A Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület javaslatai
az EU 2011. évi soros elnökség kiemelt civil feladataihoz

1. A jelenleg megoldhatatlannak tűnő sok-sok feladatot egyetlen koordináló elvnek vetnénk alá: a civil részvétel növelésének.
Ez a téma pontosan beleillik az Európai Uniónak a demokrácia megerősítését célzó törekvéseibe. A legfontosabbnak azt tarjuk, hogy törvények biztosítsák a civilek döntéshozatalban való részvételét a helyi szinttől a kormányzati szintig, az információhoz jutástól a döntéshozatalig (információ, konzultáció, dialógus és partnerség). Most, hogy már fuldoklunk,  úgy gondoljuk, a "hal helyett  háló" módszer a hatékony megoldás.

Megjegyzések:

1. Akár a régi, akár az új EU államokat nézzük, a képviseleti demokrácia hanyatlása figyelhető meg, ami  - itt most nem részletezett okokból - eljut a parlamenti demokrácia legitimációjának kérdéséhez. Irányt kell venni új módszerek, új stratégiák kidolgozásához, amelyben a civileknek kulcs szerep kell hogy jusson.
Ez nem kerülhető el. Ahogy a Stockholmban tartott „Fórum a demokrácia jövőjéért” témájú EU konferencián elhangzott: a demokrácia túl fontos dolog ahhoz, hogy csak a politikusokra lehessen bízni.

2. A civil részvétel témája EU szinten jelenleg folyamatosan napirenden van, teljes kidolgozása és határozattá emelése remélhetőleg a közeljövőben várható. A gyakorlatba való átültetése nyilván hosszú időt vesz igénybe, szubjektív és objektív akadályok miatt nem könnyű, de a civilek bevonása minden őket érintő döntésbe ott és akkor, amikor az ő bőrüket érinti, a demokrácia megőrzésének nagyon erőteljes, szerintünk a legfontosabb biztosítéka.

2. A nemek közötti egyenlőség (gender téma) elvét szeretnénk bevinni valamennyi közéletfejlesztéssel és esélyegyenlőséggel kapcsolatos területre.
Magyarországon a nők fokozatos kiszorítása a döntéshozatalból - azon kívül, hogy óriási és látványos demokrácia deficit - az egyik oka közéletünk és politikai színvonalunk csökkenésének. A gender téma bevitele a köztudatba és a gyakorlatba a 2011. évi civil projektet korszerűvé, hatékonnyá „európai trendi”-vé tenné. Nem feltétlenül szükséges gender munkabizottság, mert a gender mainstreaming mindenben benn van. A téma - mivel általános emberi jogi kérdés - EU szinten kikerülhetetlen, és nincs olyan társadalmi réteg, amelyet nem érint. Az EU elnökség során a gender témát minden területen ki kell hangsúlyozni és elő kell segíteni!

Mindkét javasolt témával kapcsolatban szívesen rendelkezésre bocsátjuk a birtokunkban lévő szakirodalmat és egyesületünk 15 éves tapasztalatát.

Jó egészséget és jó munkát kívánok!

Huszárné Júlia
a Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület elnöke
www.venoke.hu