Különálló kövekből bármilyen erősek is,
soha nem lesz ház.
Építsünk házat Pannóniában!
Erős női hálót Pannóniában!
 

Erős női hálót  Pannóniában!
(Bevezető és biztató szavak a Pannon Női Háló megalakulásához)

 

Ha egy településen vagy egy közösségben van egy jól működő nő szervezet, valami megszépül, és az élet elviselhetőbbé válik. Hol vannak ezek a szervezetek és kik azok? Nem ismerjük egymást, így mindenkinek magának kell küzdeni céljaiért, elismertségéért, és hogy szervezetét „emberszámba” vegyék.
 

A fenti gondolatok jegyében a Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület nevében megkerestük
a dunántúli nőszervezeteket, mert barátságot és összefogást szeretnénk.
Miért?
 

Számos célunk közül csak kettőt említünk: a lányainkat is érintő távlati célt és egy közelebbre sugárzót.

Európa többi országához viszonyítva Magyarországon lehangoló a nők helyzete. Vannak jól és áldozatosan dolgozó nőszervezetek, de ezek nem nagyon látszanak, és összefogás hiányában a nők közös érdekérvényesítése szinte szóba sem jöhet. A nők számaránya a politikai döntéshozatalban világviszonylatban is a legutolsók között van, és nem éri el a „kritikus tömeget”, ami előfeltétele lenne a női érdekek megjelenésének, és a társadalmat ma már mikroszinten is mérgező szembenállás megszüntetésének. Ideje, hogy a nők lassan, de biztosan építkezni kezdjenek és összefogjanak egyrészt a közös lobbizási lehetőség megteremtéséért, másrészt azért, hogy több nő kerüljön be a döntéshozatal különböző szintjeire, hogy a nőkben rejlő lehetőségek hasznára váljanak családjuknak, közösségeiknek és az egész országnak. Nem hiszünk abban, hogy felülről lehet építkezni. Nem elméleti fejtegetések, sehova nem vezető oktalan oknyomozás, vagy akár magas színvonalú konferenciák vezetnek el ahhoz, hogy a nők helyzete javuljon, közéleti aktivitása növekedjen, hanem a női érdekérvényesítés megerősítése, a nőszervezetek munkájának segítése.

Közelebbi cél, hogy sok kis dolgot nagy szeretettel és össze fogással jobban meg tudjunk oldani. Inspirálni szeretnénk új szervezetek létrejöttét, tapasztalatokat tudnánk cserélni, több pályázati és egyéb lehetőség nyílna ki előttünk, személyes ismeretségeket szereznénk, és mindezt úgy szeretnénk tenni, hogy közben még jól is érezzük magunkat.

Fenti szándékunkat kifejezve megkerestük az elérhető dunántúli női egyesületeket. 14 szervezettől kaptunk pozitív választ, és május 23-24-re tervezzük a Pannon Net informális női háló alakuló összejövetelét. A megalakulás része lesz a Partners Hungary által szervezett kétnapos, EU témákkal foglalkozó Nőkszava című állampolgári konzultációnak, így módunk lesz egymás véleményét megismerni és hangunkat hallatni a nők által kiválasztott 3 fontos témában.

Első lépésként megismerkedünk, e-mail címet cserélünk, létrehozunk egy közvetlen levelező listát. Elmegyünk egymáshoz, leülünk és kimódoljuk mit tegyünk. Kisebb és nagyobb célokat tüzünk ki magunk elé, nem utolsósorban pénzért lobbizunk, hogy egy erős női hálót fenn tudjunk tartani.

A többi a résztvevőkön múlik. A Pannon Női Háló várja vendégeit 2008. május 23-24-én a Veszprémi Várban a Dubnyiczai palotában.


Veszprém, 2008.05.14.

 

Huszár Józsefné Júlia
a Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület elnöke