Múltunk ismerete és tisztelete jövőnk záloga

 

   

 

 

 

„Ifjúságunk sötét gyöngyszemei
Veszprém megyei emberek emlékezései a terror éveire"
című könyvünk megszületett.

A néma nőtüntetés 52. évfordulóján 2008. december 6-án az Eötvös Károly Megyei Könyvtár Kisfaludy termében, mintegy 100 fő, köztük a könyv szerzőinek jelenlétében.
bemutattuk könyvünket.

Amikor elhatároztuk, hogy személyes élményeket gyűjtünk megyénkben azoktól az emberekről, akik átélték a terror éveit és a forradalom eseményeit, az a szándék vezetett bennünket, hogy megőrizzünk valamit azokból az emlékekből, amelyek nem tárgyai a történészek vizsgálódásainak. Köztünk élő emberek sorsát szerettük volna megörökíteni úgy, ahogy azt saját emlékezetük hordozza. Emlékeiket, amelyek mélyén nem az események történelmi összefüggéseinek pontos ismerete a legfőbb szempont – de vitathatatlan az átélés bizonyossága. Azok az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban elhelyezett ’56-os emlékládánkban lévő írások, amelyeket az „Ifjúságunk sötét gyöngyszemei” című felhívásunk eredményeként őrzünk, az emlékezők eltávozása után egyszeri és megismételhetetlen értékké válnak.
.Az elsiratás és az emlékezés mindig a nőkre hárult. Szeretetünk jogán és érintettségünk okán nem tehettünk mást, mint gondosan összegyűjtöttük, amit tudtunk, és megpróbálunk őrizni valamit a még köztünk élő Veszprém megyei emberek lelkéből. Azt szeretnénk, hogy az ő utódaik, az utánunk jövők ne csupán a rideg adatokra, esetleg torzító feldolgozásokra legyenek utalva. Emlékezéseik során segítette őket az átélők őszinteségre törekvő igaz szándéka. Azt szeretnénk, hogy iskolai ünnepségeken – a hivatalos szövegeken és az általános méltatásokkal együtt – szólaljon meg az ő személyes hangjuk is.
Tengert a cseppben a művészet tudná megragadni, de 1956 drámájáról, a kemény, majd puha diktatúrában, a hallgatás évtizedeiben kevés igazán jelentős munka született. E tragikus időket bemutató írások között helye
van hát forrásként – akár a művészet ihletőjeként – a köznapi emlékezetnek is.
 

Miről olvashatnak ebben a könyvben?


Szólunk a Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület „Ifjúságunk sötétgyöngyszemei” című emlékgyűjtő pályázatának indítékairól, sorsáról, eredményeiről, és mindenekelőtt megörökítjük az emlékezők élményeit. Válogattunk
az ’56-os emlékláda tartalmából, és betettük a könyvbe azokat a pályázatokat, amelyek a terror éveiről és Veszprém megyéről tér és idő vonatkozásában keresztmetszetet adnak.
Tartalmaz a könyv egy pár jellemző - az emlékezéseket alátámasztó - dokumentumot. Beszélünk az ’56-os emlékláda alkotóiról és tartalmáról. Elmondjuk és illusztráljuk a díjkiosztó ünnepség eseményeit és az emlékláda további sorsát.

Fényes gyöngy volt ifjúságunk sötét gyöngyszemei között a Veszprémi Néma Nőtüntetés. Közzé tesszük az 1956. december 6-i tüntetés résztvevői meghurcolásának levéltárban őrzött bírósági dokumentumait, valamint
az eseményre visszaemlékezők írásait.
Némán tüntető asszony elődeink tiszteletére egyesületünk emlékkövet állított a Veszprémi Tűztorony alatti városi panteonban. Ismertetjük az emlékkő állításának és avatásának körülményeit, támogatóit.

Azok az emberek, akik ránk bízták emlékeiket, azt a megtisztelő, ugyanakkor nehéz és felelősségteljes feladatot is ránk rótták, hogy sorsukat odahelyezzük 1956 emlékkövei közé.
Ez a könyv nem akar más lenni, mint a veszprémi asszonyok szerény, örök értékű főhajtása elődeink küzdelmes, gyakran tragikus sorsa előtt.
 

Néhány szót a könyvbemutatóról


15 órakor két szép fiatal lány elhelyzte az 1956 emlékeit őrző emlékládát a Kisfaludy teremben. Pálmann Judit, az EKMK igazgatója és Talabér Márta, a Veszprém Megyei Közgyűlés alelnöke köszöntötte a szerzőket és a pályázat résztvevőit, majd Dr. Ács Anna irodalomtörténész, muzeológus szép méltató szavakkal szólt a könyv jelentőségéről.
A könyv tartalmából Csejteiné Ríz Ilona és a Váci Mihály irodalmi Színpad tagjai segítségével zenés irodalmi műsoron belül virággal köszöntöttük azokat, akik az 52 évvel ezelőtti néma nőtüntetés résztvevői voltak, és összeállítás hangzott el a könyv szerzőinek írásaiból.
Átadtuk az első női helytállás elismerést Horváthné Peterdy Ilonának.
A könyvbemutatót követően közösen felsétáltunk a Tűztoronyhoz, és virágokat helyeztünk el a Panteonban levő emlékkőnél.
Ez a nap bekerül szép emlékeink közé.


Legyenek itt a köszönet szavai azokról, akik a könyv létrehozásában segítettek:

Köszönjük azoknak a Veszprém megyei embereknek, akik a forradalom 50. évfordulóján pályázatukat megírták.
Nevüket és munkáik címét a könyvünk tartalmazza, írásaik, személyes dokumentumaik méltó megőrzésre kerülnek az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban őrzött 56-os emlékládában.

A pályázat megvalósítása a Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület tagjainak a munkája.

A könyv kiadásának fővédnöke:
Talabér Márta
a Veszprém megyei közgyűlés alelnöke

Köszönet mondunk:

Kuti Csabának
a pályázat fővédnökének,

Mészáros Gyula
helytörténeti kutatónak

Dr. Praznovszky Mihály
irodalomtörténésznek
és
Dr. Ács Anna

irodalomtörténésznek,
akik a pályázatokat elbírálták.

Kohus László
szápári mesterkovácsnak
és
Huszár Józsefnek,
akik az emlékládát elkészítették

Nagy elismeréssel tartozunk
Berta Ágnes
grafikusnak, egyesületünk tagjának,
aki a pályázat és a könyv grafikai munkáit önkéntes munkában rajzolta
Köszönjük Ágnes!

A könyv szerzői a megjelenés sorrendjében:

Dr. Róth Mihály Városlőd
Mihálovicsné Lengyel Alojzia Veszprém
Varga György Veszprém
Némethné Péntek Zsófia Ajka
Mátrainé Mester Katalin Devecser
Illés Mária Tapolca
Mészárosné Stenger Katalin Pápa
Harpauer Miklós Várpalota
Kis Jánosné Veszprém
Fehér Tibor Veszprém
Kalmár László Badacsonytomaj
H. Marton Júlia Veszprém
Dr. Szepessy Tibor Budapest
Kredics Lászlóné Veszprém
Tatai Imre Ajka
Csonka Ibolya Veszprém
Jákói Bernadett Veszprém
Reichert Henrik Veszprém

A könyvet szerkesztette:

Huszár Józsefné Júlia

A korrektúra Kanyár Erika munkája

A nyomdai előkészítést: Schoffhauser Szilvia végezte

A könyv kiadását anyagilag támogatták:

Veszprém Megye Kultúrájáért Közalapítvány
Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Eötvös Károly Megyei Könyvtár
dr. Kovács Zoltán Pápa város polgármestere
Németh Árpád Várpalota város polgármestere
dr. Bóka István Balatonfüred polgármestere
Pál Béla országgyűlési képviselő
Kuti Csaba Veszprém megye önkormányzati képviselője
Péterné Rózsa Mária Veszprém város önkormányzati képviselője
Vereskuti Béla Veszprém város önkormányzati képviselője
Némedi Lajos Veszprém város önkormányzati képviselője
Kántás Károly Veszprém megye önkormányzati képviselője
Wéber László Veszprém város önkormányzati képviselője
Huszár Józsefné Júlia a VENŐKE elnöke
Huszár Júlia a VENŐKE tagja

Köszönjük önkéntes, áldozatos munkáját a VENŐKE tagjainak,
Arany Szilviának, Sulmanné Margitnak, és mindazoknak, akik az emlékek megőrzését segítik.

 

Köszönjük a segítséget!
Veszprém, 2008. december 6.