Sérült emberek szempontjainak figyelembevétele

 a családjogi törvényben

(Észrevételek a családjogi törvény hiányosságairól)

 

Huszárné Júlia vagyok, a Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület elnöke. Tagjaink közül egyik legjobban tisztelt társunknak - aki a sérült emberekért hozott áldozatos életéért  elnyerte az év nagyasszonya kitüntető címet és aki értelmi sérült gyermekét 22 éves koráig egyedül és példaadóan nevelte - az alábbi nagyon nehéz, de nyilván nem egyedülálló gonddal kell megküzdenie:

 

1.      Társunk 64 évesen gondos szülőként  arra gondol, hogy ha ő végleg elmegy, az értelmileg sérülten született Katalinnak - aki  élete végéig gondozásra szorul - egy szerény lakóhelyi otthonra be tudjon fizetni. Ennek ára ma kb. 3-4 millió Ft.

2.      Férje, aki  elvált tőle Katalin 18 éves korában, megszüntette a gyermektartás fizetését. Az anya kérte a bírságot arra, hogy az apa továbbra is járuljon hozzá a gyermek emberhez méltó ellátásának költségeihez. Ezt a bíróság első- és másodfokon is elutasította azzal az indoklással, hogy az apának kevés a nyugdíja (az anyának még kevesebb), és a tartásdíj nem képezheti felhalmozás tárgyát.

3.   Az értelmileg sérült gyermeket 18 éves korában gondnokság alá kell helyeztetni, ami azt jelenti, hogy ettől az időtől kezdve  a gyámhatóság  „segít” a szülőnek  a fiatal ügyeinek az intézésében, ami azt jelenti, hogy a gondnokká avanzsált szülő köteles számlával igazolni és a gyámhivatal által jóváhagyatni  minden kiadott forintot.

4.      A gyámhatóság a gondnokolt vagyonát  leltárba veszi, azt is, amit a szülő eddig összegyűjtött számára, a változásokat követi és számon tartja. Minden kiadás a gyámhivatal kezén megy át.

5.      A családi háttérrel  bíró sérült embereket a családjogi törvény azonosan kezeli az állami gondozottakkal, holott ők nem tudnak dolgozni, munkából származó bevételük nincsen,  soha nem is lesz.

6.      A gyámhatóság gyakorlatilag  gondnokság alá helyezi azt a szülőt, aki sérült gyermeke 18 éves koráig minden ellenőrzés nélkül küszködhetett, akit addig senki sem ellenőrzött és segített. Ennek az életkornak az elérése a sérült esetében semmi jelentőséggel nem bír!

 

Erre a furcsa bánásmódra  az a válasz, hogy nincs szabályozva sehol az, hogy hogyan kell eljárni ebben a különleges helyzetben.

Kérdésünk:  hogyan lehetne segíteni a szülő gondnoknak abban, hogy emberi helytállását, tisztességét alapul véve - a gyámügyi tisztviselők engedélyéhez nem kötötten - tudjon gondoskodni gyermeke személyre szabott speciális igényeiről, és hogyan halmozhatna fel saját takarékosságából ne adj isten „támogatásból” arra az időre, amikor a sérült ember végleg magára marad?

 

Kérésünk az, hogy  jogszabályok alakításánál vegyék figyelembe azt a speciális helyzetet, amit a gondnokolt emberrel való törődés jelent. A szülő gondnoknak legyen joga megfelelő szakmai tájékoztatás igénybe vétele mellett eldönteni, hogy mi a legjobb saját gyermekének és milyen módon tudja gyermeke személyes jövőjét biztosítani. 

 

 

Veszprém, 2005.01.02.                                                    Huszár Józsefné Júlia

                                                                  a Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület elnöke