Közhasznúsági jelentés

a Veszprémi Nők Kerékasztala Egyesület 2005. évi munkájáról

 

 

Az egyesület 2005. évben Szervezeti Működési Szabályzatának előírásai szerint működött. Taglétszámunk év végén 54 fő volt. Működésünk gazdasági alapját a pályázati úton nyert támogatások képezték. 2005 - ben 8 pályázatunkból 4 nyerte el a kért összeg töredékét.Tagdíjunk évi 300 Ft/fő. Valamennyi munkánkat ellenszolgáltatás nélkül, önkéntes munkával végeztük.
A támogatásokat a pályázatokban megjelölt célok megvalósítására fordítottuk, pénzügyi elszámolásaink a támogatók által minden esetben jóváhagyásra kerültek.

 

Támogatónk voltak: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, Nemzeti Civil Alap, ICSSSZE Minisztérium

 

Bevételünk volt a "Királylányok, Múzsák Hitvesek" című könyv értékesítéséből.

 

Tagjaink az elmúlt évben összesen kb. 3000 - 3500 óra társadalmi munkát végeztek (Értéke kb. 7-8 millió Ft.)

 

A számviteli törvénynek megfelelő pénzügyi elszámolásunk a mellékelt számviteli beszámolóban megtalálható.


Legfontosabb munkáink a 2005. évben:

Országos és nemzetközi tevékenység:

- Részvétel az European Women's Lobby Londoni Közgyűlésének az előkészítésében és a közgyűlés munkájában. A végzett

munkáról előadás és újságcikk született.

- Részvétel a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség munkájában. Vélemény kialakítás a Nőtanács feladatairól és

megküldése Göncz Kinga miniszternek.

- Részvétel a Magyar Internetező Nők Egyesületének munkájában

- Részvétel országos női témákkal foglalkozó levelező listákon.

- Részvétel a Nagyasszony elismerési cím pályázaton és a kecskeméti kitüntetési ünnepségeken, ahol Sulman Józsefné

elnyerte a Nagyasszony elismerési címet.

- Részvétel az NCA munkájában, sikeres elektor állítás. Elektorunk Kollár Lászlóné.

- Részvétel a Nonprofit Konzultációs program munkájában. Az NCA tevékenységének értékelése. ( Szent Civiliuszhoz.)

Megyei tevékenység:

- "Ifjúságunk sötét gyöngyszemei címmel" pályázatot hírdettünk a megye területére az 1956-os forradalom

50.évfordulójának tiszteletére.

- Könyvbemutatóval egybekötött műsoros bemutatkozást tartottunk Várpalotán, Pápán és Balatonfüreden.

- Résztvettünk a Várpalotai Írisz Nőegyesület ünnepségein.

- A megyeházán "Emlékezünk, emlékezzünk!" címmel ünnepi megemlékezést szerveztünk.

Városi civil élet:

"Férfitársaink dícsérete" nőnapi vidám irodalmi est a Tapó fogadóban

- "Itt létünk-itthon létünk" pályázat a város civil szervezetei számára.

- Gizella napon minikonferencia, számítógépes prezentáció az egyesület történetéről

- Részvétel a civil kiállításon

- Hiányzol Ádám! Pályázat a város fiataljainak.  Előadás-sorozat a nemek közötti társadalmi kapcsolatok aktuális kérdéseiről:

(Heller Ágnes professzor, Kardos Klára pszichológus, Huszár Józsefné)

- Részvétel és közreműködés az Első Rátóti Anyósfesztivál megszervezésében.

- Elkészítettük és közreadtuk Veszprém város civil koncepciójának és gyakorlatának SWOT analízisét,

- Részt vettünk a Civil Kerekasztal és a Civil Fórum munkájában.

- Részvétel a város régi értékeinek megőrzésében (Benedek hegy, Giricses lépcső)

Elméleti munka:

- Könyv készítése a "Hiányzol, Ádám!" téma feldolgozása során irt pályázatok, tanulmányok és a kapcsolódó irodalmi anyagok

felhasználásával. A 7 fejezetből álló grafikai anyaggal illusztrált lemezen levő könyv kiadásra vár.

- Jákói Betti tagunk tanulmányt készített a Veszprémi Nőegyletek XIX - XX. századi történetéről.

- Részben összeállításra került az Ittlétünk- itthon létünk című Veszprém civil története kiadvány. Ez további munkát igényel.

Egyesületi munka:

- Számítástechnikai rendszerünket, honlapunkat fejlesztettük

- 2005-ben ünnepeltük fennállásunk 10. évfordulóját. Ebből az alkalomból videofilmet készítettünk az egyesület történetéről.

- A nyári szünetet kivéve minden csütörtökön fogadó órákat tartunk a civil irodán.

- Nyáron kerti összejövetelt , szilveszterkor pedig vidám óév búcsuztatót tartottunk.

- 2005 - ben törekedtünk arra, hogy tagjaink más szervezetekben végzett munkáját is elősegítsük és elismerjük.

- Tagjaink részére biztosítottuk, hogy képzéseken, tanfolyamokon, országos összejöveteleken vegyenek részt.

- Igény esetén a nők részére jogi tanácsadást biztosítunk.

 

Karitatív tevékenység:

- Pap Helén sepsiszentgyörgyi kislány részére tagjaink adakozásából 25 000 Ft-ot juttatunk és internetes pénzgyűjtést szerveztünk.

- Egy 6 gyermekét egyedül nevelő édesanyát adományainkkal támogatunk.

- Karácsonykor a ZENÓ Alapítvány sérültjeinek tagjaink adományaiból ajándékokat adtunk át.


Köszönetnyilvánítás

A közgyűlés köszönetét fejezi ki az egyesület minden tagjának áldozatos önkéntes munkájáért. Kiemelten is köszönjük Kollár Lászlóné társelnök, Sulman Józsefné gazdasági megbízott és Cseke Jolán információfelelős munkáját.

Köszönettel tartozunk Németh Ágnesnek, a Straudit Könyvvizsgáló Kft. vezetőjének és munkatársainak gazdasági ügyeink önkéntes munkában való szakszerű elvégzéséért.


 

Veszprém, 2006. február

Huszár Józsefné Júlia

elnök


 


 

Megjegyzés: A jelentést a közgyűlés a 2006. febr. 23-i ülésén a 2006/1 sz. határozattal egyhangúan elfogadta.