Kezünk kinyújtva keletre és nyugatra……

 

A Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület

2003. évi munkaterve

Egyesületünk 2003. évi tevékenységének célja: a nők felkészítése az Európai Unióhoz való csatlakozásra és az információs társadalom kihívásaira.

 

Programjaink I. félévre:

 

2003. január 30.  Nők és férfiak közötti esélyegyenlőség az Európai Unión belül és Magyarországon. Előadás és vitafórum. Meghívott előadó: Fehér Bernadett EU oktató

 

Január, február: Informatikai képzés tagjainknak, honlap készítés.

         2003. február 27. Civil társadalom lehetőségei  az EU-n belül. Előadás és vitafórum.

Meghívottak a város civil szervezetei. (Közös rendezvény a városi önkormányzattal, a városi civil koncepció ismertetése, vitafórum)

2003. március 27. A nők  az információs társadalomban. Lehetőségek és tervek az uniós csatlakozással kapcsolatban, nők az információs társadalomban informatikai képzés és tanácsadás a megyei könyvtárban, honlapunk bemutatása.( Közös rendezvény a város önkormányzatával)

2003. április 24. Hol tartanak szomszédaink a családon belüli erőszak elleni  küzdelemben.  Az E- bán érvényes törvények gyakorlati megvalósítása.)

2003. május 3. Asszonysors 2002 díjkiosztó gála ünnepség a Gizella napok keretében. Színes, műsoros ünnepséggel egybekötött díjkiosztás, a Veszprém megyei asszonyok vallomásai elhelyezése a millenniumi ládában.(A városi önkormányzat támogatásával.)

2003. május 25. Tagjaink a sztárjaink. Színes program a kertben

2003. június vége Nők Európa szívében - Európa a nők szívében.   Két napos országos konferencia és vidám fesztivál Veszprémben.

2003. nyarán  Kezünk kinyújtva nyugatra és keletre. Kapcsolatépítés  európai nőszervezetekkel és a környező országok magyar asszonyaival. A Hiányzol Éva! című könyvünk eljuttatása  Erdélybe és a Felvidékre.

2003. szeptembertől kezdődően  előadásokat szervezünk és közérthető kiadványt készítünk elő  a családon belüli erőszak témájában.

Részt veszünk az országos  női érdekvédelmi szervezetek munkájában.

Honlapunkat  fejlesztjük és népszerűsítjük. Lobbizunk az Internet olcsóbb és szélesebb körű használatáért.  Tovább folytatjuk az informatikai képzést.

Részt veszünk Veszprém városának közéletében és közreműködünk a nőket érintő problémák megoldásában.

Veszprém, 2003. január 20.

Huszár Józsefné elnök

Kollár Lászlóné  társelnök