Közhasznúsági jelentés

a Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület 2003. évi tevékenységéről

 

 

        Az egyesület a 2003. évben alapszabályának megfelelően, Szervezeti Működési Szabályzatának előírásai szerint működött. Taglétszámunk 45-50 között változott. Működésünk gazdasági alapját a pályázati úton nyert támogatások képezték. Minden munkánkat ellenszolgáltatás nélkül, önkéntesen végeztük.

 

Forrás Összeg (Ft)
Veszprém Megyei Jogú Város önkormányzatától (5 pályázatunkra összesen)

280 000

Holland Királyi Nagykövetség pályázata

340 000

Adó 1% 85 000
VMJV hozzájárulása EU rendezvények költségéhez 85 000
Báró Werbovszky Zita adománya 100 000
Tagdíj 11 400

 

        Országos költségvetési és gazdasági szervezetektől 2003-ban támogatást nem kaptunk.

               Az egyesület működésére és az alábbi munkáink elvégzésére 2003. évben összesen 1 309 498 Ft-t költöttünk.

                A közhasznú tevékenység  284 858 Ft kiadási többlettel zárt, amit az egyesület tartalékából fedeztünk.

        A támogatásokat a pályázatokban megjelölt célok megvalósítására fordítottuk, pénzügyi elszámolásaink a támogatók által minden esetben jóváhagyásra kerültek. A költségek részletezése az egyesület részletes 2003. évi pénzügyi jelentésében. 

        Tagjaink az elmúlt évben összesen kb. 3500 óra (7-8 millió Ft értékű) önkéntes, ellenszolgáltatás nélküli munkát végeztek.

 

        Legfontosabb munkáink az alábbiak voltak:

            2003. az EU csatlakozásra való felkészülés éve volt. Ennek jegyében 2003. elején az önkormányzattal kötött szerződés alapján az alábbi városi szintű rendezvényeket szerveztük meg:

 

                         - A nők és az informatika az EU országaiban

                         - Az EU és a civil társadalom,

                         - A nők helyzetének alakulása az EU-ban

 

           Sikeresen lezártuk az Asszonysors 2002 témájú Veszprém megyére kiterjedő irodalmi pályázatunkat és a Gizella napok keretein belül műsoros díjkiosztó ünnepséget szerveztünk.

             Elkészítettük és naprakészen tartjuk a honlapunkat.

            Az Interneten két topikot működtetünk  nőket érintő témában. Legsikeresebb a "Hol vagy Éva? Miért hiányzol a közéletől?" a nők közéleti szerepéről (eddig mintegy 1400 hozzászólás.)

            Tagjainknak Internethasználati képzést biztosítottunk (26 fő) és számukra belső levelező listát indítottunk.

           Június végén két napos nagysikerű országos konferenciát tartottunk Veszprémben Nők Európa szívében- Európa a nők szívében címmel.

           Megszerveztük az egyesület fogadó óráit minden csütörtökön a városi civil iroda melletti 201 sz. helyiségben, ahol a vezetőség tagjai tartanak ügyeletet.

           Ismeretterjesztő találkozót szerveztünk: Az erőszak nő! címmel a Megyei Rendőr Főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának közreműködésével.

            Aktívan részt vettünk szervező munkáiban és alapító tagjai vagyunk  az 50 nő szervezetet tömörítő Magyar Női Érdekvédelmi Szövetségnek, a szövetség képviseli Magyarországot az EU parlament mellett működő  European Women’s Lobby-ban a Női Érdek Nők a Közéletben Munka Bizottsága alakuló ülését Veszprémben  tartotta.  A bizottság  vezetőjének  Huszár Józsefné Júliát választották:

           Bekapcsolódtunk a város és a megye civil életébe. Véleményeztük az NCA törvénytervezetet, részvettünk megyei civil találkozókon

            A Hiányzol,  Éva! című könyvünk könyvbemutatói kapcsán találkozókat tartottunk megyei civil nőszervezetekkel. Kapcsolatot tartunk  városunk önkormányzatával, civil szervezeteivel az ország civil nő szervezeteivel

         A 2003.  évben 210 iktatott dokumentumunk született, 15 civil  rendezvényen, konferencián  és képzésen  vettünk részt.

 

         Elismerések az egyesület tagjainak : Kanyár Erika tagunk Brusznyai díjat, Huszárné Júlia Nők a közéletért kitüntetést,  „Ha én lennék a miniszter” pályázat  I. helyezést nyert. Kubányi Györgyné elnyerte a Főnix Újrakezdő Nők  Egyesület Nagyasszony kitüntetését.

 

                    Sikereinket tagságunk, de  leginkább Kollár Lászlóné társelnök, Sulman Józsefné gazdasági megbizott, Cseke  Jolán információs munkatárs,  Németh  Ágnes gazdasági megbízott áldozatos munkája segítette.

 

Köszönjük munkájukat, és minden támogatónk segítségét.

 

 

 Veszprém, 2004. február  26.                         Huszár Józsefné Júlia    Kollár Lászlóné Irén

                                                                                   elnök                          társelnök

 

            A fenti jelentést  és a hozzá tartozó pénzügyi beszámolót az egyesület közgyűlése 2004. február 26-án  egyhangú döntéssel  elfogadta.