Akiknek a csengők szóltak
2010. december 6-án

Az 1956. december 6-i néma nőtüntetés tiszteletére "Csengők szólnak asszonyoknak" címmel immár harmadik alkalommal ünnepelték meg a VENŐKE tagjai a Női Helytállás Napját. Célunk az volt, hogy ezen a napon - tisztelettel áldozva az asszonyok bátorságának, akik szembe mentek az orosz tankokkal, hogy letegyék szeretteikért virágaikat - emlékezzünk az összes múltbeli és jelenkori veszprémi asszony hétköznapi hősiességére. Ezzel az emlékezéssel kívánjuk elérni azt, hogy ez a nap ne jusson a kiüresedett, rutinszerű koszorúzások sablonos ünnepévé, hanem élettel teljen meg mindaddig, amíg csak léteznek helytálló veszprémi asszonyok.

A Megyei Könyvtár Kisfaludy Terme zsúfolásig megtelt az ünnepeltekkel, családtagjaikkal, a nőtüntetés résztvevőivel és érdeklődőkkel. A VENŐKE tagjai virággal, ajándékkal, vendéglátással fogadták a meghívottakat. Megtisztelte az eseményt jelenlétével Debreczenyi János, a város korábbi polgármestere. Köszöntő beszédet mondott Némedi Lajos alpolgármester. Az 54 évvel ezelőtt történteket Máthé Éva, Fodorné Jobbágy Éva és Dr. Táncsics Aladárné Ilona idézték fel. A Női Helytállás elismerésre javasoltak laudációját Kárpátiné Ibolya, Klesitz Anna és Kubányiné Margit olvasta fel, ezt követően a kiválasztottak virágot, ajándékot és nagyon szép emléklapot kaptak. Debreczenyi János külön köszöntötte az egyesület leköszönő elnökét. Bakonyi József órásmester ajándékot adott át az első helyezettnek.

A hétköznapok hős asszonyainak szóltak a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola Harang Együttesének csengőhangjai. A gyermekek csodás harangjátékát Albertné Balogh Márta vezényelte.

A 2010. évi Női Helytállás Napján elismerésben részesültek:

 • Balogh Teréz
 • Nyugalmazott matematika-fizika szakos tanár. Minden szépre nyitottsága tette lehetővé, hogy költészethez, versmondáshoz, idegenvezetéshez olyan szinten ért, hogy országos kulturális rendezvényeken hírnevet szerez nemcsak magának, de városunknak, megyénknek is. Vezeti a Dózsa György nyugdíjas klubot, vezető helyettes a Laczkó Dezső Nyugdíjas Klubban, tagja a Tájak - Korok - Múzeumok Egyesületének, az Idegenvezetők Klubjának, a Táborállás dalkörnek. Az "Életet az éveknek" tagjaként képviseli a Veszprém megyei nyugdíjasokat az Országos Üdültetési Munkabizottságban. Kezdetektől tagja a Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesületnek, ahol mindig lehet számítani Teri szép versmondására, közösségért végzett munkájára. Méltó lelkierővel viselte el férje és lánya halálát, ma is példásan helyt áll a családban, segít az unokák, sőt a dédunoka nevelésében. Teréz meglátja és osztja az örömet.

 • Erős Anna
 • Mosolyával az SZTK vérvételi laboratóriumában izgalmakkal, félelemmel érkező betegek százait nyugtatja meg. Aki megfordult nála, szívesen emlékezik arra, hogy milyen megkönnyebbülés fogta el, miután Anni a vérét vette. A városban a betegek megismerik, és szeretettel viszonozzák türelmét. Anni muzsikus lélek, népzenével foglalkozik, citerázik. Többek között részt vesz egy speciális zenei csoportban, ahol citera játékával besegít az odajáró sérült fiatalok zenei fejlesztésében. Az ő zenéje is érzelmi lendületet ad a sérült fiatalok lélekápolásában. Neki nehezebb a járás, mint másnak, mégis részt vesz a Zölderdő Speciális Túracsoport programjaiban. Jól ismeri a természet javait, és segít megismertetni azokat. Családja tagjai közül többet korán elveszített, de hivatásában és személyiségében az a női helytállás érhető tetten, ami igazolja, hogy egyedül élve is lehet nagyon tartalmas, másoknak örömet hozó életet élni.

 • Holcsek Ferencné Andrea
 • Szociálpedagógus, az Éltes Mátyás Nappali Intézmény és Gondozóház vezetője Három gyermeket nevel. Igazi családközpont, de e mellett hivatásában a legnehezebbet vállalta, mikor testi és lelki sérült fiatalok életének próbál meg értelmet adni. Tíz fiatal tevékenységét, szabadidejét, életét szervezi, segíti. Ő közöttük a békebíró, elsimítja a konfliktusokat, jó modorra tanít, divattanácsot ad. A köznapinál ezerszer nehezebb helyzetben végzi azt a munkát, amit minden jó pedagógus és szülő, eligazítja őket abban konfliktusokkal teli világban, ahol még az egészséges embereknek is nehéz eligazodni. Buzdít, dicsér, csitít, ha kell, és dorongol mértékkel, ha annak van ideje. Ezt mindig olyan okos tapintattal végzi, hogy eljusson a szívhez és a sérült értelemhez. Figyelme, intelligens tapintata kiterjed azokra a szülőkre is, akik gyermekükkel együtt viselik a sérültséggel járó, élethosszig tartó gyötrelmeket.

 • Imre Frigyesné Veronika
 • Magyar-történelem szakos tanár. Nem tudjuk felsorolni, mert se szeri, se száma szakmai eredményeinek. Miközben a Lovassy László gimnáziumban tanított, az oktatási munkán kívül kiemelkedő közéleti és közművelődési munkát végzett. Diákjai közül számosan értek el kimagasló eredményeket. Nincs rá lehetőség, hogy felsoroljuk Imre Frigyesné érdemeit. Ismert arról, hogy lelkesen ápolta és ápolja a mártírhalált halt Dr. Brusznyai Árpád emlékét, évről-évre főszervezőként koordinálja a Brusznyai Árpád Emlékversenyek élményszámba menő programjait. Három gyermeket nevelt fel diplomás, nagyszerű emberré.

 • Kanyár Erika
 • Magyar-irodalom szakos középiskolai tanár. Gyorsíró szakmában világbajnokként öregbítette Magyarország és Veszprém hírnevét. A Magyar Irodalomtörténeti társaság Veszprém megyei tagozatának elnökhelyetteseként számos irodalmi programot szervez. Könyveket ír, „Sváb Golgota” címmel jelent meg könyve a Magyarországon élő német származásúak 1946. évi kitelepítéséről. Magyar Passió címmel édesapjának állít könyvében emléket. Állhatatossága, irodalom szeretete példa lehet mindenki számára. Élete nagyszerű virágában lévő gyermekét tragikus körülmények között veszítette el. A Megérthetetlent és a Megélhetetlent túlélve jelenleg is fáradhatatlanul gyarapítja az ország, a város és kisebb közösségei szellemi értékeit. A Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület alapító tagja.

 • Lattenstein Jánosné Éva
 • Hivatásos óvónő, jelenleg a Vadvirág óvodában gyakorolja hívatását. Férjével két gyermeket nevel, a nagyobbik kisegítő iskolás, akit nagy türelemmel és szeretettel készítenek fel a teljes életre. Szeretetteljes és tiszteleten alapuló, példaértékű családi életet valósít meg férjével, gyermekeivel és a nagyszülőkkel. Ez az családi légkör alkalmas arra, hogy tisztelettudó, udvarias gyermekeket kitartó, munkaszerető polgárokká neveljenek. Éva szelíd, kedves óvó néni, aki családjában és az óvodában is nagyon jó hatással van a környezetére. Méltán szaktanácsadója a Közép-Dunántúli Regionális Pedagógiai Intézetnek.

 • Németh Józsefné Zsóka
 • "A bánat madara mindenki feje felett elrepülhet, de arra vigyázni kell, hogy fészket ne rakjon benne." Ez a jelmondata Zsókának, aki több száz embert oktat heti két alkalommal Etka jógára, a helyes életmódra, egészséges étkezésre, pozitív gondolkodásra. Iszonyú bánatmadár repült el felette, mikor súlyos betegségben szenvedő lányát elveszítette. Tanítványai semmit nem éreztek gyötrelmeiből, soha nem panaszkodott, arcán mindig mosoly volt. Zsókának 5 unokája van. Óriási ereje és szívjósága példa lehet mindannyiunk számára.

 • Németh Józsefné Teréz
 • Köszöntsük a 20 éves Jeruzsálemhegyi Baráti Kör háznagyát. Német Józsefné Teréz az egyesület lelke. Ő a nagy szervező, aki az ötlettől az utáni rendrakásig több mint 40 bált, számtalan kirándulást és se szeri se száma rendezvényt bonyolított le. Szervezi a kirándulások programját, szállását, étkezéseit. Figyel minden közösséget érintő területre, beleértve azt, hogy az egyedülállókat is bevonja a közös programokba. Németh Józsefné Teréz boldog házasságban él, két lánya, 4 unokája van, akik szintén örömmel vesznek részt a baráti kör eseményein. Aktivitása, segítőkészsége révén méltó példaképe a hétköznapi asszony hősöknek.

 • Palkóné Jády Melitta
 • A Veszprém-Cserháti Társaskör Kulturális Egyesület jelöltje. Rá illik leginkább felhívásunknak az a része, hogy számítógép előtt ülve a képernyőn háttérként gyermekei mosolygó arca, hiszen ő mindenekelőtt és -felett Demeternek, a házi tűzhely istennőjének utóda. Fiatal kora ellenére nehéz körülmények között áll helyt a családjáért, folyamatosan képezi magát, mert tudja, hogy ez nélkülözhetetlen önmaga, gyermekei és szeretett városa jövője szempontjából. A Veszprém-Cserháti Társaskör egyik kulcsembere. Ugyanakkor ő az, aki szabadidejét, energiáját nem kímélve mindent meg tesz a közösség érdekében. Ő az, aki nem csak születésénél fogva tősgyökeres veszprémi polgár, hanem kultúrájában és lelkében is.

 • Tamás Sándorné Teréz
 • A Veszprémi Kézműves Műhely tagja, csodálatos csuhé és szalma munkái vannak. Szakkört vezet, ahol fiataloknak, óvónőknek, tanároknak önzetlenül adja át tudását és a természetes anyagok iránti szeretetét. Ahova hívják, ott készségesen tart bemutatót. Két felnőtt gyermeke és két unokája van. Édesanyját és férjét, aki cukorbeteg és ennek következtében vak volt, több évig hősiesen ápolta. Tehetsége, szorgalma, a szép iránti nyitottsága, önzetlensége és embersége alapján példaképnek tekintjük a csuhé és szalmafonások asszonyát

 • Vízvári Béláné Teréz
 • Igazi közösségi ember, 1984 óta a Cserhát Lakásszövetkezet elnökeként, majd 2010-től 2 társasház közös képviselőjeként viszi a hátán a két 80 lakásos ház minden gondját, baját. Összehangolni a reménytelent, meghallgatni, vitatkozni, koordinálni, végül megoldani a szakadatlanul burjánzó problémákat - amit Vízváriné Teri végrehajt, maga egy logisztikai csoda. Ha rendben mennek a dolgok, az nem tűnik fel senkinek, de ha nem tenné, amit kell, akkor senki nem tudná, merre lépjen. Vidámsága, töretlen lendülete nyomot hagy minden rendezvényen, ahol besegít. Tősgyökeres veszprémi, itt élte le életét, itt temette el gondosan ápolt párját, itt nevelte becsületre gyermekeit. Négy unokája mellett mindig talál időt arra, hogy részt vegyen városunk közösségi életében. Nélkülözhetetlen tagja a Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesületnek, és alapító tagja a Veszprém-Cserháti Társaskörnek. Szeret újat létrehozni, alkotni, de nem öncélúan, hanem elsősorban mások örömére.

 • Özv. Szeles Józsefné Kis Veronika, az első helyezett
 • Hamvas Béla írja: "Füves térségen áll a fügefa. Három vastag ága mindjárt a föld színén elválik háromfelé, azután fel és visszahajlik. Aki a fa közelébe jut, az anyai test melegének terébe lép, annak védelmében áll. Olyan védelemben, amit csak az tud teremteni, aki az ember javát akarja. Ezért jó, ha van ilyen anyai lény, mint ez a fügefa, aki az ember javát kívánja."

  Szeles Józsefné Kis Veronika fügefa, akinek törzsénél nem három, de hét ág van, és ami szüntelenül terem és terebélyesedik. Harminchét évesen elveszítette férjét és hét kiskorú gyermekkel maradt egyedül. A hét gyermekből ekkor egy nagyothalló, egy szívműtétes, egy vesegondozott, egy krónikus allergiás és egy kalciumszint leeséstől rendszeres görcsökkel küszködő gyermekről gondoskodott. Kettő, de volt, amikor három munkahelyen dolgozott egyszerre. Mindegyik gyermek tanulását biztosította, majdnem mindegyik egyetemi illetve főiskolai diplomával rendelkezik. A fügefa hét ága 21 hajtást hozott, 21 unoka jelzi a fügefa szakadatlanul megújuló gazdagságát. A fügefa ágai a gyökerektől nyerik növekedésükhöz az anyagi, erkölcsi és lelki támogatást. A fügefa mindig a leggyengébb ágak felé továbbítja éltető nedveit. Ha beteg valamelyik, orvoshoz viszi, ha vigyázni kell rá, akkor ott van, ahol őrködni kell. Árnyéka alatt sokan megpihenhetnek. Idejöhetnek, akik szükséget szenvednek, mert a fügefa alatt kinőtt ruhácskák, élelmiszer, de vigasztaló szó mindenképpen várja a rászorultakat. Egyhangúan Szeles Józsefné Kis Veronikát választottuk első helyezettnek, bár az eddig felsorolt jelöltek mindegyike különösen nagyszerű ember és példakép lehet, de valahogy benne érezzük leginkább azt, hogy olyan fügefa, akinek fő feladata, hogy gyümölcsöt teremjen, árnyékot adjon, és szeretetsugarainál becsületes, szeretni képes, újabb és újabb fügefák sarjadjanak ki és adjanak gyümölcsöt minden éhezőnek. Példát ad nekünk arra, hogy mi, veszprémi hétköznapi asszonyok legyünk mindannyian fügefák, családunk, környezetünk, városunk vidámságot, erőt, szeretetet, szerelmet, kitartást, tudást termő fügefája. Legyünk mindig ott, ahol szükség van ránk. Köszönjük, Veronika a példaadást.

  Ajánlója, Szeles Katalin, a fügefa ötödik ága írja édesanyjáról: "Mosolyától sugárzó arca, szeretetéből áradó bája, életrevalósága, talpraesettsége - az egész lénye egyszerűen lenyűgöző." Ünnepségünkön meggyőződtünk arról, hogy ezt nem csak a gyermeki elfogultság mondatja, de ez a valóság.

  Szelesné Kis Veronika a TV interjúban édesanyjára emlékezett, aki a példaképe volt. Az anyák stafétabotját viszik a veszprémi asszonyok tovább, és mi köszönjük hétköznapi hősiességüket.

  Veszprém, 2010.12.10.

  Huszár Józsefné Júlia

  Kapcsolódó dokumentumok:
  Naplo-online: Méltó megemlékezés
  Veszprém TV: 54 éve történt  15 VES A VENKE!

  MEGHV

  Tisztelettel meghvjuk nt,
  kedves csaldjt s rdekld bartait
  a tizent ves fennllst nnepl

  Veszprmi Nk Kerekasztala Egyeslet

  Nk a szikln

  cm jubileumi konferencijra s rendezvnyeire!

  Helyszn:

  A Vroshza Kossuth terme s elcsarnoka

  Idpont: 2010. oktber 29.

  Konferencia: 10:00 - 15:00 ra kztt

  A killts megnyitja: 15:00 rakor

  Kzremkdnek:

  a Vci Mihly Irodalmi Szinpad tagjai,
  a Ritmus Mvszeti Egyeslet s
  a VMKK szid Nyugdjas Tnccsoport

  A killtson knyvrusts s dedikls

  Program

  9:30 A vendgek fogadsa

  10:00 Ksznt szavakat mond Huszr Jzsefn Jlia

  10:05 A konferencit megnyitja Porga Gyula polgrmester

  10:10 "Nszervezetek Veszprmben a XIX. szzad kzeptl napjainkig"

  Eladja: Fehr Tiborn hagyomnyrz, a VENKE tagja

  10:40 "Nk a magyar kzletben. Tnyek s adatok"

  Eladja: Arany Szilvia, a VENKE elnke

  11:10 "Mltja s jelene van, de mi lesz a jvje a magyar civil trsada-lomnak?"

  Eladja: Bernth Ildik miniszteri biztos, Nemzeti Erforrs Minisztrium

  11:30 "Az sszefogs lehetsge s feladatai. ttekints a magyar nszervezetekrl."

  Eladja: Szab Istvnn Zska, a Nk a Holnaprt Alaptvny elnke

  12:00 "Tvhitek s sztereotpik a ni gondolkodsban"

  Eladja: Trzsk Krolyn dr.,
  a Vrpalotai risz Negyeslet s a Regik Nhlzatnak elnke

  12:30 Krdsekre vlaszolunk

  13:00 Szendvicsebd

  13:30 Arany Szilvia kpeket vett a VENKE mltjbl

  14:00 "Ami sikrlt, s ami nem"

  Az egyeslet tevkenysgt rtkeli Huszr Jzsefn Jlia lekszn elnk

  14:30 A rgi vezetsg elksznse

  14:40 Az j vezetsg bemutatkozsa

  15:00 rtl

  Nk a szikln

  Jubileumi killts a vroshza halljban

  A megnyit ksznt utni sznes msor:

  "Ha n lennk a miniszter!"
  Eladja Rbay Zsanett s a Vci Mihly Irodalmi Sznpad tagjai

  Staftabot tads ht j tancs ksretben a VENKE j vezetse rszre

  "Homlokodon a csillag"
  Rhrer Irnke szavalata

  Zrtnc
  Fellp a VMKK szid Nyugdjas Tnccsoport

  Beszlgets s koccints a VENKE szletsnapjn

  "Az asszonyok szerepe fontos az llamletben,
  mivel a n fogkonyabb az istenire, mint a frfi,
  ezrt az istenek szeretete s a velk val kapcsolat az feladatuk."
  (Pthagorasz)

  MEGHV

  A Veszprmi Nk Kerekasztala Egyeslet
  s a Veszprm - Cserhti Trsaskr
  tisztelettel vrja tagjait s rdekld bartait

  2010. szeptember 30-n 17 rra

  a Vrosi Mveldsi Kzpont s Knyvtr 118 sz. helyisgbe

  egy kedves, ktetlen kampnyzrsra s beszlgetsre
  az nkormnyzati vlasztson indul polgrmester jelltekkel.

  A beszlgets tmja:
  a vros s a nk helyzett rint llampolgri krdsek.

  Krjk, jjjn el s hvja el bartait is!

  Tisztelettel vrjuk a szervezk nevben:

  Huszr Jzsefn Jlia
  a Veszprmi Nk Kerekasztala Egyeslet elnke

  s

  des Gyuln va
  a Veszprm-Cserhti Trsaskr elnke

  Veszprm, 2010.09.10.

  Levl a polgrmester jellteknekKIADVÁNYAINK