Közhasznúsági jelentés

a Veszprémi Nők Kerékasztala Egyesület 2004. évi tevékenységéről

 

 

Az egyesület a 2004. évben alapszabályának megfelelően,  Szervezeti Működési Szabályzatának előírásai szerint működött. Taglétszámunk 45-52 között változott. A tagsági díj 300 Ft/év, így működésünk gazdasági alapját a 2004. évben is a pályázatok útján nyert támogatások képezték. Alkalmazottunk nincs, minden munkánkat ellenszolgáltatás nélkül, önkéntesen végeztük.

 

Az egyesület támogatásai a 2004. évben:

 

 

Forrás Összeg (Ft)
Veszprém megyei Jogú város Önkormányzata (pályázatunkra összesen:)   

170 000

Veszprém Város Kultúrájáért Közalapítvány

130 000

Veszprém Megye Kultúrájáért Közalapítvány 200 000
Miniszterelnöki Hivatal  (a Várpalotai Irisz és a Keszthelyi Nők a XXI. sz.-ért  egyesületekkel közösen) 600 000
Balaton Volán 20 000
Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány (DemNet) 25 000
Nemesvámos község  önkormányzata 50 000
Támogatás összesen: 1 195 000
Egyéb bevételek (adó 1%, tagdíj, kamatbevétel) 158 449
2004. évi összes bevételünk 1 353 449

 

A Miniszterelnöki Hivataltól kapott támogatást a várpalotai  és a keszthelyi nőkkel közös pályázatra fordítottuk,  ennek megfelelően a MEH támogatásából 300 eFt a nevezett szervezetek részére átutalásra került.

A Nemzeti Civil Alaptól a 2004. évben támogatást nem kaptunk.

Az egyesület működésére és a mellékelt pénzügyi jelentésben felsorolt legfontosabb munkáinkra 2004-ben  összesen 1.110.621 Ft-t költöttünk. A könyvkiadással kapcsolatban még jelentős tartozásunk van. A támogatásokat a pályázatokban megjelölt  célok megvalósítására fordítottuk, a pályáztatóknak a pénzügyi beszámolóinkat elküldtük. Ezek minden esetben jóváhagyásra kerültek. A költségek részletezése az egyesület 2004. évi részletes pénzügyi jelentésében található.

Tagjaink az elmúlt évben  összesen 3800-4000 óra társadalmi munkát végeztek kb. 8-10 millió Ft értékben. Az elmúlt évben 14 saját  rendezvényünk volt, több országos rendezvényen vettünk részt, irattárunkban 186 iratot iktattunk, fogadó óráinkat a nyári szünet kivételével minden héten megtartottuk. Sokirányú alaptevékenységünk mellett az elmúlt év legfontosabb munkái:

 

    1. 2004. az EU csatlakozás éve volt

    Részt vettünk az EU  választásokra való felkészítésben. A Várpalotai Írisz Egyesülettel és a Keszthelyi Nők a XXI. századért Egyesülettel Várpalotán, Veszprémben és Keszthelyen Európa Nő! nap rendezvényeket szerveztünk és bonyolítottunk le. Az EU rendezvényeken mindhárom városban  jeles vendégeink voltak.  A  veszprémi rendezvényünkön  Szili Katalin házelnök is előadást tartott.

   

    2. Értékeink megőrzése:

    Részt vettünk a Veszprém Európában témájú vetélkedőn (III. hely). A városi civil napon  kiállítást szerveztünk.  A Gizella napi rendezvények sorában Mindörökké nő! címmel könyvbemutatót tartottunk. Vendégünk volt Endrei Judit.

    Veszprém Európa Kulturális  fővárosa pályázathoz  írásbeli javaslattal éltünk . www.venoke.hu

    Dr. Praznovszky Mihály  Királylányok, múzsák, hitvesek c. könyvét nyomda alá készítettük és kiadtuk.

    Színvonalas rendezvényeket szerveztünk saját értékeink gyarapítására és örömünkre.

   

    3. Nők és férfiak esélyegyenlősége

    2004.  nyara óta dolgozunk a nemek  esélyegyenlőségével kapcsolatos  Hiányzol, Ádám! programunkon.

   A Demokratikus Jogok Fejlesztéséért alapítvány megbízásából Bosznia, Hercegovinából tapasztalatcserén láttuk vendégül a  PRIRODA nőszervezet tagjait.

 

    4. Országos, regionális tevékenység

    Az Európa nő! program keretében http://sophiaporta.gportal.hu  internetes kulturális női  portált indítottunk.

    Tagjai vagyunk a Magyar Internetező Nők Szövetségének

    A Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség akcióiban, rendezvényein  és levelezőlistáin aktívan  részt veszünk.

    Az egyesület tagjai 25 000 Ft-tal segítették Pap Helén sepsiszentgyörgyi beteg kislány gyógyulását.

    Az  NCA sikeres végrehajtásának elősegítéséért kitaláltuk és imáinkkal bombázzuk  Szent  Civiliuszt.

 

Köszönjük a munkáját  valamennyi tagunknak, különösen Kollár Lászlóné társelnökünknek, Németh Ágnes gazdasági felelősnek, Sulman Józsefné  kincstárnoknak, Cseke Jolán  információs munkatársnak, akik önkéntes, áldozatos munkájukkal  kiemelkedően sokat tettek egyesületünk 2004. évi sikeréért. 

 

A közhasznúsági jelentést és a hozzá tartozó pénzügyi jelentést  a Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület tagsága 2005.  március 31-i  közgyűlésén  elfogadta.

 

 

 

Veszprém, 2005. március 31.                                                    Huszár Józsefné Júlia          Kollár Lászlóné Irén 

                                                                                                                  elnök                              társelnök