Kvóta, ha (sokat) mondom…(Hozzászólás a kvótakönyv bemutatásához)

A nők közéleti részvételét segíteni igazságos, indokolt és hasznos. Ezért érte küzdeni érdemes, szükséges, de fáradságos és hosszú időt igénylő feladat.

 
Igazságos:
 

- A női jogok emberi jogok, tehát az emberi jogokra olyan kényes Európában
   az emberi jogok sérülnek, ha nincs a társadalom felének megfelelő képviselete.
   A nőknek állampolgári joguk az egyenlő képviselet.
- A nők a társadalom felét alkotják, tehát joguk van felerészben a választott helyekre.
- A nők az emberiség egész eddigi történelme során el voltak zárva a közügyektől,
   azt szinte kizárólag a férfiak művelték. Az eredményt látjuk, az emberiség rettenetes
   történelme sehol a világon nem igazolta vissza tevékenységüket.
- A kvóta nem a döntéshozatalba való bejutás, hanem a startvonalra állás lehetőségét
  biztosítja. A társadalom minden hátrányos helyzetű embert igyekszik pozitív
  intézkedésekkel támogatni. Erre törvényes és alkotmányos lehetőség van.

Indokolt:
 

- Mára a nők alkotják a társadalom képzettebb részét, több az
  érettségizett vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező nő, mint férfi.
- A nők tapasztalatai, biológiai alkata és szociális érzékenysége különbözik a férfiakétól,
  és ezt egy egészséges társadalomban képviselni kell.
- A nőknek és férfiaknak az érdekei részben eltérnek egymástól, ezért a férfiak
  sem átélni, sem képviselni nem tudják megfelelően a nők érdekeit.
- Magyarország Európában a legutolsó előtti helyen áll a nők döntéshozatalban
  való részvétele szempontjából, és ez az arány 20 év óta nem javult. A miniszteriális
  intézkedések - bármilyen jó szándékúak - egy magukra zárt burán belüli látszat tevékenységek.
- Ahogy a magányos férfi vagy nő öndeterminációjával küszködik, ha nincs párja,
  szellemi értelemben állóvízzé válik. Ez a következmény a társadalom
  minden csoportjára vonatkozik, ha a nemek nincsenek kellő arányban képviselve.
- A mély magyar macsó mocsár, ahogy ma a parlamentet jellemezni lehet,
   kevésbé lenne mély és kevésbé lenne mocsár, ha a nők minimum 30 %-ban képviselnék
   saját értékeiket. Ez alatti képviseleti arány nem hoz számottevő eredményt.
- A világ - és nemcsak Európa- ezt a tényt  már korábban felismerte, és ahol ez nem magától
  értetődik, ott pozitív intézkedésekkel növelték a nők részvételi arányát.
- A magyar társadalom számos területen erős demokrácia deficittel rendelkezik.
  A nők kirekesztése a döntéshozatalból a maga anomáliájával tovább fokozza ezt a
  demokrácia deficitet.

Hasznos:
 

- A demokráciában jártas, nem megélhetési politikusok által uralt országokban már felismerték,
  hogy a legnagyobb pazarlás a szellemi tőkét elpazarolni. A nők szakértelmét, tudását,
  ez esetben a közélet iránti elkötelezettségét, a mai versenyhelyzetben büntetés nélkül nem lehet
  elpocsékolni.
- Kimutatták, hogy még a gazdasági életben is azok a testületek eredményesebbek
  és követnek el kevesebb hülyeséget, ahol a nemek aránya megfelelő. Ennek megfelelően
  az  egészséges arány számos vállalatnál kötelező vagy elvárt előírás.
- Mi lenne akkor, ha - ahogy az emberiség történelme során az utolsó
  száz évet leszámítva nem voltak - ma sem lehetnének nők a tanári, a jogi, az orvosi pályán?
  Akkor miért éppen a politikában nem? Csak nem azért, mert ott lehet legtöbbet,
  legkevesebb munkával lenyúlni? Ezt fel sem tételezem, csak éppen megkérdezem.
- A nők empatikusabbak, kompromisszum keresők, korrupcióra kevésbé hajlamosak,
  kommunikációs képességük jobb, mint a férfiaké. Ezek a képességek a politikában
  sem nélkülözhetőek.
- A politikai életben szerepet vállaló nők modellként szolgálnak és bátorítóan hatnak más
   nők számára. Ha ő meg tudta tenni, én is meg tudom. Ez a „Yes, we can” jelenség, ami nagyon
   jelentős  energiaforrás, és amire oly nagy szükség van.

A fentiek miatt a nők részvételének növeléséért küzdeni érdemes, de fáradságos és hosszú!
 

Veszprém 2009.01.29.                                     Huszárné Júlia