Bemutatkozik a Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület

A Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület 1995. tavaszán alakult, önálló jogi személyiséggel rendelkező,
pártoktól, közigazgatási szervezetektől független, a tagok által jóváhagyott alapszabályzat szerint működő
nőszervezet.

A szervezet neve: Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület
A szervezet rövidített neve: VENŐKE
Bírósági nyilvántartási száma: 19-02-0001296
Cím (Székhely): 8200 Veszprém Táborállás park 1.
Levelezési cím: 8200 Veszprém Cseri u. 39/b fszt 2.
Telefon: 88 429996
Mobil: 30 3044560
Bankszámlavezető intézet: Kinizsi Bank Zrt.
Bankszámlaszám: 73200127-10008528
Adószám: 18920879-1-19
Képviselő: Máthé Éva elnök

Az egyesület alapszabályban rögzített célja:

A nők esélyegyenlőségének, társadalmi elfogadottságának elősegítése