Feljegyzés

 

 

a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség  a nők közéletével, döntéshozatalban való részvételével  foglalkozó munkabizottság alakuló üléséről

 

Helyszín: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 209 sz. tanácsterme

Időpont: 2003. december 13.

Jelen vannak:

A Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség részéről:

                    Csapó Ida  a Női Érdek titkára a MINŐK elnöke

                    Dr. Bottáné Gajdon Nárcisz  alelnök a Főnix Újrakezdő Nők Egyesület elnöke

 

Törzsök Károlyné dr. a Várpalotai Nők Írisz  Egyesületének elnöke

Brunner Zsóka  Nők a XXI Századért Egyesület elnöke  Keszthely

Dr. Pucsok Judit  a Nők a XXI Századért  Egyesület   Keszthely

Szent-Iványi Ágnes  a Szilágyi Erzsébet Nőegylet elnöke

 

Huszár Józsefné Júlia Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület VNK  elnöke

Kollár Lászlóné Irén a VNK társelnöke

Bartos Jenőné Irén a VNK alelnöke

Sulman Józsefné a  VNK vezetőségi tagja

Fodorné Jobbágy Éva a  VNK vezetőségi tagja

Vízvári Béláné Teri a VNK tagja

Karika Erzsébet a VNK tagja

Jákói Bernadett a VNK tagja

 

Horváth György  Veszprém TV

Bakos Anita  Napló

 

        Botta Nárcisz a Női Érdek alelnöke üdvözölte az alakuló ülés résztvevőit. Ezt követően mindenki bemutatkozott, vázolta egyesületének eddigi tevékenységét. Huszár Józsefné Júlia átadta Zentai Violetta a MONA elnökének  üdvözletét, aki elfoglaltsága miatt nem tudott az ülésen részt venni, de jelezte, hogy szaktanácsaival és  munkájával részt fog venni a munkacsoport tevékenységében.

           A házigazda a Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület a nők a közéletben való részvételéért folytatott  9 éves  tevékenységét Bartos Jenőné ismertette. Ez a tevékenység számos sikeres pályázatot, előadásokat, tréningeket, egy könyv kiadását  és egy két napos konferenciát jelentett. Az egyesület tevékenysége  az első  tapogatózó kérdőívektől elvezetett az Interneten való információ áramlás lehetőségeinek felhasználásához..

 

           Csapó Ida a Női Érdek titkára  az ország női egyesületeinek helyzetéről, majd a magyar női ernyő szervezet létre jöttének körülményeiről és feladatairól beszélt. A legfontosabb feladatok: Több nőt a döntéshozatalban, minimum 30 % nőt a magyar parlamentben.

            Érdekérvényesítés a legkülönbözőbb szinteken, lobbizás, információáramlás biztosítása

            Szlogen: Több nőt a közéletbe! - több (segítő !) férfit a magánéletbe !

 

           A továbbiakban a jelenlévők döntést hoztak a munkacsoport elnevezéséről. Megegyeztek abban, hogy a szélesebb tevékenységi kört fedő Nők a Közéletben elnevezést választják a Nők a Döntéshozatalban elnevezés  helyett.

2

          Ezt követően a jelenlévők megegyeztek abban, hogy  a munkacsoport tevékenységének célja  az arányos  nő-férfi képviselet elérése.

Ennek az egyik legfontosabb feltétele, hogy legyen elég közéletre felkészült nő.

Ki kell dolgozni a nők közéletre való felkészítésének módszereit, az iskolai oktatástól kezdődően a különböző tréningeken át és aktívan kell tevékenykedni ennek érdekében. Különös segítséget kell nyújtani a választásokon induló női jelölteknek.

        Szemlélet változást  kell elérni. Ehhez a média, a férfi társadalom és egymás hatékony támogatása szükséges.

 

        A jelenlegi törvények nem teszik lehetővé  azt, hogy közhasznú szervezetek országgyűlési képviselő   jelölteket állítsanak.Független jelöltek indulásához szükséges anyagi hátteret szinte lehetetlen  megteremteni. Tanulmányozni  és változtatási lehetőségeket kell  kidolgozni a jelenlegi választási törvényekkel kapcsolatban. Felmerült a kvótarendszer előnye és hátránya. A kvóta rendszer, ha nincs elég közéleti feladatra felkészült tehetséges jelölt,  visszájára sülhet el. A kérdéskör összetett alapos elemzést kíván. Ennek elvégzéséhez célszerű  megnézni a külföldi tapasztalatokat és módszereket. A munkacsoport tevékenységéhez  pályázatok segítségével pénzt kell szerezni.

 

        A munkacsoport ezt követően megválasztotta vezetőjét. A jelenlevő szavazásra jogosult  5 szervezet képviselői részéről  4 szavazatot kapott Huszár Józsefné Júlia, a Veszprémi Nők Kerékasztala egyesület elnöke,  1  szavazatot kapott Törzsök Károlyé dr. a Várpalotai Írisz Nőegyesület elnöke. A megválasztást követően Huszár Józsefné Júlia a munkacsoport vezetését elfogadta.

 

        Az alakuló ülés a továbbiakban  rögzítette, hogy tevékenységét  a Női Érdek  alapszabályának megfelelően fogja végezni. Információ áramláshoz és konzultációhoz elsősorban a noierdekkozelet@lista.nonprofit.hu  levelező listát használjuk. Tekintettel arra, hogy számos elképzelésünk ennél szélesebb nyilvánosságot, esetleg segítséget kíván, esetenként a Női Érdek többi levelező listáját is igénybe vesszük. 

A munkacsoport  ülést szükség szerint minden hónap utolsó hetében  Interneten  előre egyeztetett időpontban tart. A munkacsoport üléseinek helyszínét úgy kell megválasztani, hogy a tagszervezetek tevékenységének városai sorra kerüljenek.

 

Legközelebbi tennivalók:

        - A munkacsoport stratégiájának és taktikájának kidolgozása

        - Állásfoglalást kell megfogalmazni a májusi EU parlamenti választásokkal kapcsolatban. Két fő szempont a nő –férfi arány  illetve a lehetséges civil jelölt állítása. A munkacsoport ülése civil jelöltként javasolja Zentai             Violettát, a MONA elnökét.

        - A 2004 évi munkaterv elkészítése.

        - Javaslat készítés a potenciális pályáztatók felé a munkaterv feladatainak megvalósításához.

        - Pályázatok írása  és a  végrehajtása.

 

(A fenti feljegyzés  az alakuló ülésen kézzel írt jegyzőkönyv alapján készült. A jegyzőkönyvet Kollár Lászlóné, a VNK társelnöke írta, Dr. Pucsok Judit ellenjegyezte. A kézzel írt jegyzőkönyv és a jelenléti ív a VNK irattárában található.)

 

 

Veszprém, 2003. december 20.                                                        Huszár Józsefné Júlia

                                                                                                         munkacsoport vezető