Nőkszava – Közérdekű Konzultáció Közügyekről 2008.
( Értékelés Veszprémből röviden)
 

Szép és kerek munka volt, amit elvégeztünk. Az ország három vidéki városában: Miskolcon, Pécsett és Veszprémben a Partners Hungary szakembereinek segítségével hosszú és tartalmas kérdőíveken kérdeztek meg közel 200 nőt arról, hogy mely közérdekű témákban kíván véleményt nyilvánítani, mi az, ami őt személy szerint is érinti. A nők többségét - természetesen női szempontból - a szociális valóság feltérképezése, a rugalmas és biztonságos munkavégzés lehetőségei és a környezetvédelem érdekelte. Ezt követően helyszínenként mintegy félszáz nő két napon keresztül szakszerű irányítással dolgozott azon, hogy közös véleményt alakítsanak ki arról, milyen Európában szeretne élni, és ennek érdekében milyen ajánlásokat tesz a Magyarországon szükséges intézkedésekre vonatkozóan.

Az elvárások szépek és felemelők, az ajánlások konkrétak, de mivel kialakításukban nagyon sok ember részt vett – túlságosan általánossá és közhelyszerűvé váltak. Az összegezés során a vágyott Európára vonatkozóan túlságosan hosszú, mellékmondatokkal ékesített elvárások születtek, így - abban az igyekezetben, hogy ne maradjon ki bármi is - a mondanivaló hatását veszítette. Az ajánlások konkrétabbak, ezért hatásosabbak, de mivel nyitva vannak azok a kérdések, hogy ki, miből, hogyan és mikor fogja mindezt megvalósítani, ezért a nagyon aktuális, ésszerű ajánlások is erejüket veszítik. Ez természetesen nem csökkenti annak a jelentőségét, hogy mindez útjelzőként kitűnően használható.

Talán a konzultáció eredményét kiemelte volna annak a rövid elemzése, hogy most milyen Európában és milyen Magyarországon élünk. A három nagy terület legfontosabb problémáit érdemes lett volna feltérképezni, mert így világosabbá vált volna, hogy milyen nagy a szakadék az aktuális és az álmodott világunk között. Álmainkat és igényeinket szép külsőségek betartásával a nők és az EU témában érintettek asztalára tettük 2008. szeptember 19-én a parlamentben. Ők átvették, eltették, de nem gondolom, hogy bármi újat hallottak, ami ne lenne az ő szívük vágya is. A nők által nagy gonddal összeállított javaslatok sora valószínűleg a belátható időn belül meg nem valósítható álmok közé fog tartozni. (A megvalósításra vonatkozó törekvés természetesen kötelességként adható az érintetteknek.)

Mi szerintünk a konzultáció hozadéka?


• Beszéltünk Európáról konkrétan, szakszerű irányítással, jeles politikusok részvételével
• Beszéltünk gondjainkról, amelyek nem kerültek be a konzultáció összegező dokumentációjába, de nagyon éles megvitatásra kerültek az előkészítés során.
• A politikusok meghallgatták a nőket, a nők a politikusokat, ami jelentős eredményekkel járhat.
• Az egyes csoportok elérték, hogy a helyi média és a dialógusokat irányító szakemberek jobban megismerjék a nők problémáit. Az országos kommunikációs kampány hatékonyságáról nincs tudomásunk.
• Ismeretségeket kötöttünk, internetes női hálót hoztunk létre dunántúli nőszervezetek között.
• Nincs jobb módszertani oktatás, mint a gyakorlat. Megismertünk és gyakoroltunk egy olyan. módszert, amit egyrészt a résztvevők személyiségének gazdagítására, másrészt hasonló jellegű, véleményformáló konzultációk lebonyolítása során alkalmazni tudunk. A Partners Hungary vezetőjétől és munkatársaitól a munkamódszeren kívül tolarenciát, kulturált vita- és célratörő vitavezetési készséget tanultunk.
• Ismereteink bővültek, kapcsolataink erősödtek. A konzultáción résztvevők egymástól rengeteg muníciót kaptak civil szervezeteikben való tevékenységükhöz.
• A fentieken kívül valamennyi résztvevő szerezhetett valami hasznos egyéni információt, vagy egy pár újonnan megismert értékes barátot. 

A parlamenti konzultáción Kovács László EU- biztos hangsúlyozta annak fontosságát, hogy a tagállamok állampolgárai tisztában legyenek unión belül európai állampolgári jogaikkal, kötelességeikkel és- saját megjegyzésem - lehetőségeikkel is. Az ésszerű cselekvés és véleménynyilvánítás, akár népszavazások során is, csak a megfelelő ismeretek birtokában lehet. Megkockáztatom, hogy a köznapi vélemény formálás a média mellett nagyrészt a nők kezében van, mert ők nevelik a gyermekeket, és nagyobb arányban tevékenykednek önkéntesként a civil szervezetekben, ezért nem lehet túlbecsülni a nők véleményét formáló programok jelentőségét. Arra kell törekedni, hogy az aktuális EU problémák ismerete „átmenjen” a nőkhöz, a gyermekek felé és az egész társadalom felé.

Célszerű lenne a témákat szétválasztani, és egy - egy fontos kérdéssel részleteiben foglalkozni. Ajánlatom az egyik legaktuálisabb téma:

Több nőt a döntéshozatalba, több nőt az Európai Parlamentbe!
.

Az EWL (European Women’s Lobby) kampányt indított a ennek érdekében.
Ha valahol aktuális ez a téma, akkor a szégyenletes, mély magyar macsó mocsár területén kétségkívül az.
 
Jelmondat: A nők nagyobb arányú részvétele a döntéshozatalban igazságos, méltányos és hasznos.

Jó együttműködést kívánok mindenkinek:

Huszárné Júlia
VENŐKE
Veszprém