A Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület 2010-ben ünnepli megalakulásának 15. évfordulóját.

A Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület
2009. évi közhasznúsági jelentése

Veszprém Megyei Jogú Város önkormányzata 2009-ben egyesületünket
Pro Civitate díjjal tüntette ki.

Az egyesület 2009-ben Szervezeti és Működési Szabályzatát betartva működött. Taglétszámunk 2009 év végén 60 fő volt. Tagsági díj: 300 Ft/fő/év. Működésünk alapját és céljaink megvalósítását pályázati úton nyert támogatások és az adó 1% ból adódó adományok képezték. Valamennyi munkánkat ellenszolgáltatás nélkül, önkéntesen végeztük. A pályázati támogatásokat és adományokat a megjelölt célok megvalósítására fordítottuk, pénzügyi elszámolásainkat a támogató szervezetek minden esetben jóváhagyták. Pályázati támogatást kaptunk Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatától, önkormányzati képviselőktől, a Nemzeti Civil Alaptól, továbbá 1% adófelajánlásból. Tagjaink az elmúlt évben kb. 3500 óra önkéntes társadalmi munkát végeztek.(értéke kb. 7 millió Ft)
A számviteli törvénynek megfelelő pénzügyi elszámolásunk a mellékelt számviteli beszámolóban megtalálható

Legfontosabb tevékenységünk és rendezvényeink 2009 évben:

2009. január
Felkészülés és részvétel a civil szervezetek döntéshozatalban való részvételéről szóló kelet- és dél-európai országok konzultációján Istambulban.
Részvétel a „Civil Hangár” által szervezett média felkészítési tanfolyamán.
„Ifjúságunk sötét gyöngyszemei” könyvbemutató a Laczkó Dezső Pedagógus Nyugdíjas Klubban.
„A női kvóta Magyarországon” című könyv „road show” szerű bemutatója a „Teaház az Iródeákhoz” irodalmi Kávéházban. A bemutatón a könyv szerzői és a téma országos tekintélyű szakemberei vettek részt.

2009. február
„Ifjúságunk sötét gyöngyszemei” könyvünkből 20 példányt adományoztunk Balatonfüred város önkormányzatának.
Regionális Operatív Program Esélyegyenlőségi ülésen való részvétel Székesfehérváron.
Közreműködés a „Kézen fogva Veszprémért” Nőszervezet „Ki tud többet Európáról?” címmel szervezett regionális vetélkedőjének megszervezésében.
Nyilvános közgyűlés meghívott vendégekkel.

2009. március
Nemzeti Ünnepre megfogalmaztuk és közzé tettük „A Nők 12 Pontjá” -t.
Részt vettünk a külügyminisztérium Magyarország soros elnökségével kapcsolatos EU 2011 civil programján.
Részvétel az Európai Női Lobbi „A nemek egyenlősége nélkül nincs modern európai demokrácia 50/50” témájú kampányában.
Sikeres pályázat a Tempus Közalapítvány által meghirdetett Gruntvig látogatások és cserék pályázaton a magyar nőszervezetek németországi nőszervezeteknél történő tapasztalatcseréjére. A pályázat személyre szólt, sajnos betegség miatt nem tudtunk részt venni, így a pályázatra kapott összeget visszautaltuk.
Asszony gondnap szervezése az aktuális témákról

2009. április
Részvétel a Civil Hangár által szervezett médiaképzésen.
Közreműködés a KDOP konferencián.

2009. május
Kreativitás és Innováció Európai Éve Részvétel az 5let civil konferencián az országházban.
Közreműködés és műsor a Veszprémi Civil Nap rendezvényein, ahol a VMJV önkormányzata Pro Civitate díjjal tüntette ki egyesületünket.

2009. június
Részvétel a NFÜ Regionális Fejlesztési Program Monitoring albizottság munkájában
Gurmai Zita EU képviselő látogatása az egyesületnél
Kerti összejövetel rendezése.

2009. július-augusztus
A „Veszprém legyen nőarcú város” c. pályázat elkészítése
A pályázat beterjesztése és szükség szerinti korrekciói.

2009. szeptember
Sajtó képzés,
Brainstorming (közös agyalás) nőügyben.

2009. október
Közreműködés az EU soros elnökséggel kapcsolatos nemzetközi konferencián Sopronban
Női Helytállás díj elnyerése érdekében nyilvános pályázatot hirdettünk veszprémi nők számára.

2009. november
Ünnepélyes könyvátadó ünnepség keretében 40 db könyvet adományoztunk a város oktatási intézményei számára. Az eseményen részt vett Schmidt Mária, a Terror Háza főigazgatója
„Ifjúságunk sötét gyöngyszemei”:  ünnepélyes Könyvbemutatót szerveztünk a Dózsa Városi Klubkönyvtárban.
Részvétel a EU 2011 munkabizottság előkészítő munkáiban.
A Női Helytállás pályázat elbírálása, felkészülés az ünnepségre.
Részvétel és szervezés az „Állj ki az erőszak ellen, gyújts egy fáklyát a békéért” veszprémi demonstrációján.

2009. december
„1000 éves város 1000 arcú asszonyai - Alkotói seregszemle” pályázat elkészítése
Az 1956-os Néma Nőtüntetés évfordulója, a női helytállás ünnepének megszervezése
Pályázat kiértékelés és díjkiosztás
A Női Helytállás Napjának megünneplése
Évzáró Családi Összejövetel

Országos és nemzetközi tevékenység:
Részvétel az European Women’s Lobby aktuális kampányaiban.
Részvétel a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség munkájában.
Tagjai vagyunk a Magyar Internetező Nők Szövetségének és aktív partnere a nőtárs és a női érdek levelező listájának.
Kapcsolatot tartunk a Várpalotai Írisz Nőegyesülettel, kölcsönösen látogatjuk egymás rendezvényeit
Ápoljuk a kapcsolatot a Kézdivásárhelyi Család Egyesülettel.

Itthoni és belső egyesületi munka (a teljesség igénye nélkül):

NCA pályázat segítségével a korábbi 10 éves monitorunk helyett vettünk egy új monitort az egyesület számítógépéhez, ami nagymértékben megkönnyíti munkánkat .
Honlapunkat naprakészen tartottuk, színvonalát gazdagítottuk.
A nyári szünidőt kivéve minden csütörtök délután fogadóórát tartottunk a Kossuth u 10. II. emeletén.
A nyári hónapokat kivéve minden hónapban tematikus összejövetelt tartottunk a VMK-ban, amelyek nyilvánosak, és látogatottak.
Nyáron kerti összejövetelt, december végén műsoros évbúcsúztatót tartottunk.
Tagjaink más civil szervezetekben való tevékenységét, konferenciákon, találkozókon való részvételét elősegítettük.
2009-ban  több esetben cikk jelent meg egyesületünkről (Napló, Veszprémi 7 Nap, Civil a pályán), szerepeltünk a helyi TV-adók műsorán, a Civil Rádióban és a Jam Rádióban.
Vendégünk volt dr. Gurmai Zita EU parlamenti képviselő.
Részt vettünk a Veszprémi Civil Kerekasztal munkájában és összejövetelein.
Civil Napon rendezett Kossuth utcai civil kiállításon és műsorban részt vettünk
Munkánk során nagyon sok értékes barátságot szereztünk külföldön, a megyében és városunkban. Ezek élő kapcsolatok.

Karitatív tevékenység:
Hozzájárultunk gyermekeit egyedül nevelő tagtársunk egyik gyermekének nyelvvizsga költségeihez. A Női Helytállás program színvonalas végrehajtásához személyes adományokkal járultunk hozzá.

Köszönetnyilvánítás:
Munkánk anyagi és erkölcsi támogatásáért köszönetünket fejezzük ki:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat tagjainak és munkatársainak, a VMKK vezetőségének és munkatársainak. Köszönjük az egyesület sokat dolgozó tagjainak, kiemelten , Sulman Józsefné kincstárnoknak, Arany Szilvia társelnöknek, Cseke Jolán Valéria informatikai munkatársnak, Kollár Lászlóné szervező titkárnak. Külön köszönet illeti Németh Ágnest a Straudit Könyvelő Iroda vezetőjét és munkatársait, gazdasági ügyeink önkéntes munkában történő szakszerű intézéséért.

Veszprém, 2010. február 22.

 

Huszár Józsefné Júlia

 Arany Szilvia

elnök

társelnök