A Pannon Női Háló, azaz Pannon Net alapító elvei

A Pannon Net megalakulása

A Pannon Net a dunántúli nőszervezeteknek a Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület (www.venoke.hu ) kezdeményezésére 2008. május 24-én megalakult informális, zártkörű informatikai hálózata, amely lehetővé teszi, hogy a háló tagjai megismerjék egymás tevékenységét, barátságokat kössenek, tapasztalatokat cseréljenek, közösen lobbizzanak a nőket érintő kisebb és nagyobb kérdésekben. A Pannon Női Háló illetve a  Pannon Net pártpolitikai tevékenységtől mentes kezdeményezés, amely tevékenységének középpontjába a női értékek megőrzését, fejlesztését, a női érdekek védelmét helyezi.

A Pannon Net célja:

Lehetőséget teremteni arra, hogy a nőszervezetek tudjanak egymásról, és tanuljanak egymástól. Segíteni, hogy közös programok szervezésével, levelezéssel, beszélgetéssel erősítsék egymást. Közös pályázatokkal, ötletbörzével teremtsenek működésükhöz anyagi alapokat. Együtt dolgozzanak azon, hogy a nők tanulással megszerzett energiái családjukon kívül a társadalom előrejutását is szolgálják.

Ki lehet a Pannon Net tagja?

Tagja lehet minden olyan dunántúli nőszervezet, amely elfogadja azt, hogy pártpolitikával az informatikai hálón nem foglalkozik,  elutasítja a hátrányos társadalmi megkülönböztetés minden formáját, valamint vállalja, hogy betartja az internetes levelezésre vonatkozó általános szabályokat (a Netikett szabályait).

Hogyan működik a Pannon Net?

A Pannon Net tagjainak kapcsolattartására egy zárt levelezőlistát hoztunk létre, amelyhez honlap ( http://groups.google.com/group/pannonnet ) is társul. A Pannon Net levelezőlista e-mail címe pannonnet@googlegroups.com . A listára az írhat, aki már kapott meghívót a listára, és ennek alapján már bejelentkezett. Az egymásnak írt üzeneteket a lista honlapján is olvashatják a lista tagjai.

Ahhoz, hogy meghívót tudjunk küldeni a listára, szükség van a csatlakozni kívánók e-mail címére. Ezért kérjük, hogy aki tagja szeretne lenni a Pannon Netnek, nevét, e-mail címét és telefonszámát írja fel a nyilatkozatra és a nyilatkozatot aláírásával is ellátva küldje meg a venoke@chello.hu e-mail címre.  A listával kapcsolatos technikai kérdésekkel a lista adminisztrátorához, Cseke Jolán Valériához fordulhattok a cseke.jolan.valeria@chello.hu  e-mail címen, vagy a 30 455 4133 mobilszámon.

Szeretettel várjuk a csatlakozni szándékozókat a Pannon Netre!

Veszprém, 2008. május 24.

Huszár Józsefné Júlia
a Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület
elnöke