A Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület
2006. évi közhasznúsági jelentése
 

A 2006. évben az egyesület tevékenységét elsősorban az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékének szenteltük.

Az egyesület a 2006. évben is a Szervezeti és Működési Szabályzatot betartva működött. Taglétszámunk 2006 év végén 58 fő volt. Tagsági díj: 300 Ft/fő. Működésünk alapját és céljaink megvalósítását pályázati úton nyert támogatások és adományok képezték. Valamennyi munkánkat ellenszolgáltatás nélkül, önkéntesen végeztük. A pályázati támogatásokat és adományokat a megjelölt célok megvalósítására fordítottuk, pénzügyi elszámolásainkat a támogató szervezetek minden esetben jóváhagyták. Pályázati támogatást kaptunk Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatától, Veszprém Megye Önkormányzatától, a Nemzeti Civil Alaptól és a Kulturális Örökség Minisztériuma Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézettől. Magán adományokat és gyakorlati segítséget kaptunk Veszprém Megye Önkormányzatától, Veszprém Város Önkormányzatától, a Uzsai Basalt Középkő Kőbányák Kft.-től, városi polgároktól és tagjainktól. Tagjaink az elmúlt évben kb. 4000 óra önkéntes társadalmi munkát végeztek (értéke kb. 8 millió Ft).
A számviteli törvénynek megfelelő pénzügyi elszámolásunk a mellékelt számviteli beszámolóban megtalálható.

Legfontosabb tevékenységeink a 2006. évben:

• Az „Ifjúságunk sötét gyöngyszemei” emlékpályázat megvalósítása
Veszprém megye területére kiterjedő pályázatot valósítottunk meg az 1956-os emlékek összegyűjtése és megőrzése céljából.
A pályázat eredményeképpen 58 pályázó mintegy 1000 oldalban örökítette meg a terror éveiben átélt személyes élményeit.
A pályázatok elhelyezésére emlékládát készítettünk, és elhelyeztük az Eötvös Károly Megyei Könyvtár Honismereti Részlegén. Valamennyi pályázó emléklapot és jutalmat kapott. A négy első helyezettnek 160 000 Ft díjat fizettünk ki. A politikamentes díjkiosztó gála a Megyeháza Szent István termében színvonalas ünnepi műsorral összekötve, mintegy kétszáz fő - köztük Veszprém-megyei városok önkormányzati képviselőinek - jelenlétében történt meg. Az emlékláda anyaga értékes dokumentumokat, kutatási és élményanyagot őriz a forradalmat átélők visszaemlékezéseiből.

• Az 1956. december 6.-i nőtüntetés emlékeinek felkutatása és megőrzése.
Felkutattuk az 50 évvel ezelőtti nőtüntetés még élő résztvevőit. Levéltári dokumentumok és a visszaemlékezők személyes vallomásai alapján a városháza Kossuth termében emlékülést tartottunk, ahol számítógépes prezentáció segítségével megismertettük a város közönségével az 50 éve történteket, és virággal köszöntöttük a nőtüntetés résztvevőit. Kutatásunk anyaga, rendszerezés után az 56-os emlékládában kerül elhelyezésre.

• Emlékkő állítása a nőtüntetés 50 éves évfordulóján.
Egyesületünk –a Haláp hegyről hozott bazaltkőből Lugossy Mária Munkácsy díjas szobrászművész alkotását - az önkormányzat és munkatársai segítségével a Város Panteonjában emlékkövet állított a nőtüntetésnek. Az ehhez szükséges több mint egymillió forintot pályázat révén, az önkormányzat segítségével, némi magán adakozásból, de elsősorban az egyesület tagjai hozzájárulásából fedeztük. Az emlékkövet méltó körülmények között a Magyar Országgyűlés Elnöke, dr. Szili Katalin avatta fel. Az emlékülés és az emlékkő avatása módot adott arra, hogy a város pártoktól független civil társadalma méltó módon hajtson fejet 1956 asszonyai emléke előtt. Az emlékkő rendeltetése, hogy Veszprém város lakossága és a Panteonba látogatók soha ne felejtsék el a veszprémi nők bátorságát.

• Beszélgessünk Európáról! Merre tart a mi hajónk Európában?
Egész napos konferenciát tartottunk kb. 100 fő részvételével a Városháza Kossuth termében, európai jelenlétünk népszerűsítése céljából. Előadást tartott többek között dr. Gurmai Zita EU képviselő. A konferenciát jutalmazással egybekötött vetélkedővel és kvíz műsorral színesítettük, szóróanyagokat készítettünk.

• Alkotó Nők Veszprémben
Gizella napok alkalmából kiállítást szerveztünk Veszprém asszonyainak alkotásaiból. A kiállításon 36 alkotó száznál több munkáját nézhette meg a város lakossága egy hónapon keresztül a megyei könyvtár olvasótermében. A kiállítást ünnepi műsor keretében Hegedüs Piros festőművész nyitotta meg.

• Határon túli, közéletben tevékenykedő magyar nők segítése
NCA támogatással együttműködési programot valósítottunk meg a Kézdivásárhelyi Család Egyesülettel. Májusban tapasztalatcserén vendégül láttuk az egyesület tagjait, majd egy erdélyi viszontlátogatás során könyvbemutatót tartottunk Kézdivásárhelyen. Anyagi (tanszerek, tananyag, ruhanemű) és szellemi muníción kívül oktatási módszertani anyagokat, EU-val kapcsolatos- és civil tájékoztatókat, 200 kötet "Hiányzol, Éva!" - a nők közéletiségét elősegítő könyvet ajándékoztunk az egyesületnek, akik ezt eljutatták a Kovászna megye civil szervezeteiben tevékenykedő magyar asszonyoknak. A költségeket részben NCA pályázatból, részben saját pénzünkből fedeztük. Az útról DVD készült .

• Kulturális Asszonyvásárt szerveztünk a Rátóti Anyósfesztivál keretében.
A háromnapos rátóti fesztiválon könyvvásárt rendeztünk, a nők problémáival kapcsolatos kiadványokat terjesztettünk, bőrdíszműves és festmény kiállítással emeltük az esemény színvonalát.

• Bemutatkozás Nagyvázsonyban és Tapolcán
Nagygyvázsonyban zenés műsoros est keretében bemutattuk dr. Praznovszky Mihály általunk kiadott könyvét és „Ifjúságunk sötét gyöngyszemei” Veszprém - megyei programunkat. Tapolcán a Városi Könyvtárban, a Tapolcai Nőklub meghívására beszélgetésen és tapasztalatcserén vettünk részt.

• Nőnapi program a Március 15. úti klubkönyvtárban
A Napsugár Nyugdíjas Klub meghívására „Ha én lennék a miniszter” címmel nőnapi műsort adtunk a VMK klubkönyvtárában. A műsort beszélgetés és vendéglátás követte.

• Vendégünk volt az USA nagykövetasszonya
Meghívtuk városunkba April H. Foley amerikai nagykövetasszonyt, aki veszprémi programja során megtekintette a nőtüntetés emlékkövét és előadást tartott az egyesület tagjai számára.

Országos és nemzetközi tevékenység:

• Részvétel az European Women’s Lobby Prágai Közgyűlésének előkészítői munkáiban és a közgyűlésen.
• Részvétel a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség munkájában. A Partner’s programon belül Arany Szilvia Szlovákiába jutatta el a "Hiányzol, Éva!" című könyvet.
• Egy hétig vendégünk volt Johanna Meraner, a Bécs Gender Studies intézet végzős hallgatója, aki diplomamunkája elkészítéséhez kért és kapott tőlünk segítséget.
• Az erdélyi kapcsolaton kívül ukrajnai és szerbiai magyar szervezetekkel is felvettük a kapcsolatot. Ezekkel pénz és idő hiányában nem tudtunk programot szervezni.
• Tagja vagyunk a Magyar Internetező Nők Szövetségének, és partnere a nőtárs és a női érdek levelező listajának.
• Szoros kapcsolatot tartunk a Várpalotai Írisz Nőegyesülettel, kölcsönösen látogatjuk egymást.

Itthoni és belső egyesületi munka: ( a teljesség igénye nélkül)
• NCA pályázat segítségével vettünk egy számítógépet, így mód lett arra, hogy kicseréljük a 8 éves számítógépünket.
• Honlapunkat naprakészen tartottuk, és színvonalát gazdagítottuk.
• A nyári szünidőt kivéve minden csütörtök délután fogadó órát tartottunk a Kossuth u 10. II. emeletén.
• Minden hónapban tematikus összejövetelt tartottunk a VMK-ban, amelyek nyilvánosak és látogatottak .
• Nyáron nagy kerti összejövetelt, december végén műsoros évbúcsúztatót tartottunk.
• Tagjaink más civil szervezetekben való tevékenységét, iákon, találkozókon való részvételét elősegítettük. .
• 2006-ban, több esetben cikk jelent meg egyesületünkről a Naplóban, Veszprémi 7 Napban, Civil a pályán-ban
• Szerepeltünk a helyi TV adók műsorán, a Klub Rádióban és a Jam rádióban
• Vendégünk volt Bernáth Ildikó országgyűlési, dr. Gurmai Zita EU parlamenti képviselők és dr. Szili Katalin házelnök.
• Részt vettünk a Veszprémi Civil Kerekasztal alakulásában és összejövetelein.
• A Gizella napi Civil Napon rendezett Kossuth utcai civil kiállításon részt vettünk.
• DVD készült az erdélyi utunkról, az "Ifjuságunk gyöngyszemei" pályázat díjkiosztó műsoráról, és lemezre vittük az 1956-os nőtüntetés eredeti bírósági dokumentumait.
• Munkánk során nagyon sok értékes barátságot szereztünk a megyében és városunkban, ezek élő kapcsolatok.

Karítatív tevékenység:
• Az Erdélybe elvitt ajándékokon kívül, tagjaink pénz adománya fedezte a nőtüntetés emlékköve költségeinek több mint 40 %-át.
• Pénzzel és adománnyal támogattuk azt a tagunkat, aki egyedül, de példásan neveli 6 gyermekét.

Köszönetünk: Veszprém Város Önkormányzat tagjainak és munkatársainak, a VMK-nak, az Uzsabánya Basalt Kft.-nek, Kuti Csaba elnöknek, Mészáros Gyulának, az egyesület sokat dolgozó tagjainak, kiemelten , Sulman Józsefné kincstárnoknak, Cseke Jolán Valéria információs munkatársnak. Külön köszönet illeti Német Ágnest, a Straudit Könyvelő Iroda vezetőjét és munkatársait, gazdasági ügyeink önkéntes munkában történő szakszerű intézéséért.

Veszprém, 2007 március 1.
 

Huszár Józsefné Júlia

 Kollár Lászlóné

elnök

társelnök


A közhasznúsági jelentés szöveges és számviteli része a 2007. március 1-i egyesületi közgyűlésen a tagság többségi szavazatával elfogadásra került.