A Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület 2010-ben ünnepelte megalakulásának 15. évfordulóját

A Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület
2010. évi közhasznúsági jelentése

(Szöveges értékelés a 2011. február 24-i közgyűlésre)

 

Az egyesület 2010-ben Szervezeti és Működési Szabályzatát betartva működött. Taglétszámunk 2010. év végén 62 fő volt. Tagsági díj: 300 Ft/fő/év. Működésünk alapját és céljaink megvalósítását pályázati úton nyert támogatások és az adó 1%-ból adódó adományok képezték. Valamennyi munkánkat ellenszolgáltatás nélkül, önkéntesen végeztük. A pályázati támogatásokat és adományokat a megjelölt célok megvalósítására fordítottuk, pénzügyi elszámolásainkat a támogató szervezetek minden esetben jóváhagyták. Pályázati támogatást kaptunk Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatától, önkormányzati képviselőktől, a Nemzeti Civil Alaptól, továbbá 1% adófelajánlásokból. Tagjaink az elmúlt évben kb. 3000 óra önkéntes társadalmi munkát végeztek kb. 6 millió Ft értékben.
A számviteli törvénynek megfelelő pénzügyi elszámolásunk a mellékelt számviteli beszámolóban megtalálható.

Legfontosabb tevékenységünk és rendezvényeink 2010-ben:

2010. január
Lobby levél az EU képviselőknek az európai szülési szabadság meghosszabbítása érdekében
Részvétel a Konvergencia Regionális Fejlesztési Programok Monitoring Bizottságának munkájában
Felkészülés és részvétel az EU 2011. soros elnökség Külügyminisztérium által szervezett „A trio elnökség prioritásai” munkabizottságban.

2010. február
Részvétel „A választók neme” nemzetközi konferencián
A Régiók Nőhálózata Szövetség megalakításának előkészítő munkái
„Trióban az esélyegyenlőségért 2010-2011” konferencia
Nyilvános közgyűlés meghívott vendégekkel.

2010. március
Részvétel a Külügyminisztérium Magyarország soros elnökségével kapcsolatos EU 2011 civil programján.
 „Női vonal road show” pályázat elkészítése és beadása
NCA működési pályázat elkészítése és beadása
„Asszonykönnycseppben a tenger”. Tanulmány és előadás az egyesület birtokában levő 300 asszonyírásról
A Régiók Nőhálózata Egyesület megalakulása (alapító és vezetőségi tagok vagyunk).
Nemzeti ünnepünkön koszorúzás a városi ünnepségen.

2010. április
Részvétel informatikai képzésen
Közreműködés a KDRMA munka ülésén, Rácalmáson
 „Ha érted, könnyebb másokért és érted.”  Völcsei Judit kineziológus a női lélekről.

2010. május
„Térben Európa közepén, időben a 2011 - es soros elnökség előtt, de hol vannak a nők?”

Az Európa Mozgalom Magyar Tanácsa és a VNŐKE közös rendezvénye Veszprémben
Közreműködés és kiállítás a Veszprémi Civil Nap rendezvényein (elmosta az eső).

2010. június
Adománygyűjtés az árvízkárosultaknak, az adomány (52 000 Ft) eljuttatása Parasznya község iskolájába
Részvétel a NFÜ Regionális Fejlesztési Program Monitoring albizottság munkájában
Régiók Nőhálózata alakuló ülése Nyárkezdő kerti összejövetel rendezése.

2010. július-augusztus
Iratrendezés, selejtezés.

2010. szeptember
Brainstorming (közös agyalás) az aktuális tennivalókról
„A szegénység női arca” konferencia. Részvétel az előkészítésben és a munkabizottságban
FES rendezvény a Nők a Holnapért Alapítvány szervezéében
„ Választás előtt” A VENŐKE tagjai és Veszprém város polgármesterjelöltjeinek találkozója
„15 éves a VENŐKE” jubileumi kiadványunk elkészítése. Kiállítás előkészítése.

2010. október
Tisztújító rendkívüli közgyűlés, új vezetőség választása.
"Nők a sziklán. Az 1000 éves város 1000 arcú asszonyai" Jubileumi Konferencia
A VENŐKE fennállásának 15 éves évfordulója alkalmából jubileumi kiállítás a városháza halljában (1 hónapig volt nyitva).
A "Női Helytállás" díj elnyerése érdekében nyilvános pályázatot hirdettünk veszprémi nők számára.(szórólapok, média).

2010. november
„A nemek közötti egyenlőség helyzete és kilátásai Magyarországon és Európában” nemzetközi konferencián való részvétel
A "Női Helytállás" pályázat elbírálása, felkészülés az ünnepségre.

2010. december
Az önkormányzati pályázatok pénzügyi beszámolóinak elkészítése
Az 1956-os Néma Nőtüntetés évfordulója a női helytállás ünnepének megszervezése
„Akiknek a csengők szólnak” A Női Helytállás Napjának megünneplése
Ünnepi program és díjkiosztás
Szilveszteri Családi Összejövetel

Országos és nemzetközi tevékenység:
A 2010. év legnagyobb eseménye a Régiók Nőhálózatának létrejötte, és a közös munka beindítása. A VENŐKE alapító tag, és alelnöki pozíciót tölt be az új szervezetben, amelyhez az ország 7 régiójából csatlakoztak egyesületek
Részvétel az European Women’s Lobby aktuális kampányaiban
Részvétel a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség munkájában
Aktív partnere vagyunk a Civil Nők, a Nőtárs és a Női Érdek levelező listának
Kapcsolatot tartunk a Várpalotai Írisz Nőegyesülettel, kölcsönösen látogatjuk egymás rendezvényeit.

Itthoni és belső egyesületi munka:
Az egyesület régi vezetősége és elnöke lemondott. Új elnököt, társelnököt választottunk. Az egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatát átdolgoztuk, és az alapszabállyal egységes szerkezetbe foglaltuk. A vezetőségváltás során Arany Szilvia lett az egyesület elnöke, Máthé Éva a társelnöke. Vezetőségi tagjaink: Bedics Anita, Cseke Jolán, Kárpátiné Ibolya, Németh Ágnes, Sulmanné Margit. Az új SZMSZ értelmében Huszár Józsefné Júlia alapító elnököt tiszteletbeli elnöknek kértük fel.
Honlapunkat megjelenésében és szerkezetében teljes egészében megújítottuk, naprakészen tartottuk, színvonalát gazdagítottuk.
A nyári szünidőt kivéve minden csütörtök délután fogadóórát tartottunk a Kossuth u. 10. II. emeletén.
A nyári hónapokat kivéve minden hónapban tematikus összejövetelt tartottunk a VMK-ban, amelyek nyilvánosak és látogatottak.
Nyáron kerti összejövetelt, december végén műsoros évbúcsúztatót tartottunk.
Tagjaink más civil szervezetekben való tevékenységét, konferenciákon, találkozókon való részvételét elősegítettük.
2010-ben több esetben cikk jelent meg egyesületünkről (Napló, Veszprémi 7 Nap, Civil a pályán). Szerepeltünk a helyi TV adók műsorán, a Civil Rádióban és a Jam Rádióban.
Részt vettünk a Veszprémi Civil Kerekasztal munkájában és összejövetelein.
Civil Napon rendezett Kossuth utcai civil kiállításon és műsorban részt vettünk
Munkánk során nagyon sok értékes barátságot szereztünk külföldön, a megyében és városunkban. Ezek élő kapcsolatok.
Karitatív tevékenység:
Az elmúlt évben 52 000 Ft. adományt küldtünk az árvízkárosult gyermekek számára, 20 000 Ft-t az iszapkárosult devecseri óvoda só tégláihoz.

Köszönetnyilvánítás:
Munkánk anyagi és erkölcsi támogatásáért köszönetünket fejezzük ki Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat tagjainak és munkatársainak,
a VMKK vezetőségének és munkatársainak.
Köszönjük támogatóinknak adójuk 1 %-nak felajánlását. Ez tette lehetővé jubileumi évfordulónk és a Női Helytállás Napjának méltó megünneplését.
Köszönjük munkáját az egyesület sokat dolgozó tagjainak, kiemelten Máthé Éva társelnöknek, Sulman Józsefné kincstárnoknak, Cseke Jolán Valéria informatikai munkatársnak.
Külön köszönet illeti Németh Ágnest, a Straudit Könyvelő Iroda vezetőjét és munkatársait gazdasági ügyeink önkéntes munkában történő szakszerű intézéséért.

Veszprém, 2011. február 24..

 

Huszár Józsefné Júlia

 Arany Szilvia

alapító elnök

elnök