Követ koszorúnak
 

A hegy mélyében ordított a láva,

a küzsákokat ölelő óriás szorította visító tagjait,

de csúszott-mászott éj-nap csillék raja rajta,

dübörögtek a bazalt vérgöröngyök.

Nyüszítettek emberek és a szomszédos hegyek.

 

A bazalt koporsó aljában nyugszik már a Tanú,

a forró köveken buja, különös virágok,

A koporsó fedele országút valahol.

Bizony gyilkosság történt itt akkor,

Mindenki látta, szó nincs erre több.


 

Hiányoddal égbe kiáltó, harmóniát bontó,

megtöretett, szétzúzott Haláp,

Kinek roncsolt ölében már életszőlő nevet,

Meggyötört anyahegy, bazaltkincseid kitárva,

magadtól, magadból adj nekünk egy követ.


 

Méltó láva-kemény asszonyok szép koszorújának,

akik virággal vonultak a tankok ellen,

- miközben zavartan félrefordult a világ -

hogy letegyék egy emlékműhöz

dacos könnyeiket.


 

Huszár Józsefné Júlia

Haláp 2006. júliusa

 

 

 

 

A Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület emlékkövet állít az 1956. december 6-i nőtüntetés évfordulójára azoknak a nőknek az emlékére, akik 50 évvel ezelőtt ezen a napon virággal vonultak szembe az orosz tankokkal, hogy letehessék virágaikat az elesettek tiszteletére.

Az emlékkövet Veszprém város panteonjában a Tűztorony alatt fogjuk elhelyezni, ahonnét a nőtüntetés elindult. A bazaltkövet Lugossy Mária szobrászművész vési formába.

Az Uzsai Basalt-Középkő Kőbányák Kft. vezetősége és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata lesz a segítségünkre az megfelelő kő megtalálásában és elszállításában. A Követ a háború és az azt követő években útépítés céljából lerombolt, tönkretett Tanúhegyen a romjaiban is szépséges Halápon keressük. Az emlékkő állításának költségeit, kb. egymillió forintot egyesületünk közadakozásból szeretné fedezni.


 

 

Az emlékkő felállításához pénzadományt a 73200127-10008528 számlaszámra várunk