A női civil szervezetek közös álláspontja a női kvóta törvényjavaslat kapcsán
Budapest, 2007. november 15.

 

A nők társadalmi egyenlőségéért dolgozó civil szervezetek egyeztetett álláspontja szerint nincs alternatívája az eredeti kvóta törvényjavaslatban foglalt 50-50%-os nemi megoszlásnak és annak, hogy a pártok jelöltlistáin a férfi- és nőjelöltek felváltva szerepeljenek.

Ez az eljárás garantálja ugyanis, hogy a nők részvétele elérje az ún. kritikus tömeget: azt az arányt, amely mellett a nők sajátos társadalmi, politikai érdekei, igényei kellő súllyal, kellő mélységben, kellő hitelességgel szólalhatnak meg a politikai döntéshozatal fórumain.

A női civil szervezetek munkájuk során számos területen szembesülnek annak következményeivel, hogy a magyar törvények nem mindig tükrözik a nők férfiakétól eltérő tapasztalatait, élethelyzetét és érdekeit, és nem védik megfelelően a nők emberi jogait. A társadalmi nemi szempontokat is figyelembe vevő törvényalkotás álláspontunk szerint elképzelhetetlen a nők számottevő részvétele nélkül.

Messzemenően elutasítunk minden, az 50%-ot el nem érő kvótajavaslatot, mert ez hatásában a férfikvóta intézményét vezetné be. Az öt demokratikus parlamenti választáson egymás után elért kirívóan alacsony 9-11%-os női képviselői arány úgy jött létre, hogy nem volt megszabva a listákon jelölhető nők aránya. Ha 50%-nál alacsonyabban határozzák meg a pártlistákon jelölhető nők arányát, az kifejezetten bebetonozná a férfiak előnyös helyzetét.

Cinikusnak és lesújtónak tartjuk azokat a módosító javaslatokat, amelyek, még csak nem is érintve a nemek közötti egyenlőség kérdését, munkáskvótával vagy alkotmányjogból vizsgát tettek kvótájával próbálják nevetségessé tenni az eredeti törvényjavaslatot. Meg vagyunk döbbenve, hogy egy demokratikus európai országban, 2007-ben vannak képviselők, akik ennyire nem veszik komolyan a nők és férfiak társadalmi egyenlőségének kérdését.

Felhívjuk a pártokat, hogy döntésüket társadalmi felelősségük tudatában hozzák meg, s ezúttal tekintsenek el rövid távú személyes és pártérdekeiktől. Arról van szó, hogy az 50%-os kvóta utat nyit a nők tömeges parlamenti szerepvállalása előtt, a kvótatörvény elutasítása, vagy a 20, 30%-os női kvóta előírása viszont a nők tartós kirekesztését fogja eredményezni. Amennyiben a pártok elvetik a kvóta-javaslatot, vagy komolytalan álintézkedésekkel hígítják fel, netán egyenesen férfikvótává alakítják át, ezzel nyíltan, nyilvánosan, indokolatlanul és egyértelműen állást foglalnak a nők hátrányos megkülönböztetése, a döntéshozatali folyamatokból való kirekesztése mellett. Legalább mindenki előtt nyilvánvaló lesz: a pártok által a nők és férfiak esélyegyenlőségéről a nyilvánosság előtt tett kijelentések komolytalanok, kizárólag PR célokat, esetleg a női szavazók megtévesztését szolgálják. És ezért felelősséget kell, hogy vállaljanak a magyar nők, választóik több mint fele előtt.

 

Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség  

Magyar Nők Szövetsége

 
Magyar Asszonyok Érdekszövetsége