Munkaterv a 2004. évre

 

 

2004. január 29. 

A Nemzeti Civil Alap törvény megvitatása

Találkozó a város civil szervezeteivel és az önkormányzat civil ügyekkel foglalkozó munkatársaival

 

2004. február 26.

Beszámoló a 2003. év munkájáról  és tisztújító közgyűlés

 

2004. március  25.

Európa nő! Kezünk kinyújtva keletre és nyugatra

Találkozó  hazai és külföldi nőszervezetek képviselőivel

 

2004. április 29.

Asszonyaink a nagy asszonyokról

Felkészülés a Gizella napi ünnepségekre és az „európai napokra”

 

2004. május 6.

Mindörökké nő

Gizella napi könyvbemutató egy megjelent és egy készülő könyv kapcsán

 

2004. május  30.

Mi van a kertben?

Hagyományos zenés, verses kerti ünnepség magunk és vendégeink örömére

 

2004. szeptember 30.

Nők a Közéletben Magyarországon és Európában

Évadnyitó meghívott közéleti vendégekkel

 

2004. október  28.

Hiányzol, Éva! Közéleti tréning nőknek

 

2004. november 25.

Beszéljünk a nők érdekérvényesítési lehetőségeiről

Meghívott vendégeink: Közéletünk jeles személyiségei

 

2004. december  29.

Vidám  nagy családi összejövetel Szilveszter ürügyén

 

A fenti programon kívül szeretnénk nyomda alá készíteni és kiadni  Dr. Praznovszky Mihály irodalomtörténész könyvét a magyar történelem és irodalom jeles asszonyairól szóló írásairól, és megvalósítani az Európa nő! témájú pályázatunkat.

 

Fejleszteni fogjuk informatikai  kapcsolatrendszerünket az országon a városon  és az egyesületen belül.

 

Részt kívánunk venni a város és a régió nőkkel kapcsolatos rendezvényein és aktív tevékenységet folytatni a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség munkájában.

 

A vezetőség fogadó óráin - a nyári szünetet kivéve - minden csütörtökön 15 -17 óra között a Kossuth u. 10. szám  alatti  201.sz. helyiségben várjuk érdeklődő vendégeinket.  Ugyanitt minden hónap első és harmadik csütörtökén.

 

Dr. Varga Ilona ügyvéd  ingyenes jogtanácsadást tart nőket érintő kérdésekben.

 

A fenti  munkatervet az egyesület 2004. február 26-i közgyűlése elfogadta.

 

 

 Veszprém, 2004. február. 26.               Huszár Józsefné Júlia        Kollár Lászlóné 

                                                                        elnök                           társelnök