LESZ-E VESZPRÉM

EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA?

Nők Európa szívében,

Európa  a nők szívében

Kezünk kinyújtva keletre és nyugatra

 

Gondolatok és elgondolások

Veszprém

Európa kulturális fővárosa

témában

 
 

 

 

Alapkoncepció: Veszprém városát földrajzi helyzete, történelme, kulturális öröksége, nyitottsága  és nem utolsósorban szükségletei arra determinálják, hogy nagyszabású konferenciák,  fesztiválok, találkozók, tudományos tanácskozások helyszíne legyen. Ennek jegyében rendezte meg a Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület a 2003-as évben a Holland Nagykövetség és a város önkormányzatának támogatásával a fenti című két napos konferenciáját.. Egyesületünk megalakulása óta szeretné azt az alapszabályában megfogalmazott gondolatot elültetni, hogy Veszprém a királynék városa legyen a nők találkozásainak helyszíne, szellemi központja.

 

Meg vagyunk győződve arról. hogy ha a város  erre a gondolatra ráépítene egy  nagyon hatásos image-t és felkarolná ezt a gondolatot, akkor nem csak a sikeres nyári játékok, zenei találkozók, hanem a nők városaként is sikeres lehetne.

 

Indokaink és elképzeléseink:

Mi  veszprémiek  szeretjük városunkat  a királynék városának nevezni. Jó egy évtizeddel ez-elött szerette volna a város megszervezni a királynők/királynék találkozóját. Miértne lehetne ezt a gondolatot aktualizálni és összekötni a meghívottak országai kultúrájának bemutatásával?

Nagyon divatosak a nőkonferenciák. Bécsben számosat rendeznek, és a közép- és a  kelet- európai nők gondjaival is ott foglalkoznak. Csak a közelmúltban is meghívásunk volt egy ilyen konferenciára. Miért ne jöhetnének hasonló konferenciák keletebbre  és miért ne éppen Veszprémbe?

Lévai Katalin, Gurmai Zita, Kósáné Kovács Magda   EU képviselők  biztosan felkarolnának  egy kezdeményezést ezzel kapcsolatban, mint ahogy Szili Katalin házelnök Európa nő! napi rendezvényünk során helyesléssel fogadta ezt a gondolatot, bár nem volt idő ennek részle-tesebb taglalására.

A megrögzött konferenciázók már unják a metropoliszokat. Veszprém városa, ha a Balaton közelségét - ami nem elhanyagolható tényező -  leszámítjuk, akkor is bőven nyújthat szabadidő eltöltéséhez programokat a szellemi munkában megfáradtaknak.

Testvérvárosainkból meghívhatnánk  a városok nőszervezeteit, asszony delegátusait, és lehetőséget adnánk arra, hogy  sokszínű kultúrájukat bemutassák nekünk és  egymásnak. Ez   egy igazi nemzetközi jellegű kulturális  esemény lehetne. Nőkön keresztül új szintre emelkedne a testvérvárosok közötti kapcsolat.

Találkozókat szerveznénk határokon kívül élő magyar nőszervezetekkel, azért, hogy segítséget adjunk szellemi és gyakorlati feltöltődésükhöz. Lehetne közéleti tréningeket, informatikai képzést, stb. szervezni számukra. Biztos vagyok abban, hogy az itt elvetett mag bőséges gyümölcsöt hozna. (Ezekhez a magyar nőtársadalomban bőven van szellemi munició.)

Az egyetemen lehetne gender studies kurzusokat, nőket közéletre felkészítő tréningeket tartani. Ezzel és a fentiekkel kapcsolatos régi elképzelésünk a nők témáival foglalkozó nyári egyetem megszervezése.

Egész Európában aktuális téma a párkapcsolatok fellazulása és a családok felbomlása, aminek következtében egyre kevesebb gyermek születik. Esetleg ezeket a témákat kellene szlogenszerűen a női témák központi kérdésévé tenni.

A nőket érintő eseményeket  központba állítva, ezekkel párhuzamosan  számos divat-bemutatót,  könnyűzenei találkozót, színes eseményt lehetne szervezni.

Veszprém konferencia várossá tételének   gondolata a helyi  szállodák, vendéglátók és idegenforgalmi vállalkozások körében is biztosan  támogatott ötlet, hiszen a konferencián résztvevő itt száll meg és itt költi el a pénzét. Vele járhat a helyi szépségipar fellendülése is.

A Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület tagja az European Women Lobby-ban Magyarországot  képviselő Magyar Nők Érdekérvényesítő Szövetségének, ezen belül az elmúlt év decemberében Veszprémben alakult meg  a szervezet  a Nők Közéletéért Munka Bizottsága, aminek én vagyok a vezetője. A Női Érdek segíthetne a szervezésben.

 A városban tevékenykedik a Zonta International helyi szervezete, ami szintén rendelkezik nemzetközi kapcsolatokkal. Tehát ha a város úgy döntene, hogy nem csak királynőket, de Európa nyugati és keleti részéről is  ismerkedni és tanulni vágyó nőket  hozna a városba, rövid és hosszú távon biztosan vonzó és megtérülő elgondolás lenne.

P.S. Természetesen tudjuk, hogy a fenti elgondolások egyoldalúan, a nők szempontjait figyelembe véve igyekeznek gondolatokat adni   a város koncepcióinak  kialakításához, de ha meggondoljuk, hogy a nők témáját  szlogenként felvetni és napirendre tűzni egy város távlati koncepciójában az egyik lehetséges legszélesebb kategóriát ragadja meg, hiszen ebbe belefér az emberiség  színesebb fele.

 

Hisszük, hogy Veszprém városa alkalmas erre.

A mikéntet rá kell bízni a város legkülönbözőbb területein működő asszonyaira.

 

 

  Köszönöm, hogy megkérdeztek bennünket.

                               

                            A Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület nevében

       Huszár Józsefné Júlia

 

Veszprém, 2004. november 13.