A Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület
2008. évi közhasznúsági jelentése
 

 

Az elmúlt évben egyesületünk tevékenységéve elsősorban a nők közéletiségét segítettük, és könyvet jelenttettünk meg "Ifjúságunk sötét gyöngyszemei" címmel


Az egyesület a 2008-as évben Szervezeti és Működési Szabályzatát betartva működött. Taglétszámunk 2008. végén 60 fő volt. Tagsági díj: 300 Ft/fő/év. Működésünk alapját és céljaink megvalósítását pályázati úton nyert támogatások és adományok képezték. Valamennyi munkánkat ellenszolgáltatás nélkül, önkéntesen végeztük. A pályázati támogatásokat és adományokat a megjelölt célok megvalósítására fordítottuk, pénzügyi elszámolásainkat a támogató szervezetek minden esetben jóváhagyták. Pályázati támogatást kaptunk Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatától, Veszprém Megye Önkormányzat Kultúráért Közalapítványtól, a Nemzeti Civil Alaptól. Pénzbeli adományt kaptunk megyei önkormányzati képviselőktől és Veszprém város önkormányzati képviselőitől. Ezek az adományok tették lehetővé az 56-os visszaemlékezésekről szóló könyv méltó módon történő megjelentetését.
Tagjaink az elmúlt évben kb. 4500 óra önkéntes társadalmi munkát végeztek (értéke kb. 9 millió Ft).

A számviteli törvénynek megfelelő pénzügyi elszámolásunk a mellékelt számviteli beszámolóban megtalálható.

Legfontosabb tevékenységünk és rendezvényeink 2008-ban:

 

2008. január
Emlék műsor a Don kanyarban 65 évvel ezelőtt elpusztult II. magyar hadsereg és a fogolytáborba hurcoltak emlékére.
A megemlékezés a Hétdomb Hagyományőrző Egyesület és a Magyar Tartalékosok Szövetsége és egyesületünk közös szervezésében valósult meg.

Előkészítő találkozás és bemutatkozó az „Erős női háló Pannóniában” program szervezői között. Vendégeink voltak: a Győri Nők Független Szervezete, a Várpalotai Írisz Nőegyesület és a Nők a Balatonért Egyesület vezetői, akikkel és tagságunkkal meghatároztuk a tennivalókat és együttműködési szerződést írtunk alá.

2008. február
Levél országgyűlési képviselőknek a gyermeknevelés melletti ellátásra vonatkozó szabályok megváltoztatására (ez a kezdeményezésünk eredményes volt).
Beszélgetés Brányi Mária tanácsnokkal a város jövőjéről.
Részvétel a Várpalotai ÍRISZ Nőegyesület jubileumi ünnepségén.

Meghirdettük a „Nők, akik a kezüket fogják”… alkotó és irodalmi pályázatot a fogyatékkal élő gyermekeket és fiatal felnőtteket gondozó, tanító, támogató szülők, pedagógusok, gyógypedagógusok, gondozók részére.
Megpályáztuk a Partners Hungary Alapítvány a Társadalmi Nemek Esélyegyenlősége témában meghirdetett „Országos Női Állampolgári Konzultáció” című projekt megvalósításában való együttműködésre szóló lehetőségét. A pályázatot elnyertük.

2008. március
Elindítottuk az „Erős női háló Pannóniában” projektünket. Felvettük a kapcsolatot az érintett nőszervezetekkel.
A „Nőkszava” projektet elindítottuk 56 db papíralapú felmérés kitöltésével. A felmérésbe a dunántúli közélet iránt érdeklődő nőket vontuk be. A felmérés képezte alapját a 2 napos májusi veszprémi konzultációnak.
.
2008. április
Csonka Ibolya képzőművész ikonfestő bemutatkozása.
Pályázatíró tanfolyam.

2008. május
„Nőkszava”: A Partners Hungary-val közös szervezésben két napos állampolgári konzultáció a Veszprémi várban levő Dubniczay palotában. A téma a nők elvárásai az EU és a hazai illetékesek felé a nők által választott 3 témakörben: (rugalmasság és biztonság, környezetvédelem és szociális biztonság)
A konzultáción 60 fő vett részt, nagyrészt a dunántúli nőszervezetek és a VENŐKE részéről. Moderátorokat a Partners Hungary, szaktanácsadókat a VENŐKE biztosított. A két napos, kemény, de hangulatos munka során elfogadtuk a Pannon Net működési szabályzatát és megalakítottuk a dunántúli női háló levelező listáját, ezzel teljesítettük az Erős női háló Pannóniában témájú NCA pályázatunkat.

2008. június
Az Elismerés és segítés napja.
Cserháti Társaskör és a Veszprémi Esélyek Háza közreműködésével egész napos minikonferenciát szerveztünk , ahol szakmai előadások és a „Nők, akik a kezüket fogják” pályázat keretében született munkák felhasználásával színes műsor kíséretében köszöntöttük a fogyatékkal élők nevelőit, gondozóit.
Megismerkedtünk a városunk intézményeiben folyó segítés és támogatás aktuális helyzetével és problémáival, az Esélyek Házának feladataival és lehetőségeivel, továbbá a témához kapcsolódó EU pályázati lehetőségekkel. Ez a rendezvény példaadóan szép és hasznos volt.

Kiállítás és részvétel a Veszprém Városi Civil Napon, ahol sikeres műsort is adtunk
Színes, műsoros évzáró kerti összejövetel.

2008. július – augusztus
Az „Ifjúságunk sötét gyöngyszemei Veszprém megyei emberek emlékezései a terror éveire című könyv nyomdai előkészítése, lektorálása, szponzorok szerzése, a megye városainak meglátogatása, találkozók a pályázókkal.
A „Nőkszava” állampolgári konzultáció eredményeinek összegezése és konzultáció a Partners Hungary-val
Közreműködés a „Nők jogainak érvényesülése a politikai döntéshozatalban” szakdolgozat elkészítésében.

2008. szeptember
„Nőkszava”
parlamenti záró konzultáció.
A Magyar Országgyűlés Házának delegációs termében egyesületünk 15 fővel vett részt a parlamenti záró konzultáción, ahol 3 munkacsoportban dolgoztunk, majd a témával foglalkozó politikusokkal szervezett kerekasztal beszélgetésen vettünk részt. (Antonio de Blasio, Lévai Katalin, Magyar Bálint, Kovács László, György Gábor, Ékes Ilona.) A nők Veszprémben, Miskolcon és Pécsett megfogalmazott ajánlásait ünnepélyesen átadtuk a politikusoknak.

2008. október
Az „Ifjúságunk sötét gyöngyszemei” cínű könyv nyomdai előkészítése, levelezés és találkozó a szerzőkkel.

2008. november
Korhatártalanul címmel közös konferencia a HEMO-ban a Szentendrei Női Szalonnal (vezető Endrei Judit) egészségünk kockázatairól, a megóvás lehetőségeiről. A konferencián orvosokból és más szakértékből álló,6 tagú munkabizottság tagjai tartottak előadást és válaszoltak a kérdésekre. (Közönség kb: 100 fő)

Hajnali villanások. Beszélgetés és emlékező program Beck Jenőné Erzsi néni tiszteletére.
5 éve eltávozott tagunk életére és ránk hagyott gondolataira hozzátartozói, barátai, tisztelői emlékműsorral és kiadvány megjelentetésével emlékeztek meg. Az eseményen közreműködtünk.

2008. december
Az „Ifjúságunk sötét gyöngyszemei” könyvbemutatója, megemlékezés a Veszprémi Néma Nőtüntetés évfordulójáról, a „Női helytállás” kitüntetés átadása . A felolvasással és zenével színesített rendezvényt a Megyei Könyvtár Kisfaludy termében méltó körülmények között, mintegy 70 fő jelenlétében tartottuk meg. A nőtüntetés résztvevőt virággal jutalmaztuk, majd elhelyeztük virágainkat a Panteonban a Nőtüntetés emlékkövénél. A könyvbemutató dokumentumait elhelyeztük 56-os emlékládánkban. A „Női helytállás” kitüntetést első ízben Horváthné Peterdy Ilonának szavazta meg az egyesület vezetősége.

Évzáró, közös családi összejövetel a cseszneki vár látogatásával összekötve.
Évzáró, műsoros összejövetel a VMK-ban.

Országos és nemzetközi tevékenység:
Részvétel az European Women’s Lobby aktuális kampányaiban.
Részvétel a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség munkájában.
Tagja vagyunk a Magyar Internetező Nők Szövetségének, és partnere a nőtárs és a női érdek levelező listájának.
Kapcsolatot tartunk a Várpalotai Írisz Nőegyesülettel, kölcsönösen látogatjuk egymás rendezvényeit.

Itthoni és belső egyesületi munka (a teljesség igénye nélkül):
NCA pályázat segítségével vettünk nyomtatót és fénymásolót, ez nagymértékben megkönnyíti munkánkat .
Honlapunkat naprakészen tartottuk, és színvonalát gazdagítottuk.
A nyári szünidőt kivéve minden csütörtök délután fogadóórát tartottunk a Kossuth u 10. II. emeletén.
Minden hónapban tematikus összejövetelt tartottunk a VMK-ban, amelyek nyilvánosak és látogatottak.
Nyáron nagy kerti összejövetelt, december végén műsoros évbúcsúztatót tartottunk.
Tagjaink más civil szervezetekben való tevékenységét, konferenciákon, találkozókon való részvételét elősegítettük.
2008-ban több esetben cikk jelent meg egyesületünkről (Napló, Veszprémi 7 Nap, Civil a pályán)
Szerepeltünk a helyi TV adók műsorán, a Klub Rádióban és a Jam rádióban
Vendégünk volt Bernáth Ildikó országgyűlési, dr. Gurmai Zita EU parlamenti képviselő
Részt vettünk a Veszprémi Civil Kerekasztal munkájában és összejövetelein.
Civil Napon rendezett Kossuth utcai civil kiállításon és műsorban részt vettünk
Munkánk során nagyon sok értékes barátságot szereztünk külföldön, a megyében és városunkban. Ezek élő kapcsolatok.
 
Karítatív tevékenység:
"Ifjúságunk sötét gyöngyszemei" c. könyvünk kiadásához egyesületünk 200.000,- Ft-al járult hozzá.

Köszönetnyilvánítás:

Munkánk anyagi és erkölcsi támogatásáért köszönetünket fejezzük ki:
a Veszprém Megyei Önkormányzat tagjainak, Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat tagjainak és munkatársainak, a VMK-nak, és mindazoknak, akik könyvünk kiadását támogatták. Köszönjük az egyesület sokat dolgozó tagjainak, kiemelten Arany Szilvia társelnöknek, Sulman Józsefné kincstárnoknak, Kollár Lászlóné szervező titkárnak, Cseke Jolán Valéria informatikai munkatársnak. Külön köszönet illeti Németh Ágnest a Straudit Könyvelő Iroda vezetőjét és munkatársait gazdasági ügyeink önkéntes munkában történő szakszerű intézéséért.

 

Veszprém, 2009. február 10.

 

Huszár Józsefné Júlia

 Arany Szilvia

elnök

társelnök

A közhasznúsági jelentést az egyesület 2009. február 27-én megtartott nyilvános közgyűlésén a tagság szavazással elfogadta.