Nyílt levél

Gyurcsány Ferenc miniszterelnök

részére

A "Nők a munka világában - civil nők lehetőségei a foglalkoztatásban" konferencia (2005. február 11-12.) tapasztalatai, az ott elhangzott észrevételek alapján az alábbi kéréssel fordulunk Önhöz:

1. Az NFT-hez kötődő uniós pályázati lehetőségek második ciklusban történő (2007-2013) minél hatékonyabb kihasználása érdekében az alábbi javaslatokkal élünk:

- Legyen mód arra, hogy a civil nőszervezetek, a női programokkal rendelkező nonprofit szervezetek megismerjék – ingyenes tréning keretében - a Nemzeti Fejlesztési Tervet (2007-2013).

- Javasoljuk, hogy biztosítsák a TA-ra (technikai asszisztenciára) fordított pénzügyi eszközök felhasználásának nyilvánossá tételét. Miként a pályázók számára előírás a költséghatékonyság, az ellenőrizhetőség és a disszemináció alapelveinek betartása, úgy gondoljuk, hogy joggal elvárható követelményként ugyanez a lebonyolításért felelős szervezetekkel szemben.

- Kívánatosnak tartjuk, hogy az eddigi gyakorlattól eltérően, a jövőben nagyobb hangsúly helyeződjön a nők helyzetét befolyásoló intézkedésekre. A pénzügyi eszközök elosztása azzal arányosan, pozitív irányban mozduljon el.

- Felülbírálandónak tartjuk a gyakorlatot, mely szerint bizonyos intézkedéseket az első ciklusban "zárttá" tettek a nem állami szféra számára. A civil szervezetek gyakorlati eredményei bizonyítják, hogy számos esetben tudnának aktív szerepet vállalni azon intézkedések megvalósításában is, amelyek jelenleg csak egyes intézmények számára elérhetőek.

 2.      Tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a Nőképviseleti Tanács mielőbb kezdje meg az érdemi munkát.

3.      A 362/2004. (XII.26) Korm. rendelet meghatározta az Egyenlő Bánásmód Hatóság, illetve az Egyenlő Bánásmód Tanácsadó Testület működését. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a Tanácsadó Testület összetétele – mintegy szimbolikusan is - tükrözze a társadalom összetételét, vagyis a jelenleg javasolt 5 férfi és 1 nő arány helyett legyen 3 férfi és 3 nő a megoszlási arány. Javasoljuk olyan nők felkérését, akik az elmúlt évtizedben sokat tettek az esélyegyenlőség érdekében. Akikre név szerint is gondolunk:

dr. Frey Mária,

dr. Gönczöl Katalin,

dr. Ferge Zsuzsa,

dr. Koncz Katalin,

dr. Nagy Beáta stb.

 4.      Kérjük, várjuk annak a lehetőségét, hogy az egyenlő bánásmód törvény módosítására mielőbb kerüljön sor. Alapvetően azért, hogy ne diszkrimináljon a köz- és magánszférában dolgozók között. A jelenlegi törvény az esélyegyenlőségi terv készítését (36§) a költségvetési szervek és a többségi állami tulajdonban állók számára határozta meg. Jogos elvárás részünkről, hogy a magánszférára, illetve a versenyszférában dolgozókra is terjedjen ki a törvény hatálya. Végezetül a Nemzetközi Nőnap alkalmával, annak előestéjén szívesen vennénk, ha a Parlamentben mód nyílna a civil nőszervezetek, női programmal rendelkező nonprofit szervezetek képviselőinek fogadására a Miniszterelnök Úr által. A "Nők a munkavilágában - civil nők lehetőségei a foglalkoztatásban" konferencia részvevőinek nevében:

1.      Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség ("Női Érdek" – 45 tagszervezet)

2.      Békés megyei Nők Egyesülete

3.      Carpediem Rekreációs és Általános Képzési Alapítvány, Székesfehérvár

 4.      Dunaferr Acél Alapítvány, Dunaújváros

5.      Első Magyar Vidéki Nőegylet, Kecsekemét

6.      Fehérkereszt Alapítvány, Budapest

7.      Impulzus Egyesület, Szolnok

8.      "Irisz" Nőegylet, Várpalota

9.      MINők, Magyar Internetező Nők Egyesülete, Budapest

10.     Nők a Jobb Jövőért, Nyíregyháza

11.     NőTárs Közhasznú Alapítvány, Budapest

12.     Nők a Holnapért Alapítvány, Budapest

13.     REGINA Alapítvány, Gödöllő

 

Budapest, 2005. február 12.

Csapó Ida,

a "Női Érdek" Szövetség titkára,

a MINők Egyesület elnöke