Több női képviselőt a parlamentbe!

Törvényt a nők részvételi arányának meghatározására!
 

Nyilatkozat

 A magyar közélet demokrácia-deficitjének egyik oka az, hogy nagyon alacsony a nők részvételi aránya a választott testületekben, elsősorban a Magyar Országgyűlésben. Az egész társadalom érdeke, hogy a női képviselők aránya elérje minimum azt az értéket, ami döntő változást eredményezhet a magyar politikai életben.

 Az alább felsorolt civil szervezetek polgári kezdeményezéseként kinyilvánítjuk azt az elvárásunkat, hogy a döntéshozók az egész magyar társadalom érdekében törvényt alkossanak a nők jelenleginél nagyobb részvételi arányának meghatározására. Ehhez várjuk az egyetértő szervezetek és személyek csatlakozását.

 Indokaink:

1. Magyarország népességének, ezen belül a legfelső szinten képzett részének több mint a fele nő.  Ennek ellenére a Magyar Országgyűlésben a női képviselők aránya 10, 8 %.

 2. A modern társadalomban előtérbe kerülnek a nők által reprezentált értékek, és döntően befolyásolják a társadalmi mechanizmusokat. Az Európai Unión belül az országok többsége törvényben rögzíti azokat a szabályzókat, amelyek biztosítják a nők részvételét a döntéshozatalban.

 3. Nem lehet demokratikus képviseletnek nevezni a választott testületeket ott, ahol a népesség fele, amely - azonos, vagy magasabb színtű képzettséggel, de sok tekintetben eltérő mentalitással és értékrenddel a társadalom terheinek nagy részét hordozza - nem képviseli önmagát.

4. A nők feladatai többrétűek és nehezebbek, társadalmilag örökölt feltételrendszerük különbözik a férfiakétól, ezért a politikai életben való kiteljesedésükhöz nagyobb segítségre van szükség. A magyar nők nem alkalmatlanabbak a finn, francia, vagy más országbeli társaiknál, de a jelenlegi körülmények között még a startvonalhoz sem tudnak kellő arányban felsorakozni.  

 5.  A tapasztalat azt mutatja, hogy a „bebetonozó” választási rendszer és a hatalomban lévők ellenállása következtében a magasabb női képviseleti arány kvóta rendszer nélkül, automatikusan nem következik be.  Áttörő eredményt csak határozott lépésektől várhatunk, ezért felhívjuk a pártokat arra, hogy jelöltjeik között fele arányban nők szerepeljenek, és az egyenlő esély megteremtése érdekében férfiak és nők felváltva kövessék egymást a jelöltek listáján.

6. A magyar társadalom elismeri a nők teljesítményét, amit jelez az a tény is, hogy ma a politikai népszerűségi listákat rendszerint nők vezetik.   A pártok idejemúlt és megalapozatlan balítéletekre támaszkodva a választási listáikon indított nőket számos esetben nem leendő képviselőnek, hanem szavazatgyűjtőnek tekintik.    

7. Férfi társainknak érdeke és kötelesség, hogy elősegítsék a „fal áttörését”, az évszázados sztereotípiáktól még mindig korlátozott nők hatékony és méltó képviseleti rendszerének megalkotását és elfogadását. Várjuk és elvárjuk támogatásukat.

Kérjük azokat a nőket és férfiakat, akik egyetértenek a nők  döntéshozatalban való részvételi arányának növelésével, csatlakozzanak a nyilatkozathoz, és küldjenek e-mailt a venoke@chello.hu e-mail címre! Az e-mail tárgyaként kérjük feltüntetni: Több nőt a parlamentbe!

 

Veszprém, 2007. május 17.                                           Huszár Józsefné Júlia
                                                                        a Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület
                                                                                                  elnöke

 

A Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület
nyilatkozatához csatlakozó szervezetek

1. Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség ( Női Érdek)

2. Magyarországi Női Alapítvány (MONA)

3. Magyar Internetező Nők Egyesülete (MINŐK)

4. Nőtárs Alapítvány

5. Független Győri Nők Egyesülete,

6. Várpalotai „Írisz” Nőegyesület.

7. Nők a XVIII Kerületért Alapítvány

8. Nők a Holnapért Alapítvány

9. Nők a Munka Világában Egyesület

10. Magyar Szociális Fórum Nőtagozata

11. Hallássérültek Rehabilitációjáért Küzdők Egyesülete

12. Hosszútávú Egészségvédő Program Egyesület

13. KINCS Közhasznú alapítvány Veresegyház

14. Ritmus Művészeti Egyesület

15. Uniós Tanoda Alapítvány

16. Soroptimist Pécs

17. Roma Nővédelmi Közhasznú Szervezet

18. REGINA Alapítvány

19 . Szövetség Veszprémért

20. Veszprémi Ifjusági és Diákközéleti Szövetség

21. SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány

22. Szociális Innovációs Alapítvány

23. JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány

24. Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület

25. Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság Jászfényszaru

26. Interkulturális és Irodalmi Centrifuga Alapítvány (ICA)

27. KINCS Közhasznú Alapítvány Veresegyház

28. Női Karrierfejlesztési Szövetség

29. Patriarchátust Ellenzők Társasága (PATENT)

30. NANE (Nők a Nőkért az Erőszak Ellen) Egyesület

31. Veszprémi Polgári Társaskör

32. Zalai Nők Egyesülete