A Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület
2007. évi közhasznúsági jelentése
(szöveges vázlat a szóbeli értékeléshez)
 

2007 az Egyenlő Esélyek Európai Éve volt, ennek jegyében dolgoztunk
itthon és a határokon túl a nők döntéshozatalban való részvételéért
és a civil szervezetek közötti kapcsolatok építéséért.

Az egyesület 2007-ben Szervezeti és Működési Szabályzatának megfelelően dolgozott. Taglétszámunk évközben 60-65 fő között változott, a tagsági díj 300 Ft/fő/év volt. A VENŐKE valamennyi tevékenysége önkéntes, fizetett alkalmazottunk nincs, az egyesület működése magánháznál szívességi alapon történik. Bejelentett címünk a Veszprém Városi Művelődési Központ.
A város itt biztosít helyet havi tematikus rendezvényeinknek. Heti fogadó óráinkat a civil irodán tartjuk Tagjaink az elmúlt évben összesen kb. 4500 óra önkéntes társadalmi munkát végeztek  kb. 9 000 000 Ft értékben.
A 2007. évben az egyesület működésének pénzügyi fedezetét a VMJV önkormányzat civil alapjának megpályázása révén elnyert összesen 170 000 Ft,  és az adó 1% (22 025 Ft), továbbá tagjainak áldozatkészsége és korábbi tartalékainak felhasználása biztosította. Az NCA felé benyújtott pályázataink (működési pályázat, kárpátaljai magyar nők megsegítése, civil önszerveződési pályázat) első körben fedezet hiányában nem nyertek. A civil önszerveződésre benyújtott pályázatunk a második fordulóban nyert. A célra már részben elköltött pénzt 2007. december végén kaptuk meg. A pályázat végrehajtásához további 200 000 Ft önerő és kb. 1 400 000 Ft értékű társadalmi munka szükséges.
A végrehajtás folyamatban van. A teljesítés határideje: 2008. május 31.
A számviteli törvénynek megfelelő pénzügyi elszámolásunk a mellékelt beszámolóban található.

Legfontosabb tevékenységünk 2007-ben

Nemzetközi területen

Támogattuk a portugál nők harcát azért, hogy az abortuszt ne tekintsék bűncselekménynek.
Pályázatot nyújtottunk be:
                    a Nemzetközi Visegrádi Alap mikro projektre (szlovák és lengyel partnerekkel kapcsolatfelvétel)
                    a Grundtvig Lifelong Learning programra, szlovák, osztrák és lengyel partnerekkel (a szlovák partnerek nem         kapták meg a pályázott pénztámogatást, ezért a program meghiúsult. A kapcsolat megvan.
Részt vettünk az European Women’s Lobby levelező listáján.
Felvettük a kapcsolatot kárpátaljai magyar civil szervezetekkel  (Bene besztercei járás, az együttműködés elindítása).
Részt vettünk és aktív tevékenységet folytattunk az EU Tanács által szervezett "Fórum a Demokrácia Jövőjéért" Stockholmban szervezett magas szintű nemzetközi képzésen. Találkoztunk az EWL elnökével, aki támogató levelet írt a magyar parlament tagjaihoz.
Litvániában szervezett tréningen vettünk részt (Borbély Hajnalka egy hetes tréningen vett részt Litvániában Kuana városában a nők a döntéshozatalban témában).
A kézdivásárhelyi Család Egyesület vendégül láttuk, műsort szerveztünk a vendégeknek Veszprémben (47 fő).
Konzorciumi együttműködési megállapodást kötöttünk a Geopolitikai Tanács Közhasznú Alapítvány partnereként egy közösen benyújtott pályázatra, amelyet az EU antidiszkriminációs törvényének a végrehajtása céljából írtak ki. Döntés még nem született.

Országos színtű és megyei tevékenység

Az országgyűléshez intézett békéltető nyílt levelünk eljuttatása a parlament valamennyi képviselőjéhez.
Tagként veszünk részt a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség és a Magyar Internetező Nők Egyesülete munkájában, és levelező listáikon.
Egyenlő Esélyek Mindenki számára Európai Év partnerkonferenciáján munkabizottságban dolgoztunk. (Budapest, Művészetek Háza)
Férfi szerep, férfi felelősség  - MTA Szociológiai Intézet Gender Projectjében való részvétel
Konferencia az Európa hajón
Civil Önszerveződés NCA pályázatra elkészítettük az „Erős Női Háló Pannóniában” témájú pályázatunkat és elkezdtük ennek a megvalósítását. "Több nőt a magyar parlamentbe!" mozgalom elindítása. Nyilatkozatunkat továbbítottuk a magyar parlament valamennyi tagjának, és megszereztük 38 civil szervezet támogató aláírását. Támogattuk a „kvóta törvény” javaslat minden fázisát.
Tapasztalatcsere Porva, Dudar és Csesznek polgármester asszonyaival.
Részvétel és közreműködés a Győri Nők Független Egyesülete által szervezett regionális nagyi konferencián.
„Ifjúságunk sötét gyöngyszemei” könyv összeállítás a Veszprém megyei emberek visszaemlékezéseiből. A könyv szerkesztési és nyomdai előkészítési munkái folyamatban vannak.
OFA- ROP Konferencia Balatonfüreden
Tréning Sopronban
Finn Nagykövetséggel kapcsolatfelvétel és mini konferencián való részvétel a Nagykövetség szervezésében
A „mi genderünk”  konferencia előadásainak megszervezése és előadásainak biztosítása Győrben
Lobbi tevékenység dr. Szili Katalin házelnöknek a családok támogatására vonatkozó törvény módosítása érdekében Levelünk nyomán 3 különböző párthoz tartozó képviselő interpellációt nyújtott be. A szükséges intézkedés az SZMM részéről megtörtént.
Napirendre tűztük és feldolgoztuk a „Nők és Férfiak Esélyegyenlőségéről a Helyi Életben" Európa Chartát.

Városi tevékenység

Részt vettünk a Veszprémi Civil Kerekasztal munkájában, javaslatot készítettünk a város civil koncepciójára.
Javaslatot készítettünk a város fejlesztési terveihez.
„Veszprémi nők színes világa" címen műsoros programot és kiállítást szerveztünk a civil napokon.
„Veszprém az én városom is” című program és támogatás a fogyatékkal élő gyermekek ünnepségén.
"Kulturális asszonyvásár" rendezése a Séd völgyi anyósfesztiválon.
Emlékműsort szerveztünk az emlékkőnél és VMK-ban a Néma Nőtüntetés 51. évfordulóján.
Vendégünk volt: Bernáth Ildikó országgyűlési képviselő,  Debreczenyi János polgármester.
Péterné Rózsa Mária civil ügyekért felelős önkormányzati képviselő.
Lobbizási tevékenység a „kismama bérlet ügyben” az önkormányzatnál (folyamatban)
Részvétel a Zonta Veszprémi szervezete által rendezett nemzetközi konferencián.

A szervezet belső élete

Honlapunkat nagy áldozatok árán törekedtünk napra készen tartani, tartalmilag és formailag újítani.
Az egyesület belső aktív levelezési listáján, (VENŐKE lista ) kb. 25 tagunk van regisztrálva.
A nyári hónapokat kivéve havonta női témában nyilvános összejövetelt rendeztünk a VMK-ban.
Minden héten megtartottuk a hagyományos csütörtöki fogadó óráinkat, igény esetén jogi tanácsadás lehetséges.
Tisztújító közgyűlés (új vezetőséget és ellenőrző bizottságot választottunk).
Kerti parti nyáron, svájci vendégekkel.
Évzáró szilveszteri összejövetel.

Karitatív tevékenység

Az erdélyiek vendéglátása
A Zénó Egyesület tagjainak az alkotó pályázat rendezvényein és karácsonyra ajándék csomag .
Pénzzel és adománnyal támogattuk azt a tagunkat, aki egyedül és példásan neveli 6 gyermekét.

Köszönetnyilvánítás

Városunknak, Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának, a VMK vezetőségének és munkatársainak, az egyesület sokat dolgozó tagjainak, kiemelten Sulman Józsefné Margónak, Kollár Lászlóné Irkének, Cseke Jolánnak. Külön köszönet illeti Németh Ágnest a Straudit Könyvelő Iroda vezetőjét és munkatársait gazdasági ügyeink kifogástalan színvonalú önkéntes intézéséért.


Veszprém, 2008. január 28.

 

Huszár Józsefné Júlia

 Arany Szilvia

elnök

társelnök


Megjegyzés: A közhasznúsági jelentést  a 2008. február 28-i évértékelő közgyűlés elfogadta.