Egyesületünk története

A rendszerváltás után az új demokrácia megerősödését szolgálta a Soros Alapítvány által támogatott, az Amerikai Szavazó Nők Ligája által megvalósított "Demokrácia program". A liga, az egyik legrégebbi, legtekintélyesebb amerikai nőszervezet tagjai - praktikus asszonyok lévén - úgy gondolkodtak, hogy a demokráciát nem tanítani kell, hanem meg kell mutatni. 1994 nyarán 20 pályázat útján kiválasztott magyar nőt kivittek az Egyesült Államokba, és megmutatták nekik, hogy egy jól működő államban mekkora erő a gondolkodás szabadsága, az önbizalom és a másokért érzett felelősség alapján működő civil világ. A kiválasztott nők között volt a közélet után mindig érdeklődő veszprémi nyugdíjas vegyészmérnök Huszár Józsefné Júlia, aki Utah államban, Ogdenben, Veszprémhez hasonló nagyságú városban dolgozott együtt a liga tagjaival. Az amerikai utat követően 1995 januárjában Budapesten a liga segítségével, az ösztöndíjas asszonyok közreműködésével több napos konferenciát szerveztek, amelyen már veszprémi asszonyok is részt vettek. A konferencia témája a nők demokratikus közéletének megszervezése volt. Ennek inspiráló hatására Júlia és társai 1995. április 26-án a Veszprémi Önkormányzat kis tanácstermében 17 veszprémi asszony részvételével megalakították a Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesületet. Az egyesület elsőként választott alapító tisztségviselői:

Porkoláb Éva önkormányzati képviselő elnök
Huszár Józsefné Júlia ügyvezető elnök
Oravetz Dezsőné Zsóka szervezőtitkár
Kolics Károlyné Vera* titkár
Harasztiné Hordósi Bernadett gazdasági megbízott

* Vera 2003. szeptember végén eltávozott közülünk. Munkáját és kedvességét méltóképpen megőrizzük.

Az Egyesület sorsa és tevékenysége a legtöbb ez idő tájt alakult civil szervezet életéhez volt hasonló. Nem volt pénz, nem voltak kapcsolatok, nem volt helyiség. Magáncímre érkeztek a telefonok, romantikus hőskort idéztek az illegális fénymásolások. Küzdöttünk az időhiánnyal, hiszen mindenki rohant a kenyérkeresetért, a család egyensúlyának megtartásáért. A mostoha körülmények ellenére az induláskor megfogalmazott nagy álmaink elegendőek voltak ahhoz, hogy megvessük a lábunkat a veszprémi sziklákon mindig is virágzó kulturális közegben. Városunk befogadott és elfogadott bennünket. Létszámunk mára megsokszorozódott, anyagi lehetőségeinket sikeres pályázatokkal szerényen, de kitágítottuk, egyesületünket országosan ismerik és elismerik. Egyesületünket 1995 nyarán jegyezték be hivatalosan, az azóta eltelt időszak története az egyesület tevékenységének története.