Kiáltás a némaságért

 
 

 

Ez a mi ügyünk…

Ez a mi ügyünk, mondták a veszprémi nők, amikor 1956. december 6-án némán, virággal a kezükben felvonultak azért, hogy emlékezzenek az elesett hősökre, már lefogott, vagy más okból hiányzó kedveseikre. Zárt sorban mentek, és nem engedtek be maguk közé senkit, aki nem ezért az ügyért indult el. Nem tüzelték őket politikai indulatok és hangos jelszavak, csak vonultak, és letették a virágaikat a közöttük cikázó szovjet tankok ellenére.

Nem illik ehhez az emelkedett eseményhez, hogy most az ő némaságuktól hangos az utca, mint ahogy az sem, hogy a politika a magáévá akarja tenni és ezzel együtt elértékteleníteni a ma már emlékként és nem aktualitásként élő szépséget. Nekünk, mint veszprémi nőszervezetnek kötelességünk a női civil társadalom nevében tiltakozni az ellen, hogy a néma nőtüntetés politikai zsákmánya legyen akár a jobboldalnak, akár a baloldalnak, a szélsőségekről nem is beszélve.


A Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület nevében arra kérünk minden politikai erőt, hogy tartózkodjon elődeink szép emlékének eltorzításától. Ez a civilek és elsősorban a nők ügye. Ahogy a felvonuló asszonyok sokfélék voltak, és még a legerőszakoltabb rendőrségi vizsgálódás sem tudott az eseményben semmi politikai szándékot kimutatni, Veszprém városa is tartozik az igazságnak azzal, hogy ezt a szép napot ne tegye aktuális indulatok zsákmányává.

A Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület politikától független közhasznú nőszervezet 1995 óta működik Veszprémben, de tagja országos nőszervezeteknek is. A nők közéletiségének elősegítése mellett fő feladatunknak tartjuk a női értékek megőrzését és az utókorra hagyományozását. Tevékenységünk sikerét bizonyítja, hogy az egyesület munkáját itthon és a határokon túl is elismerik és tisztelik. Számos értékes rendezvénnyel, könyvkiadással színesítettük a város civil életét.

Eddig az elmúlt 51 év alatt, beleértve a rendszerváltás utáni időszakot, a helytörténész Mészáros Gyula könyvét kivéve nem sok szó esett a veszprémi asszonyok fél évszázad előtti hősiességéről.  Egyesületünk az elmúlt évben Veszprém megyében a forradalom 50. évfordulójára 58 pályázótól mintegy 1000 oldalnyi visszaemlékezést gyűjtött össze. Ezek között számos foglalkozik a nőtüntetéssel. Pár évvel ezelőtt Jákói Bernadett nőtörténeti kutatásai során tette számunkra láthatóvá a nőtüntetés írott emlékeit, amit az egyesület a többi visszaemlékezéssel együtt az 56-os emlékládájában őriz.

A Tűztorony alatti panteonban támogatóink segítségével, tagjaink és más közreműködők áldozatos munkájával az elmúlt évben halápi bazaltból emlékkövet állítottunk a nőtüntetés tiszteletére. Avatására az ország közméltóságát, a magyar parlament elnökét kértük fel. Az avatás igazán meghitt, politikamentes megemlékezés volt, ahol - ahogy 50 évvel ezelőtt - a Himnusz, a Szózat és a Nemzeti Dal hangzott el. Az elnök a csendről és Adventről beszélt.

Csendes, de nagyon tartalmas volt az 1956 tiszteletére kiírt "Ifjúságunk sötét gyöngyszemei" pályázatokról és a nőtüntetés évfordulójáról megemlékező december 6-i ünnepségünk is. Virágot vittünk az emlékkőhöz, nem hangzott el egy szó sem, némán emlékeztünk. Ezt követően asszonyaink felolvasó estet tartottak, ahol a birtokunkban lévő gazdag dokumentumokból részleteket olvastunk fel. Marosfalvi Imre hegedült, Miklós Ági énekelt. Szép, meghitt este volt.

Eltelt 51 év, és az asszonyoknak akkor fiatal generációja ránk testált egy örökké maradandó női értéket, a bátorságot és helytállást . Ezt az értéket csak nők vihetik át a túlsó partra. Egyesületünk hagyományt kíván teremteni: december 6-át a nők helytállása napjának tekinti, és az évfordulón minden évben elismerésben fogja részesíteni azokat a nőket, akik ma kevésbé félelmetes, de egyáltalán nem könnyű körülmények között az első sorokban menetelnek.

Ugyanúgy, ahogy akkor a felvonuló asszonyok, arra kérjük a járdán állókat, hogy a nőtüntetés emlékét tekintsék a nők politikamentes ügyének. Jövőre a nők helytállásának napján tisztelettel várjuk őket a nők előtti főhajtásra.


Veszprém 2007. december 7.

Huszár Józsefné Júlia
elnök