Bemutatkozik a Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület

A Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület 1995. tavaszán alakult, önálló jogi személyiséggel rendelkező,
pártoktól, közigazgatási szervezetektől független, a tagok által jóváhagyott alapszabályzat szerint működő
nőszervezet.

A szervezet neve: Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület
A szervezet rövidített neve: VENŐKE
Alapító elnök: Huszár Józsefné Júlia
Bírósági nyilvántartási száma: 19-02-0001296
Cím (Székhely): 8200 Veszprém Táborállás park 1.
Levelezési cím: 8200 Veszprém Haszkovó u. 18/G 7/21.
Telefon: +36 88 410 798
Mobil: +36 70 381 2709
Bankszámlavezető intézet: Takarék Bank Zrt.
Bankszámlaszám: 73200127-10008528
Adószám: 18920879-1-19
Képviselő: Török Lajosné Katica elnök

Az egyesület alapszabályban rögzített célja:

A nők esélyegyenlőségének, társadalmi elfogadottságának elősegítése

Az egyesület tevékenységét 2022. évben a Bethlen Gábor Alapítvány támogatta.

Hogy kik vagyunk, erről bővebben

itt

olvashat.