VESZPRÉMI NŐK KEREKASZTALA EGYESÜLET

 

 


 

 

Elérhetőségünk

Címünk:
8200 Veszprém,

Dózsa György u. 2.
Levélcímünk:
8200 Veszprém,
 Szigethy u. 42.


Honlap: http://www.venoke.hu/
E-mail:
Huszár Józsefné Júlia elnök
venoke@chello.hu

Webmester:
cseke.jolan.valeria
@venoke.hu

Levelező lista:
veszpreminok@
googlegroups.com

 

Nem elszenvedni a körülményeket, hanem változtatni rajtuk!

  
Éva immár kit válasszon?
Közzététel kelte: 2010.08.22.
      Eszmélésünk óta választunk. Választjuk kedvenc ételünket, játékunkat, barátunkat, szerelmünket, házastársunkat, életpályánkat - és minden helyzetben számtalan konfliktusunk egyéni kezelési módját. A kérdés nem kisebb, mint hogy az életem csak megtörténik velem, vagy tudom a történéseket befolyásolni? Választanunk tehát kell. A választáson ugyan kívül maradhatunk, de az adott szituáción belül maradunk, nem-választásunk minden felelősségével és következményeivel együtt. A nem-választás is választás.
       Tudunk-e jól választani? Nehéz kérdés, hiszen döntéseink eredményét csak utólag látjuk, amikor a hajó már elment és mi a parton maradtunk – a tapasztalatainkon töprengve. A döntés felelőssége nagy. Nagyobb akkor, ha a döntés következménye súlyosan és hosszasan befolyásolja saját életünket meg mások életét, és kisebb, ha választásunk "áldásai" csak ránk hullnak vissza.
     A felelősség mértéke tehát az adott dolog jelentőségének mértéke. Ha képviselőt választunk az ország ügyeibe, tíz millió ember ügyeibe szólunk bele, tehát a felelősségünk is ennek megfelelő mértékű. Az országos gondok terhei  mintegy a sors végzeteként nyomják a mi vállunkat is, de politikai tevékenységünk - ha érdeklődünk valamelyest a közéleti kérdések iránt - legtöbbször kimerül abban, hogy csatlakozunk a TV előtt szitkozódó férfiúr véleményéhez, ha az egyik választott honatya  vagy honanya a mi sorsunkról  a mi tapasztalatainktól merőben különböző helyzetértékelésbe kezd. Könnyebb fáradtan legyinteni és kimenni a konyhába,  mondván: " nem értek én ehhez", vagy arra hivatkozni, hogy "fodrászhoz is mennem kellene, nincs időm, nincs pénzem". Örökké rohanunk és beleszürkülünk a hétköznapjainkba. Így nem tudjuk meg, milyen érzés, hogy nem csak elszenvedője, de némiképpen alakítói is lehetünk sorsunknak.
Szabadok vagyunk, választhatunk, tehát választanunk kell. A választásunk kényszere egyben szabadságunk eszköze. A szabadság szép, sőt, „a Szabadság maga a Szép” (Hegel).
       Mi segíti elő leginkább felelősségteljes választásunkat?

tovább a cikkhez >>


     
Térben Európa közepén,
időben a 2011-es soros EU elnökség előtt vagyunk,
de hol vannak a nők?

Az Európa Mozgalom Magyar Tanácsa
és a Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület szervezésében
kötetlen beszélgetésre hívjuk érdeklődő barátainkat

2010. május 27-én 16 órai kezdettel

a Városi Művelődési Központ 118. számú helyiségébe

Program:

Bevezető: Huszár Józsefné Júlia a VENŐKE elnöke

”A 2011-es magyar EU-elnökség és az EU nőpolitikája”

Előadó: Tóth Hortenzia
a Közép-Európai Club Pannónia Közhasznú Egyesület gazdasági vezetője

Hozzászól: Dr. Asbóth Tibor
az Európa Mozgalom Magyar Tanácsának főtitkára

Az előadásokat vita követi, majd
EU TOTO, játékos ismeretterjesztés, beszélgetés, büfé

Legyen együttgondolkodó társunk!
Tisztelettel várjuk barátaival együtt a szervezők nevében:

Veszprém, 2010. május 10.
 
Huszár Józsefné Júlia
a VENŐKE elnöke
Dr. Asbóth Tibor
az EMMT főtitkára
 
Magyarországon a felsőfokú végzettségűek 53 %-a nő.
Az új parlamenti képviselők között 10% alatt van a nők aránya,
a magyar kormány miniszterei között nincs nő.
 
1848. MÁRCIUS 15.

Mit kíván a magyar nemzet.

   
     Legyen béke, szabadság és egyetértés.
 
 1. Kivánjuk a' sajtó szabadságát, censura eltörlését.
 2. Felelős ministeriumot Buda-Pesten.
 3. Évenkinti országgyülést Pesten.
 4. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben.
 5. Nemzeti őrsereg.
 6. Közös teherviselés.
 7. Urbéri viszonyok megszüntetése.
 8. Esküdtszék, képviselet egyenlőség alapján.
 9. Nemzeti Bank.
 10. A' katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a' külföldieket vigyék el tőlünk.
 11. A' politikai statusfoglyok szabadon bocsáttassanak.
 12. Unio.

    Egyenlőség, szabadság, testvériség!

 
2010. MÁRCIUS 15.

Mit kíván a női nemzet?
Legyen béke, szabadság és egyetértés!
A Nők 12 Pontja
 

1. Szociális biztonságot, társadalmi párbeszédet, civil kontrollt
2. A társadalmi nemek közötti egyenrangúság megteremtését
3. Egyenlő esélyt és egyenlő feltételeket a munkaerőpiacon
4. A családtámogatási rendszer reformját, a gyermekvállalás ösztönzését
5. Megfelelő gyermekellátó intézmények kialakítását, hatékony gyermekvédelmi rendszert
6. Munkahelyteremtő és -megtartó fejlesztéseket, részmunkaidős munkahelyeket, távmunka-hálózat kialakítását, fejlesztését
7. Családbarát környezetet, családbarát munkahelyeket
8. A nők és a gyermekek elleni erőszak megakadályozását
9. Több nőt a döntéshozatalt befolyásoló testületekbe
10. Tiszta levegőt a szellemi atmoszférában, a szennyező média korlátozását
11. Hatékony szemléletformálást a női méltóság megőrzése érdekében
12. Igazságos tehervállalást és szociális ellátó rendszert.

 

Egyenlőség! Szabadság! Megértés !
 

(A 2008. évi, a  Partners Hungary- val közösen szervezett Nőkszava állampolgári konzultáció alapján összeállította
Huszár Józsefné Júlia a Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület elnöke)

 

 

 

Huszár Józsefné Júlia

Nőnapi gondolatok
Március 15.
és a választások előtt


Ismét Nőnap, ismét nemzeti ünnep és választások előtt állunk. Elmondjuk ismét, amit egy évvel ezelőtt elmondtunk, mert ma is ugyanúgy aktuális, mint akkor, hiszen nem sokat változott a nők helyzete azóta.

A nőnap nekünk nem elsősorban a csokor virágról szól, hanem a női lét minden szépségéről és nehézségéről. Tavasz van, mi újra várakozunk és újra elvárunk - jogosan.

A nők elvárásainak döntő része nem választható el az általános várakozásoktól. Az emberek a politikusok kezébe tették le az érdekérvényesítés eszközeit. Ezek a nagyhatalmú kezek döntően férfikezek, így nem tehetünk mást, mint nekik továbbítjuk elvárásainkat.

Vannak-e partikulárisan női érdekek?
Igen, vannak: legfőképpen a nők hátrányos helyzetének, kiszolgáltatottságának csökkentése.

Mivel a nők feladatai többrétűek - és szerintünk nehezebbek, felelősségteljesebbek is -, ezért az ő feltételrendszerük különbözik a férfiakétól. A nők feladata  elsősorban a családteremtés, a gyermekek felnevelése, de az önmegvalósítás mélységesen emberi igénye is feszíti őket. A mai nő meg akar felelni saját belső és a társadalom külső elvárásainak. Jó anya, vonzó nő, alkotó ember akar lenni  - egyszerre. Ehhez minden adottsággal rendelkezik, de ennek megvalósításához a férfiak együttműködése, segítsége  nélkülözhetetlen.

A nőknek nyújtott támogatás az egész társadalomnak - és ezen belül a férfiaknak -  százszorosan megtérül, mert a nők kellőképpen megbecsült és felszabadított erői óriási tartalékot jelentenek. A nekik nyújtott segítség tehát nem udvariassági gesztus, hanem kőkemény össztársadalmi, ezen belül gazdasági érdek is. Nem túlzó szólam, hogy a jövőnk függ tőle.

Álljon hát itt a nők elvárásainak 12 pontja, amelyet a 2008. évi, a Partners Hungary - vel közösen szervezett „Nők szava” állampolgári konzultáció alapján állítottunk össze. Elvárásaink azóta sem változtak, így újra továbbítjuk azokat a parlamentbe most készülő politikusoknak.

A nők 12 pontja

 

Nem elszenvedni a körülményeket, hanem változtatni rajtuk!

S.A.S.
Sikeres Adózók Segítsetek
a Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesületnek!

 
Tizenöt éve tevékenykedő közhasznú egyesületünk célja,
hogy óvjuk, védjük a nők értékeit,
növeljük a nők érdekérvényesítési képességét, őrizzük hagyományaikat. Előadásokat, találkozókat szervezünk, kapcsolatokat építünk abból a célból,
hogy városunkban, országos szinten és nemzetközi fórumok előtt
felerősítsük a nők véleményét és megoldásra váró gondjait.Köszönjük a bizalmat, és várjuk mindazok támogatását, akik tudják:
sokat kell tenni azért, hogy a női értékek az egész társadalom érdekében
méltó helyre kerüljenek.
Hozzájárulását köszönjük a VENŐKE nevében!

Veszprém, 2010.03.06.

Huszár Józsefné
elnök

 

Arany Szilvia
társelnök

 

15 éves a Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület!

MEGHÍVÓ

A Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület
2010. február 25-én 17 órakor
tartja beszámoló közgyűlését
a Városi Művelődési Központ 118. helyiségében,
 melyre szeretettel meghívjuk tagjainkat és érdeklődő barátainkat.

 A közgyűlés napirendje:

- Beszámoló az egyesület 2009. évi munkájáról
- A beszámoló elfogadása
- Az egyesület pénzügyi jelentésének ismertetése
- A közhasznúsági jelentés és a pénzügyi beszámoló elfogadása
- Az egyesület 2010. évi munkatervének ismertetése
- Az egyesület 2010. évi munkatervének elfogadása
- Szavazás a Régiók Nőszövetségéhez való csatlakozásról

            Huszár Józsefné                            Arany Szilvia
                elnök                                          társelnök

 2009. évi közhasznúsági jelentés >>
 2010. évi munkaterv >>

 

 

 

A Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület javaslatai
az EU 2011. évi soros elnökség kiemelt civil feladataihoz

1. A jelenleg megoldhatatlannak tűnő sok-sok feladatot egyetlen koordináló elvnek vetnénk alá: a civil részvétel növelésének.
Ez a téma pontosan beleillik az Európai Uniónak a demokrácia megerősítését célzó törekvéseibe. A legfontosabbnak azt tarjuk, hogy törvények biztosítsák a civilek döntéshozatalban való részvételét a helyi szinttől a kormányzati szintig, az információhoz jutástól a döntéshozatalig (információ, konzultáció, dialógus és partnerség). Most, hogy már fuldoklunk,  úgy gondoljuk, a "hal helyett  háló" módszer a hatékony megoldás.

 

2. A nemek közötti egyenlőség (gender téma) elvét szeretnénk bevinni valamennyi közéletfejlesztéssel és esélyegyenlőséggel kapcsolatos területre.
Magyarországon a nők fokozatos kiszorítása a döntéshozatalból - azon kívül, hogy óriási és látványos demokrácia deficit - az egyik oka közéletünk és politikai színvonalunk csökkenésének. A gender téma bevitele a köztudatba és a gyakorlatba a 2011. évi civil projektet korszerűvé, hatékonnyá „európai trendi”-vé tenné. Nem feltétlenül szükséges gender munkabizottság, mert a gender mainstreaming mindenben benn van. A téma - mivel általános emberi jogi kérdés - EU szinten kikerülhetetlen, és nincs olyan társadalmi réteg, amelyet nem érint. Az EU elnökség során a gender témát minden területen ki kell hangsúlyozni és elő kell segíteni!

 

Mindkét javasolt témával kapcsolatban szívesen rendelkezésre bocsátjuk a birtokunkban lévő szakirodalmat és egyesületünk 15 éves tapasztalatát.
Jó egészséget és jó munkát kívánok!

Huszárné Júlia

A Javaslatok teljes  szövege  itt olvasható.
 
 
 

 

Huszár Józsefné Júlia

Asszonyt kellene hozni a Házhoz!

Ahol nincs asszony, ott nem söpörnek, a por beül a sarkokba, a levegő megáporodik, az ingek és a lelkek meggyűrődnek, a mosdatlanság eluralkodik, a pénz elfolyik, és az egész megbüdösödik, de ami ennél is rosszabb: hiányzik a melegség. Bizony, bizony, asszony kellene a Házhoz.
Amióta világ a világ, minden intézmény, a családtól az országig attól működik jól, hogy a férfiak és a nők egymást kiegészítő, egymást támogató közreműködése elfogadható harmóniát teremt. A történelmet most felejtsük el. Nincs mire büszkének lenni: férfi munka volt.
Európa jól működő fejlett felében nagyon jól tudják ezt, és segítik azt, hogy a nők, levetve a történelem által rájuk rakott nehézségeket, a döntéshozó testületekben érvényesítsék azokat a tulajdonságokat, amelyek nélkülözhetetlenek a társadalom harmonikus működéshez. Tovább a cikk teljes szövegéhez >>

 

 

Boldog, békés,

sikeres új esztendőt

kíván mindenkinek

a Veszprémi Nők Kerekasztala

Egyesület!

 

 

A  női helytállás egykori és mai hősei

A Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület az 1956. december 6-i veszprémi Néma Nőtüntetés évfordulójának emlékére 2009. december 6-án 16 órai kezdettel a Városi Művelődési Központ  előcsarnokában ünnepélyes összejövetelt rendezett a női helytállás megünneplésére.

Az egyesület közzétett felhívása  nyomán a város lakói 15 olyan hölgyet jelöltek díjazásra, akik szerintük jelképei lehetnek a mai asszonyok hősiességének, helytállásának.  A jelöltek színes, érdekes személyiségek, a hat  gyermekét példásan egyedül nevelő anyától a gyermekek százait megmentő kórházi főorvosig mindannyian elismerésre méltó asszonyok. 

Az ünnepség a mellékelt meghívó szerint három részből állt.


Az első rész a régi idők emlékezete volt, amikor a régi dámák viseletét hordó asszonyok bemutatták a korabeli veszprémi nőegyleteket.Ezt követően visszaugrottunk az időben, és az 1956-os néma nőtüntetés évfordulóját ünnepeltük, verssel és virággal köszöntve az nőtüntetés egykori résztvevőit.


A  program harmadik részében került sor a mai asszonyok dicséretére . A 15 jelenlévő példaadó veszprémi asszonyt ünnepeltük laudációval, virággal, ajándékkal. Átadtuk a női helytállás 2009. évi első helyezettjének a jutalmat.
 

 

Ezután virággal a kezünkben felsétáltunk a várba, és tisztelegtünk a nőtüntetés emlékkövénél.

"Hazádnak rendületlenül légy híve, óh, magyar!"

 

 

 


A Néma Nőtüntetés évfordulója
legyen a női helytállás ünnepe!
2009. december 6.
 

FELHÍVÁS!
 

A Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület a Veszprémi Néma Nőtüntetés évfordulóján, december 6-án ünnepli a női helytállás napját. Egyesületünk döntése alapján szeretnénk hagyományt teremteni azzal, hogy ezen a napon elismerésben és jutalomban részesítünk egy veszprémi hölgyet, aki megfelel az alábbi kritériumoknak:


- példás családi élet (lehet gyermekeit egyedül nevelő személy is),
- sikeres küzdelem anyagi hátterének biztosításához,
- másokról (idősekről, rokkantakról, elesettekről) való önzetlen gondoskodás,
- a köz érdekében végzett önkéntes vagy alkotói tevékenység,
- nyitott, kedves, sugárzó személyiség,
- veszprémi polgár.

A kritériumoknak megfelelő személy(ek) kiválasztásához a város közönségének segítségét kérjük. Aki ismer az alábbi kritériumoknak megfelelő személyt, kérjük, tájékoztasson bennünket, hogy a kiválasztott személyt méltó tisztelettel és elismeréssel jutalmazhassuk.

A javasolt személy nevét, címét, lehetőleg telefonszámát is kérjük megküldeni a VENŐKE levelezési címére: 8200 Veszprém, Szigethy József u. 42.

Határidők:
A jelöltek nevének és adatainak beküldése: 2009. november 25.
Elbírálás: 2009. november 30.
Műsoros ünneplés és ajándékozás: 2009. december 6. 16 óra a VMK előcsarnokában.

A felhívás teljes szövege itt olvasható.

Kiegészítő gondolatok
a női helytállás napjának megünnepléséhez
>>
 

 

 

(Fotó:Penovác Károly)

2009. november 5.
Az első fáklyás, élő békejel
Veszprémben

 

Fotó: Jákói Bernadett

"Hogy ez a mi Földünk biztos otthona lehessen
Gazdagságnak, Szépségnek, Boldogságnak és
Békességnek."

(Szentgyörgyi Albert)

 


Cseke Jolán Valéria élménybeszámolója:
A béke szelleme Veszprémben járt

 

 

 

Gyújts egy fáklyát a békéért!

Állj ki az erőszak ellen!

Kedves Barátom!

Ha egyetértünk abban, hogy az emberiség eddigi történelme háborúk története,
és ha Te is szeretnéd, hogy minél előbb véget érjen a háborúk korszaka,
csatlakozz hozzánk 2009. november 5-én 17 órakor a Kossuth utcán, a posta előtt.
Kérlek, hogy részvételi szándékodat jelezd a venoke@chello.hu
e-mail címen.

A Világ Körüli Menet a Békéért és az Erőszakmentességért (Világbékemenet) globális kampány részeként az idén első alkalommal Veszprémben is megrendezik az élő, fáklyás békejel ceremóniát. A résztvevők a világ atomfegyver készletének leszereléséért állnak ki és elutasítják az erőszakot a különböző vélt vagy valós társadalmi konfliktusok megoldásában.

Ha egyetértesz ezekkel a célokkal, légy 2009. novemeber 5-én 17 órakor Veszprémben a Kossuth utcán a posta előtti téren, és az ott egybegyűltekkel együtt csatlakozz azokhoz a millikókhoz a Földön, akik ezen a napon a BÉKE élő jelét küldik mindazoknak, akik ma háborúban és erőszakban élnek,  hogy tudják, nem feledkeznek meg róluk.

Kérlek, hogy részvételi szándékodat jelezd
a venoke@chello.hu
email címen.

Huszár Józsefné Júlia

 


Veszprém legyen nőarcú város!


Veszprémet "a királynék városa"-ként szokták emlegetni. Ezt a címet onnan kapta a város, hogy az államalapítást követő évszázadokban a veszprémi püspökök joga volt a királynék koronázása.

"A királynék városa" címet szeretnénk aktualizálni és új tartalommal megtölteni attól a felismeréstől vezéreltetve, hogy Veszprémet történelmi hagyományai, földrajzi fekvése, gazdag kulturális lehetőségei determinálják arra, hogy nőtalálkozók, konferenciák, női témákkal foglalkozó nyári egyetemek, szépségversenyek, egészséggel kapcsolatos bemutatók helyszíne legyen.

Projektünk szorosan kapcsolódik Veszprém belvárosának rekonstrukciójához.
Véleményünk szerint a rekonstrukció során szem előtt kell tartani, hogy a belvárosnak kedves nőarca legyen, hogy Veszprém a mai királynék városa legyen, modern, gyermekbarát, hogy idevonzza a diáklányokat, családokat, európai nőszervezeteket.

Projektünk tehát az egész várost, az egész rekonstrukciót érintő hosszú távú program, és szeretnénk elérni, hogy alapjai beépüljenek a belvárosi rekonstrukció minden mozzanatába, csakúgy, mint a kolostorok, kertek témakörébe. Ez a program csak akkor valósulhat meg, ha a város valamennyi érintett polgára beleadja a lelkét.

A VENŐKE első ízben 5 évvel ezelőtt fogalmazta meg konkrétan a nőarcú város vízióját "Tíz év múlva... Optimista vízió 2015-re" címmel, beleértve egy magyar női értékeket megőrző múzeum létrehozásának lehetőségét is. Ez az anyag bekerült az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban őrzött millenniumi emlékládába, és átadtuk városunk jelenlegi polgármesterének is. Programunkkal lehetőséget szeretnénk kérni a „nőarcú város”  elképzelésnek oly módon, hogy a rekonstrukció és az ezt követő kulturális tevékenység során - közvetve vagy közvetlenül (a homlokzatok  „ nőiesítése”, gyermekmegőrző  stb.) - megjelenjen a „a királynék városa” szlogen által inspirált női imázs.

2009.09.01.                                              Huszár Józsefné Júlia

 

 

„PRO CIVITATE”

 

 

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
2009. április 30-i közgyűlésén
a Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesületet
a Pro Civitate díjjal tüntette ki.
A díj átadására
2009. május 16-án 18 órakor kerül sor
a Civil Nap programsorozat keretében.


Néhány szó hozzáfűzés örömünkhöz:

A város lelkét a civilek adják. Mert milyen ember a civil? Valamit nagyon akar, de az nem a hatalom, nem a pénz, hanem valami szent ügy, ami lehet jótékonykodás,  természetjárás, a környezetvédelem, a sport vagy az irodalom szeretete. Valamit nagyon tud, valamiben nagyon hisz, és ez önbizalmat ad neki.
Tudjuk, hogy Veszprém 1000 éve nő arcú város. Csak nők lehetnek olyan szépek, különösek, kiismerhetetlenek, zegzugosak és  sziklakemények, mint a mi szeretett városunk.
A Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület szent ügye az, hogy felemeljük és felmutassuk a nők értékeit.
A XXI. század a nők százada lesz, és ebben a században közös akarattal Veszprém város el fogja nyerni végső arculatát. Ez a női arcú város rásugárzik majd környezetére, és szebbé varázsolja a világ kegyetlen, megtépázott arcát.
Így legyen, ebben hiszünk és ezen munkálkodunk.
Az egyesület jelmondata: nem elszenvedni a körülményeket, hanem változtatni rajtuk. A Pro Civitate díj igazolja, hogy városunk velünk van. Köszönjük a veszprémi nők nevében.

A Pro Civitate díjról:
 A Közgyűlés a 232/2003. (III.25) Kh. sz. közgyűlési határozattal elfogadott Civil koncepcióban rögzítetteknek megfelelően a Veszprémben kiemelkedő tevékenységet végző szervezetükben és működésükben is pártoktól független, önálló jogi személyiséggel rendelkező, az önkéntesség elve alapján szerveződő, az 1989. évi II. törvény az egyesülési jogról, illetve az 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről előírásai szerint bíróságon bejegyzett, bírósági nyilvántartásba vételük szerint veszprémi székhellyel működő szervezetek munkájának elismerésére Pro Civitate - díjat alapít.
 

2009.05.14.

Huszár Józsefné Júlia

   

 

       


Nem elszenvedni a körülményeket, hanem változtatni rajtuk!

Kevesebb a pénzünk?
Akkor 2009-ben legyen mindenből több!
Több toleranciát, több hitet, több demokráciát, több nővel a közéletben!
Több értelem, több érzelem, több együttérzés, több türelem,
több szeretet, több jókedv, több meghitt hangulat.

Adója 1%-át adja a
Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesületnek!

Kinek másnak, mint a nőknek?!

Adószámunk: 18920879-1-19
Bankszámlaszámunk: 73200127-10008528

 

Huszár Józsefné
elnök

Arany Szilvia
társelnök

 

 

 
 

Gazdálkodj okosan!
Tanácsok válság idejére

2009. április 23-i összejövetelünkön a gazdasági válság kialakulásának okairól beszélgettünk, valamint arról, mit tehetünk a válság hatásainak enyhítésére. Tanácsaim 6 pontba sűrítve:

1. Költs kevesebbet, mint amennyi befolyik a kasszádba.
2. Növeld a bevételeidet.
3. Tervezd meg a költségvetésedet, készíts pénzügyi stratégiát.
4. Racionalizáld a költségeidet.
5. Takaríts meg.
6. Ne hagyj örökül adósságot.

Ha már a nők okosan tudnak gazdálkodni, lányaikat is meg tudják  tanítani erre.
Huszár Józsefné Júlia 12 pontba foglalt tanácsai az anyáknak,
"Mire tanítsd meg a lányodat?"

tovább a cikkhez >>

Cseke Jolán Valéria

 

1848. MÁRCIUS 15.

Mit kíván a magyar nemzet.

   
     Legyen béke, szabadság és egyetértés.
 
 1. Kivánjuk a' sajtó szabadságát, censura eltörlését.
 2. Felelős ministeriumot Buda-Pesten.
 3. Évenkinti országgyülést Pesten.
 4. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben.
 5. Nemzeti őrsereg.
 6. Közös teherviselés.
 7. Urbéri viszonyok megszüntetése.
 8. Esküdtszék, képviselet egyenlőség alapján.
 9. Nemzeti Bank.
 10. A' katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a' külföldieket vigyék el tőlünk.
 11. A' politikai statusfoglyok szabadon bocsáttassanak.
 12. Unio.

    Egyenlőség, szabadság, testvériség!

 

Mit kíván a női nemzet?
(161 évvel később)
Legyen béke, szabadság és egyetértés!
A Nők 12 Pontja
 

1. Szociális biztonságot, társadalmi párbeszédet, civil kontrolt
2. A társadalmi nemek közötti egyenrangúság megteremtését
3. Egyenlő esélyt és egyenlő feltételeket a munkaerőpiacon
4. A családtámogatási rendszer reformját, a gyermekvállalás ösztönzését
5. Megfelelő gyermekellátó intézmények kialakítását, hatékony gyermekvédelmi rendszert
6. Munkahelyteremtő és -megtartó fejlesztéseket, részmunkaidős munkahelyeket, távmunka-hálózat kialakítását, fejlesztését
7. Családbarát környezetet, családbarát munkahelyeket!
8. A nők és a gyermekek elleni erőszak megakadályozását
9. Több nőt a döntéshozatalt befolyásoló testületekbe
10. Tiszta levegőt a szellemi atmoszférában, a szennyező média korlátozását
11. Hatékony szemléletformáló mozgalmakat a női méltóság megőrzése érdekében
12. Igazságos tehervállalást és szociális ellátó rendszert!

 

Egyenlőség! Szabadság! Megértés !
 

(A 2008. évi Partners Hungary- val közösen szervezett Nőkszava állampolgári konzultáció alapján összeállította
Huszár Józsefné Júlia a Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület elnöke)

 

 

 

ELÉRKEZETT A VÁLTOZÁS IDEJE EURÓPÁBAN!
ALÁÍRÁSÁVAL JÁRULJON HOZZÁ AHHOZ, HOGY TÖBB NŐ VEGYEN RÉSZT A DÖNTÉSHOZATALBAN!
Közelednek az európai választások! Csatlakozzon a nők döntéshozatalban való jobb európai képviseletéért indított kampányhoz! Egyszerűen csak klikkeljen ide és adja meg a nevét! Az Ön aláírásának segítségével több nő kerülhet az európai politika legmagasabb szintjeire.

http://www.5050democracy.eu/

 

 

   

Huszárné Júlia

Nőnap és anakronizmus...
(idézetek és válaszok egy cikkre*)

 

   

„A férfiak keresték a pénzt, a nők pedig nevelték a gyermekeket és vezették a háztartást. Aztán valakik elkezdték harsogni, hogy nincs egyenjogúság a nemek között, és megbolondították a lányokat, asszonyokat, akik elhajították kezükből a fakanalat és férfi módjára beálltak dolgozni. Szerintem ezt azok találták ki, akik ugyanolyan munkáért kevesebb bért akartak fizetni.”

A nők egyenjogúságának kérdése a felvilágosodás korában merült fel először, amikor Mary Astell (1666-1731 ) leírta azokat a sorokat, hogy „Ha minden ember egyenlőnek születik, akkor miért van az, hogy a nők szolgának születnek?”(Serious Proposal to women 1694.) Ekkor vette kezdetét az a több évszázados küzdelem, amit a nők azért folytattak, hogy teljes jogú állampolgárokká váljanak. Ez a küzdelem, bár jogilag nagyjából befejeződött, még hosszú és fáradalmas út előtt áll. Számos előítélet és sztereotípia akadályozza, hogy az esélyegyenlőség eredményegyenlőséggel is járjon. Különösen így van ez Magyarországon, ahol a nők döntéshozatalban való részvétele Európában az utolsó helyen áll, csak Málta van utánunk.

Tovább a cikkhez: >>

 

   

Máricus 8.
Nemzetközi Nőnap

 Kedves Barátaink!


Ma van 120 éve annak, hogy a világon megünneplik a Nemzetközi Nőnapot. Ez a nap nem csak a csokor virágról szól.

A következő  linkre kattintva:  http://mtdaportal.extra.hu/NO.html előjön a múlt század elején megjelent „A Nő” című folyóirat. Ha a linket megnyitva a  számokra kattintotok, akkor az  1914-1917 évfolyam adott hónapra vonatkozó írásai jelennek meg.

Ezen írások némelyikét -  ha eltekintünk a régies nyelvezettől - akár ma is írhatták volna. Olvassuk a régi lapokat, és történelmi távlatból történeti szemlélettel nézzük jelen helyzetünket. Asszonyelődeink sorsából és harcából merítsünk erőt összetett és talán semmivel sem könnyebb feladatainkhoz.  

 Mindenkinek szép Nőnapot, a nehéz időkben kedves, igazi  férfitársakat, és a fentiek mellé virágokat kívánunk!

A Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület nevében
Huszárné Júlia

 

 

 

Közgyűlés
2009.02.27.

A Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület 2008. évi,
a tagság által elfogadott közhasznúsági jelentése

 

Az elmúlt évben egyesületünk tevékenységével elsősorban a nők közéletiségét segítettük, és könyvet jelenttettünk meg "Ifjúságunk sötét gyöngyszemei" címmel

Az egyesület a 2008-as évben Szervezeti és Működési Szabályzatát betartva működött. Taglétszámunk 2008. végén 60 fő volt. Tagsági díj: 300 Ft/fő/év. Működésünk alapját és céljaink megvalósítását pályázati úton nyert támogatások és adományok képezték. Valamennyi munkánkat ellenszolgáltatás nélkül, önkéntesen végeztük. A pályázati támogatásokat és adományokat a megjelölt célok megvalósítására fordítottuk, pénzügyi elszámolásainkat a támogató szervezetek minden esetben jóváhagyták.

A közhasznúsági jelentés teljes szövege: >>

 

A Veszprém Televízió videófelvétele a közgyűlésről itt megnézhető:
http://www.veszpremtv.hu/new/oldal/index.php?view=1235756554

 

 

       


Nem elszenvedni a körülményeket, hanem változtatni rajtuk!

Kevesebb a pénzünk?
Akkor 2009-ben legyen mindenből több!
Több toleranciát, több hitet, több demokráciát, több nővel a közéletben!
Több értelem, több érzelem, több együttérzés, több türelem,
több szeretet, több jókedv, több meghitt hangulat.

Adója 1%-át adja a
Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesületnek!

Kinek másnak, mint a nőknek?!

Adószámunk: 18920879-1-19
Bankszámlaszámunk: 73200127-10008528

 

Huszár Józsefné
elnök

Arany Szilvia
társelnök

 

 

 

Huszárné Júlia

Kvóta, ha (sokat) mondom...
(Hozzászólás a kvótakönyv bemutatásához)

A nők közéleti részvételét segíteni igazságos, indokolt és hasznos. Ezért érte küzdeni érdemes, szükséges, de fáradságos és hosszú időt igénylő feladat.

Tovább a cikkhez: >>

 

 

Kedves Mind!
 

A Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség, mint az Európai Női Lobby magyar tagozata (www.noierdek.hu/home/5050) arra kéri Önöket, hogy 
 

Támogassák az Európai Női Lobbi 50/50 kampányát, írják alá itt:
 

www.5050democracy.eu
 

 hiszen
 

"Nemek egyenlősége nélkül nincs modern európai demokrácia!"

2009-ben Európa új Európai Parlamentet választ. Új Európai Bizottság alakul, új elnökkel, s új elnöke lesz az Európai Parlamentnek is. Vajon az új Európai Parlamentben hány képviselő lesz nő, és mindkét EU csúcsvezető öltönyt és nyakkendőt visel majd?

 

Nagyszerű lehetőség kínálkozik jövőre az Európai Unió egésze számára, hogy demokratikusabbá váljon. A modern demokrácia nem képzelhető el a nemek társadalmi egyenlősége nélkül: vagyis nőknek és férfiaknak egyenlő arányban kell jelen lenniük a képviselőtestületekben, mikor az életüket befolyásoló döntések születnek.

 
Az EU népességének több mint fele nő. Az Európai Unió demokratikus legitimációját súlyosan csorbítja, hogy a nők jelenleg az uniós intézmények minden szintjén alulreprezentáltak a döntéshozatalban. Ez az egyenlőtlenség ugyanakkor minden kísérletet meghiúsít, amely egy befogadóbb, részvételi demokrácia megvalósítására irányul.
 
Itt az ideje, hogy valós lépések történjenek!
 
Ha igazságos demokráciát akarunk Európában, minden európainak magától értetődően biztosítani kell a képviseletet, nőknek és férfiaknak egyaránt.
 

 A nemek társadalmi egyenlősége teremti meg politikai rendszereink modernizációját, ahol nők és férfiak, bár különbözőek, egyenlő arányban osztoznak a jogok, a felelősségek és a hatalom felett. Legyen a nemek egyenlősége a polgárok döntéshozatalba való jobb bevonását, az európaiak igényeit és vágyait valósan tükröző politikaalkotást célzó európai kezdeményezések motorja, így növelve az Európai Unió legitimációját is.

 
Felszólítunk minden olyan döntéshozót, magánembert és szervezetet, akik fontosnak tartják a demokrácia és igazságosság előmozdítását, hogy országhatárok és politikai pártok érdekhatárai felett átívelve, minden szinten támogassák ezt a kampányt.
 
Azonnali és hosszú távú intézkedéseket várunk, melyek biztosítják a nemek egyenlőségét mind az uniós, mind a nemzeti szinten, hogy javuljon politikai berendezkedésünk minősége és működése. Ezért felszólítunk:
 
 • Minden európai szintű és nemzeti pártot, hogy azonnali hatállyal biztosítsa a nemek egyenlőségét a 2009 júniusában előttünk álló Európai Parlamenti választások jelöltállítási mechanizmusában – így vegye azt figyelembe választói listáik összeállításakor, és a választói program tervezése közben.
 • Európában minden nőt és férfit, hogy ragadja meg a most adódó lehetőséget, hallassa hangját, s a demokrácia, a nemek egyenlősége és az igazságosság szempontjait szem előtt tartva adja le voksát 2009-ben
 • Minden uniós tagállamot, hogy a demokrácia és a nemek egyenlősége iránti elkötelezettségét úgy fejezze ki, hogy biztosítja az EU 2009-ben kinevezendő csúcsvezetői szintjén a nők egyenlő reprezentációját.
 • Minden uniós tagállamot, hogy a demokrácia és a nemek egyenlősége iránti elkötelezettségét úgy fejezze ki, hogy biztosítja az EU 2009-ben kinevezendő csúcsvezetői szintjén a nők egyenlő reprezentációját.

Támogassa az Európai Női Lobbi 50/50 kampányát, írja alá itt:

www.5050democracy.eu

Akik már aláírták a felhívást, azoktól elnézést kérve,

Köszönettel:
 

A Női Érdek elnöksége nevében:
Keveházi Katalin, a Női Érdek titkára
ügyvezető
JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány
1118 Budapest, Budaörsi út 52.
www.jol-let.com
kevehazi.kata@jol-let.com
, jollet@jol-let.com
(061)319-0331, (0620)9732803
 

Aláírás itt

 

 

Múltunk ismerete és tisztelete jövőnk záloga

„Ifjúságunk sötét gyöngyszemei
Veszprém megyei emberek emlékezései a terror éveire"
című könyvünk megszületett.

A néma nőtüntetés 52. évfordulóján 2008. december 6-án
az Eötvös Károly Megyei Könyvtár Kisfaludy termében
mintegy 100 fő, köztük a könyv szerzőinek jelenlétében
bemutattuk könyvünket.

Tovább a cikkhez: >>

 


Nőkszava – Közérdekű Konzultáció Közügyekről 2008.

(Értékelés Veszprémből röviden)
 


Szép és kerek munka volt, amit elvégeztünk.
Az elvárások szépek és felemelők, az ajánlások konkrétak, de mivel kialakításukban nagyon sok ember vett részt – túlságosan általánossá és közhelyszerűvé váltak.
Álmainkat és igényeinket szép külsőségek betartásával a nők és az EU témában érintettek asztalára tettük 2008. szeptember 19-én a parlamentben. Ők átvették, eltették, de nem gondolom, hogy bármi újat hallottak, ami ne lenne az ő szívük vágya is. A nők által nagy gonddal összeállított javaslatok sora valószínűleg a belátható időn belül meg nem valósítható álmok közé fog tartozni.
 

Mi szerintünk a konzultáció hozadéka?
Tovább a cikkhez: >>

A nők nagyobb arányú részvétele a döntéshozatalban
igazságos
, méltányos és
hasznos!
 

 


Épül a női háló Pannóniában

2008. május 24-én a veszprémi várban  megalakult a Pannon Net.
Tagja lehet minden olyan dunántúli nőszervezet, amely elfogadja azt, hogy pártpolitikával
az informatikai hálón nem foglalkozik,  elutasítja a hátrányos társadalmi megkülönböztetés minden formáját, valamint vállalja, hogy betartja az internetes levelezésre vonatkozó általános szabályokat (a Netikett szabályait).

Szeretettel várjuk a csatlakozni szándékozókat a Pannon Netre!

Tovább a cikkhez: >>
 

 

Különálló kövekből bármilyen erősek is,
soha nem lesz ház.
Építsünk házat Pannóniában!
Erős női hálót Pannóniában!
 

Erős női hálót  Pannóniában!
(Bevezető és biztató szavak a Pannon Női Háló megalakulásához)

 

Ha egy településen vagy egy közösségben van egy jól működő nő- szervezet, valami megszépül, és az élet elviselhetőbbé válik. Hol vannak ezek a szervezetek és kik azok? Nem ismerjük egymást, így mindenkinek magának kell küzdenie céljaiért, elismertségéért, és hogy szervezetét „emberszámba” vegyék.
 

A fenti gondolatok jegyében
a Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület nevében megkerestük
a dunántúli nőszervezeteket, mert barátságot és összefogást szeretnénk.
Miért?

Tovább a cikkhez: >>

 

ARS POETICA


A VENŐKE
saját történetének szerzője és szereplője
 

Azt gondoljuk, hogy ez az igazi „civilség” lényege. A szabadság levegője lehetővé, a körülmények pedig szükségessé tették, hogy Veszprémben létrejöjjön egy nőszervezet, amely 1995 tavaszán igazi fűgyökér módjára kapaszkodott meg a veszprémi sziklákon. Azóta itt vagyunk és tesszük a dolgunkat. Célunk társainkkal összefogva az, hogy értékeink megőrzése mellett új értékeket hozzunk létre, és adjunk hozzá magánéletünk és városunk történetéhez. Kitaláljuk, mi legyen, azután megnézzük, hogy meg tudjuk-e tenni, majd megtesszük és újra kitalálunk valamit.
Jól érezzük magunkat ebben a városban.
Tagjaink sokoldalú, elkötelezett, színes személyiségek, akik ott vannak a város civil szervezeteiben, kulturális eseményein, és a háttérben a munkájukkal, tehetségükkel a királynék városának szerény, de szívós hétköznapi királynői. A város életében ők színes virágok.

Értékmegőrző tevékenységünkhöz tartozik (tovább a cikkhez) >>

 

A Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület
2007. évi közhasznúsági jelentése

(szöveges vázlat a szóbeli értékeléshez)

2007 az Egyenlő Esélyek Európai Éve volt,
ennek jegyében dolgoztunk itthon és a határokon túl
a nők döntéshozatalban való részvételéért
és a civil szervezetek közötti kapcsolatok építéséért.
Tovább a cikkhez >>

 

 

Kiáltás a némaságért

 

A Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület nevében arra kérünk minden politikai erőt, hogy tartózkodjon elődeink szép emlékének eltorzításától. Ez a civilek és elsősorban a nők ügye. Ahogy a felvonuló asszonyok sokfélék voltak, és még a legerőszakoltabb rendőrségi vizsgálódás sem tudott az eseményben semmi politikai szándékot kimutatni, Veszprém városa is tartozik az igazságnak azzal, hogy ezt a szép napot ne tegye aktuális indulatok zsákmányává.


Eltelt 51 év, és az asszonyoknak akkor fiatal generációja ránk testált egy örökké maradandó női értéket, a bátorságot és helytállást . Ezt az értéket csak nők vihetik át a túlsó partra. Egyesületünk hagyományt kíván teremteni: december 6-át a nők helytállása napjának tekinti, és az évfordulón minden évben elismerésben fogja részesíteni azokat a nőket, akik ma kevésbé félelmetes, de egyáltalán nem könnyű körülmények között az első sorokban menetelnek.


Ugyanúgy, ahogy akkor a felvonuló asszonyok, arra kérjük a járdán állókat, hogy a nőtüntetés emlékét tekintsék a nők politikamentes ügyének. Jövőre a nők helytállásának napján tisztelettel várjuk őket a nők előtti főhajtásra.

2007. december 7.
 

Huszár Józsefné Júlia
elnök
 

Tovább a cikkhez >>

 

 

 


 

Balítéletek

a kvótával szemben
 

1. Magyarországon ma a jogegyenlőség és az állampolgárok szabad választása alapján kerülnek be a parlamentbe a tehetséges, rátermett képviselők. Szabad a pálya, szabad a verseny.

A listás választási rendszer feltétlen lojalitást vár a jelöltektől, és a lista a jelöltek pártban szerzett érdemei szerint van összeállítva. Aki nem listán, párttámogatás nélkül indul, annak kevés az esélye. A jogegyenlőség nem teremt esélyegyenlőséget. A versenyzők felét szubjektív és objektív korlátok fogják vissza attól, hogy a startvonalhoz álljanak. A férfiak és a nők között nincs tiszta versenyegyenlőség.


2. Megy magától is. A tehetséges nők „szerves” fejlődés eredményeképpen majd bejutnak a döntéshozatalba. Meg kell győzni a társadalmat, hogy ne legyen igazságtalan.

A női politikusok aránya a rendszerváltozás óta a parlamentben nem változott. Nem lehet bízni a „szerves” fejlődésben, mert a kvóta egzisztenciákat érintő változás.
Kvóta nélkül nem megy. Választójogi törvényében 38 ország alkalmaz kvótát, köztük Franciaország, Spanyolország, Belgium. A patriarchális társadalomban a férfiaknak a kultúrába rejtett előjogaik vannak a nőkkel szemben. Ezeket az előjogokat segíti a kvóta leküzdeni. A nők a kvótával nem kapnak előjogokat, csak nagyobb esélyt a korábbinál.


3. Nincsenek Magyarországon politikai ambíciókkal rendelkező, rátermett, elhivatott nők, ezért a kvóta alapján a nők érdemtelenül, képességeik és tudásuk megmérettetése nélkül kerülhetnek be a döntéshozatalba.

A pártok nem olyan ostobák, hogy listára vegyenek olyan nőket, akik nem rátermettek. Számos nő dolgozik a második vonalban, aki nem kap lehetőséget, mert a helyeiket a „szokásjog” alapján mutyiból a listára került, náluk tehetségtelenebb férfiak foglalták el.
Számos diplomás, alkalmas nő dolgozik az élet legkülönbözőbb területén, aki azért nem érzi, hogy a politikában keresnivalója van, mert látja azt, hogy ez egy zárt férfi klub. Nem akar ide jelentkezni, mert ide csak a kiválasztottak léphetnek, de ha keresik és hívják, a legtöbben szívesen kipróbálják szellemi kapacitásukat, emberi kvalitásukat a köz érdekében.
Nevetséges azt hinni, hogy amikor Magyarországon a felsőfokú végzettségűek több mint a fele nő, akkor nem lehet találni párszáz politikai vénával megáldott rátermett nőt. A magyar nők kvalitásai feltehetően megfelelnek az európai átlagnak, mégis szégyenletesen alacsony a nők részvétele a döntéshozatalban.


4. A női kvóta bevezetése pozitív diszkrimináció. Ha van női kvóta, miért nincs roma kvóta, munkás kvóta, zsidó kvóta, nyugdíjas kvóta, bevándorló kvóta, és minden hátrányos helyzetű csoportnak kvóta?

Ez fából vaskarika, a kvóta nem diszkrimináció, mert senkit nem diszkriminál, hanem támogatása annak a legnagyobb kisebbségnek, amelynek évezredes hátrányt kell behoznia.
A nők diszkriminációja átszövi az egész társadalmat, hiszen minden diszkriminált csoport felerészben nőkből áll. A nők az egész magyar társadalomban számbeli többségben, de társadalmi értelemben kisebbségben vannak. A nőket ért diszkrimináció valamennyi formája azt célozza, hogy megakadályozza a férfiakkal azonos kvalitásokkal (végzettség, tehetség, rátermettség terén) rendelkező nők azonos hozzáférését a gazdasági, információs és a politikai hatalomhoz .A választási kvóta mindenütt a világon azt segíti elő, hogy a nemek kiegyensúlyozott arányban vegyenek részt a döntéshozatalban.


5. A kvóta-törvény üzenete, hogy a nők képtelenek saját erőből céljaik elérésére. A kvóta veszélyes, mert hátha nem becsületes, rátermett emberek kerülnek be a parlamentbe?

Eszerint most benn ül a parlamentben több mint 300 tehetséges, tettre kész, becsületes férfiember, ezzel szemben a nők hátrányát csökkentő kvóta segítségével bekerül egy csomó tehetségtelen, lusta, buta és becstelen nő. Mindez a pártok által jelölve, a választók által megszavazva . Miért gondolják azt, hogy a pártok nem a rátermett politikusnőket tennék a listáikra?
A kvóta-törvény lényege, hogy a társadalom nem mondhat le a nők tehetségéről, tudásáról és azokról az értékekről, amelyek a társadalmi gondolkodás harmonikusabb voltát biztosítják .Ez akkora luxus, hogy épeszű társadalom nem engedheti meg magának.
Angela Merkel német kancellár kvótanőként került Kohl kancellár mellé, és senki nem tagadhatja, hogy az egyik legtehetségesebb politikus az EU-ban. Egy egészséges önbizalommal rendelkező nőt nem zavarja az, hogy listáról került be a parlamentbe, mint ahogy az urakat sem zavarja. A képviselő értékét sokrétű feladatainak teljesítése alapján ítélik meg.


6. Az önkormányzatokban a rendszerváltás óta megkétszereződött a nők aránya és sok a női polgármester, ami azt igazolja, hogy a nők fokozottan előretörnek.

Minél kisebb presztízzsel és kevesebb pénzzel jár egy pozíció, annál könnyebben engedik át a nőknek. Minél kisebb egy település, annál nagyobb a nők aránya a polgármesterek között. Ott, ahol polgármesternek lenni nem hatalmi pozíció, hanem elsősorban a szegény elesettek szolgálata. A budapesti kerületek és a megyei jogú városok, de akár a kisebb városok élén is csak elvétve találunk nőket. Semmi jele nincs kedvező változásnak. Szó sincs szemléletváltozásról, csupán itt is megjelenik az a szindróma, mint a többi „elnőiesedett” pályánál: a férfiak elhagyják a pedagógusi, a bírói, stb. pályát, bár még így is messze vagyunk attól, hogy akár kiegyensúlyozott női részvételről beszéljünk.


7. A kvóta valamiféle baloldali, netán akár „komcsi” találmány.


A kvótát először 1972-ben a svéd liberális párt alkalmazta. Igaz, hogy a szociáldemokrata pártokban vált mára általánossá, de több liberális és konzervatív párt, többek között a német kereszténydemokraták is alkalmazzák. A CDU egyáltalán nem tekinthető baloldali pártnak. Kvóta ügyben tehát végre nem a jobb- és a baloldal között van a választóvonal, hanem a korszerű, a világ trendjeit megértő és a tradicionális hatalomhoz ragaszkodó gondolkodásmód között. A fejlett demokráciákban, mint pl. Finnországban, a politikai pártok nem kényszerből, hanem beépült morális igény alapján ügyelnek a nemek olyan arányára, hogy egyik képviselete se kerüljön 40% alá. Megjegyezzük, hogy a finn kormányban jelenleg 12 nő és 8 férfi van, de mi megelégednénk a fordított aránnyal is. Van tehát jó és követendő minta, ami nem csak a politikai elitre, hanem az egész társadalomra jótékony hatással van.
 


 

A női civil szervezetek közös álláspontja
a női kvóta törvényjavaslat kapcsán

Budapest, 2007. november 15.
 

A nők társadalmi egyenlőségéért dolgozó civil szervezetek egyeztetett álláspontja szerint nincs alternatívája az eredeti kvóta törvényjavaslatban foglalt 50-50%-os nemi megoszlásnak és annak, hogy a pártok jelöltlistáin a férfi- és nőjelöltek felváltva szerepeljenek.
 
A nyilatkozat teljes szövege: >>

 

 

Több női képviselőt a parlamentbe!

Az Európai Női Lobby támogatja a magyar nők célkitűzését

 European Women's Lobby welcome and very much support
the campaign
of hungarian women


Kirsti Kolthoff, az Európai Női Lobby elnöke levelében támogatásáról biztosítja a magyar nők kezdeményezését a nők és férfiak parlamenti képviseleti arányának egyenlővé tételére

"Az Európai Női Lobbi (EWL), Európa legnagyobb, az Unió tagországaiban, és a csatlakozásra váró országokban működő összesen mintegy 4000 nőszervezetet képviselő ernyőszervezet nevében szeretném teljes támogatásomról biztosítani azt a magyarországi kezdeményezést, mely célul tűzte ki, hogy ténylegesen egyenlővé tegye a nők és férfiak részvételét a magyar parlamentben és általában a magyar politikai életben."
 

A levél teljes szövege >>
A levél teljes szövege angolul >>

 

 

Kép: Huszár Józsefné Júlia
        a Stokholmi Fórumon

 

Miért ilyen kevés a képviselőnő?
Napló 2007.07.02.04:28.00

 Veszprém - A képviselőnők létszámának törvényben meghatározott feltételeiért szállt síkra nyilatkozatában a Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület (Venőke). részletek»

 

 


Több női képviselőt a parlamentbe!

More women representatives into Hungarian Parliament!

Törvényt
a nők részvételi arányának meghatározására!
 

Nyilatkozat

A magyar közélet demokrácia-deficitjének egyik oka az, hogy nagyon alacsony a nők részvételi aránya a választott testületekben, elsősorban a Magyar Országgyűlésben. Az egész társadalom érdeke, hogy a női képviselők aránya elérje minimum azt az értéket, ami döntő változást eredményezhet a magyar politikai életben.

 Az alább felsorolt civil szervezetek polgári kezdeményezéseként kinyilvánítjuk azt az elvárásunkat, hogy a döntéshozók az egész magyar társadalom érdekében törvényt alkossanak a nők jelenleginél nagyobb részvételi arányának meghatározására. Ehhez várjuk az egyetértő szervezetek és személyek csatlakozását.

 Indokaink:

1. Magyarország népességének, ezen belül a legfelső szinten képzett részének több mint a fele nő.  Ennek ellenére a Magyar Országgyűlésben a női képviselők aránya 10, 8  %.

 2. A modern társadalomban előtérbe kerülnek a nők által reprezentált értékek, és döntően befolyásolják a társadalmi mechanizmusokat. Az Európai Unión belül az országok többsége törvényben rögzíti azokat a szabályzókat, amelyek biztosítják a nők részvételét a döntéshozatalban.

 3. Nem lehet demokratikus képviseletnek nevezni a választott testületeket ott, ahol a népesség fele, amely - azonos, vagy magasabb színtű képzettséggel, de sok tekintetben eltérő mentalitással és értékrenddel a társadalom terheinek nagy részét hordozza - nem képviseli önmagát.

4. A nők feladatai többrétűek és nehezebbek, társadalmilag örökölt feltételrendszerük különbözik a férfiakétól, ezért a politikai életben való kiteljesedésükhöz nagyobb segítségre van szükség. A magyar nők nem alkalmatlanabbak a finn, francia, vagy más országbeli társaiknál, de a jelenlegi körülmények között még a startvonalhoz sem tudnak kellő arányban felsorakozni.  

 5.  A tapasztalat azt mutatja, hogy a „bebetonozó” választási rendszer és a hatalomban lévők ellenállása következtében a magasabb női képviseleti arány kvóta rendszer nélkül, automatikusan nem következik be.  Áttörő eredményt csak határozott lépésektől várhatunk, ezért felhívjuk a pártokat arra, hogy jelöltjeik között fele arányban nők szerepeljenek, és az egyenlő esély megteremtése érdekében férfiak és nők felváltva kövessék egymást a jelöltek listáján.

6. A magyar társadalom elismeri a nők teljesítményét, amit jelez az a tény is, hogy ma a politikai népszerűségi listákat rendszerint nők vezetik.   A pártok idejemúlt és megalapozatlan balítéletekre támaszkodva a választási listáikon indított nőket számos esetben nem leendő képviselőnek, hanem szavazatgyűjtőnek tekintik.    

7. Férfi társainknak érdeke és kötelesség, hogy elősegítsék a „fal áttörését”, az évszázados sztereotípiáktól még mindig korlátozott nők hatékony és méltó képviseleti rendszerének megalkotását és elfogadását. Várjuk és elvárjuk támogatásukat.

Kérjük azokat a nőket és férfiakat, akik egyetértenek a nők  döntéshozatalban való részvételi arányának növelésével, csatlakozzanak a nyilatkozathoz, és küldjenek e-mailt a venoke@chello.hu e-mail címre! Az e-mail tárgyaként kérjük feltüntetni: Több nőt a parlamentbe!

A  fenti  nyilatkozatot  elindító Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület nevében:

Veszprém, 2007. május 17.                   

 Huszár Józsefné Júlia
a Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület
           elnöke 

A nyilatkozat teljes szövege a csatlakozó civil szervezetek felsorolásával >>

Declaration of the Women's  Roundtable of Veszprém >>

 

KIADVÁNYAINK


MI VISSZÜK ÁT...NŐszemközt az ezredfordulóval

 


HIÁNYZOL, ÉVA!
 


Királylányok, múzsák, hitvesek


Ifjúságunk
sötét gyöngyszemei