Szervezeti életünk

Tagjaink eltérő korú, iskolai végzettségű, politikai vagy ideológiai beállítottságú erős asszonyok, akiket az köt össze, hogy elkötelezettséget éreznek az érdekérvényesítő társadalom iránt, és készek önkéntes, önzetlen tevékenységre asszonytársaikért, a városért, környezetükért.

Az egyesület a tagság által jóváhagyott, cégbíróság által felülvizsgált alapszabályzat, szervezeti és működési szabályzat szerint, jóváhagyott éves munkaterv alapján működik. Jelenlegi taglétszáma 50 fő. Pártoló tagjaink számát 80-100 főre becsüljük. A tagsági díj 300 Ft/fő/év. Az egyesület tagjai tagsági igazolvánnyal rendelkeznek. Rendezvényeinken kitűzzük az egyesület zászlóját és viseljük az egyesület jelvényét.

Összejöveteleink minden hónap utolsó csütörtökén vannak, amikor változatos programokkal, közérdekű, nőket érintő témákkal foglalkozunk. Összejöveteleinkről a város hetilapjában és a Dunántúli Naplóban adunk hírt. Kiemelkedő rendezvényeinkről a városi TV tudósít. Ezek az összejövetelek nyilvánosak, rendszerint 25-30 főt vonzanak. Hó végi rendezvényeink színhelye a Városi Művelődési Központ. Nyáron kerti összejövetelt, télen vidám óév búcsúztatót tartunk. Számos városi rendezvényen közösen veszünk részt. Tartjuk a kapcsolatot a város önkormányzatával, civil szervezeteivel. Gondoskodunk tagjaink nőket érintő konferenciákon, továbbképzéseken való részvételéről, informatikai képzéséről. Ismerjük egymás örömeit, gondjait.

Az egyesületnek vagyona nincs, munkánk költségeit pályázatok útján fedezzük.

Az egyesület jelenlegi vezetősége:

Elnök: Török Lajosné Katica
Elnökségi tagok: Dr.Bölönyiné Dr.Deák Piroska Sulmán Józsefné Margó
Alapító elnök: Huszár Józsefné Júlia